Nieuws
02.12.22

Gouverneur Emile Roemer nieuwe voorzitter Euregio Maas-Rijn

Na drie jaar voorzitterschap van Luik heeft Luc Gillard (Provincie Luik) per 30 november de voorzittershamer van de EGTS Euregio Maas-Rijn (EMR) overgedragen aan Emile Roemer, commissaris van de Koning (gouverneur) van Nederlands Limburg.

Het voorzitterschap van de Euregio Maas-Rijn wisselt om de drie jaar. Dit heeft als voordeel dat alle partnerregio’s (Provincie Luik, Provincie Belgisch Limburg, de Duitstalige gemeenschap van België, Provincie Nederlands-Limburg, Region Aachen Zweckverband een nieuwe impuls kunnen geven aan de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn. Het voorzitterschap van de Provincie Luik (2019-2022) vond plaats ten tijde van verschillende crisis. Het is nu de beurt aan de provincie Nederlands-Limburg die de komende drie jaar (2022-2025) het werk van de EMR zal leiden.

Roemer wijdde zijn inaugurele rede onder andere aan de prioriteiten van Nederlands Limburg. Thema’s als waterveiligheid, stikstof en ruimtegebruik, energie, inflatie en dalend vertrouwen in de overheid verdienen een ruime blik. Luc Gillard ging in zijn afscheidsrede in op het werk van de EMR. Daarnaast namen deskundigen van de Euregio in een paneldiscussie praktische onderwerpen op het gebeid van grensoverschrijdende arbeidsmarkt, mobiliteit, politiekwerk en reddingsoperaties onder de loep.

Roemer: “Onze Euregio is één groot dynamisch laboratorium voor het verder uitwerken van onderlinge samenwerkingsprojecten; rekening houdend met het tempo waarin de wereld om ons heen verandert. Voortbouwend op de inzet van mijn voorganger, blijf ik aandacht geven aan de mobiliteit van grenswerkers, aan grensoverschrijdend verkeer en vervoer en aan het belang van meertaligheid en ICT-uitdagingen. Net zoals ik dat blijf doen aan economie, onderwijs, onderzoek en innovatie - ik denk dan met name aan het baanbrekende project Einstein Telescope - en aan grensoverschrijdende gezamenlijke klimaat- en wateruitdagingen. En waar mogelijk ook aan overstromingsgevaar, criminaliteit en ondermijning, en stikstofdepositie. Dit alles met een aanpak waarbij landsgrenzen geen belemmering, maar een kans zijn.”

Foto (c): Provincie Limburg