Nieuws
16.05.23

Over de landsgrenzen heen naar een klimaatneutrale toekomst

Op 11 en 12 mei was de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Mona Neubaur te gast in Rotterdam en Brussel. In Rotterdam stond de rol van de havens in Noordrijn-Westfalen (NRW) en de Benelux als knooppunten voor klimaatneutrale energiebronnen centraal, net als de daarvoor noodzakelijke grensoverschrijdende infrastructuur. In België draaide het bezoek vooral om het concurrerend vermogen en de transformatie van de industrie.

In het kader van de World Hydrogen Summit & Exhibition werd de vrijdag afgetrapt met een ontbijtbijeenkomst in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, waar ruim honderd overheidsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bijeenkwamen om met elkaar te spreken over de energietransitie in de logistieke keten en in de industrie. De rol die waterstof daarin zal spelen stond centraal. Naast de toespraak van Mona Neubaur, die aangaf dat Nederland en Noordrijn-Westfalen als het industriële hart van Europa het voortouw zouden moeten nemen in deze transitie, was er een forumdiscussie met onder meer de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij inspireerde de deelnemers niet alleen met zijn ervaringen met en indrukken van de binationale handel, maar ook met een paar persoonlijke tips Zo benoemde hij dat er in deze transitie aandacht moet zijn voor de gezinnen die in de binnenvaart vaak de eigenaren zijn van de schepen die omgebouwd zullen moeten worden. “De energietransitie is voor hen meer dan een puur economisch verhaal”, aldus Aboutaleb.

Samen vooruit

"De grote opgave van een klimaatneutrale toekomst kunnen we alleen samen vervullen. We moeten met onze partners in de Benelux en binnen Noordwest-Europa van gedachten wisselen over hoe we de klimaatneutrale transformatie van onze gemeenschappelijke economische ruimte kunnen realiseren. Om te voldoen aan de vraag van onze industrie naar groene waterstof en om op een duurzame manier carbon managementstrategieën te ontwikkelen, is juist de samenwerking met de havenregio's in de Benelux op het gebied van import en infrastructuur zo belangrijk. De uitwisseling en samenwerking moeten nu echter zowel bilateraal als op EU-niveau worden geïntensiveerd. Daarvoor maak ik mij sterk, met name nu in de Europamaand mei”, aldus Neubaur.

Een andere belangrijke kwestie daarbij is de grensoverschrijdende infrastructuur, zoals de Deltacorridor: een nieuwe waterstofpijpleiding vanuit Zuid-Holland naar Noordrijn-Westfalen.  Tegelijkertijd was het bezoek aan Rotterdam ook bedoeld om de uitwisseling en samenwerking tussen Noordrijn-Westfaalse en Nederlandse bedrijven op het gebied van waterstof, circulaire waardetoevoeging en energietransitie verder te stimuleren.

Neubaur bedankte Nederland voor het beschikbaar stellen van gas en stroom. “En de samenwerking is geen eenrichtingsverkeer! Natuurlijk is Noordrijn-Westfalen zich ervan bewust dat de nabijheid van Nederland een groot voordeel is. En dat de vraag naar energie van bedrijven in Noordrijn-Westfalen groot is. Daarom zal Noordrijn-Westfalen ook sterk in nieuwe technologieën investeren, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof”, aldus Neubaur in haar keynote speech.

Inspirerende discussies

Nieuwe zakelijke ideeën en uitgangspunten voor samenwerkingen op het gebied van energietransitie en klimaatvriendelijke transformatie waren in elk geval rijkelijk aanwezig. In een podiumdiscussie maakte Felix Neugart, CEO van NRW.Global Business, gebruik van de bühne om Noordrijn-Westfalen als vestigingslocatie voor het voetlicht te brengen. “Naast de Energiewende vindt in NRW namelijk momenteel nog een transformatie plaats: de digitale transformatie”, aldus Neugart. Hij noemde veel voorbeelden van de nieuwe start-up spirit die in de deelstaat momenteel voelbaar is. “Dat kan voor Nederlandse bedrijven heel interessant zijn.”

Femke Brenninkmeijer, CEO van de binnenvaartcoöperatie NPRC, kwam rechtstreeks van de beurs Transport Logistic in München naar Rotterdam en zei het volgende over een nog sterkere binding tussen Nederland en Duitsland: "Die verbinding is van eminent belang. Zeker als je kijkt naar de logistiek en de verbinding van Rotterdam naar en van Duitsland, met de Rijn als slagader van een duurzaam logistiek systeem. Er liggen grote opgaven voor ons, bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming en digitalisering van supply chains, en ook als je kijkt naar de investeringen die nodig zijn om onze logistieke infrastructuur op orde te houden. Voor producenten en logistiek is samenwerking tussen onze twee landen daarom essentieel.”

Intentieverklaring waterstof ondertekend

Tijdens een discussiebijeenkomst in Brussel over de uitdagingen waarmee de industrie bij de transformatie wordt geconfronteerd, ondertekenden minister Neubaur en de Belgische minister van Energie Tinne van der Straeten een gezamenlijke intentieverklaring om de samenwerking te verdiepen, met name bij de opschaling van de waterstofeconomie en de ontwikkeling van de bijbehorende infrastructuur.

Foto's: (c) DNHK/Fleur Beemster