Mastodon
Nieuws
24.11.23

Nieuw project ‘Duurzame ontsluiting grensdata’ van start

Het programma Regio’s aan de grens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat met het CBS de samenwerking aan op het project ‘Duurzame ontsluiting grensdata’. De data uit Nederland, Duitsland en België zal open source beschikbaar worden gesteld via het bestaande portaal grensdata.eu.

Op dit moment bevat het portaal nog gedateerde gegevens die zullen worden geactualiseerd en aangevuld.

Belang van grensdata

De wens om op structurele basis statistische gegevens beschikbaar te stellen voor de Nederlandse grensregio’s met Duitsland en België bestaat al langer. Het onderzoeksrapport ‘Elke regio telt!’ bevestigt nogmaals het belang van grensdata. In het rapport komt naar voren dat regio’s aan de randen van Nederland relatief vaak te maken hebben met een stapeling van achterstanden. De toegankelijkheid en beschikbaarheid van vergelijkbare grensdata geeft een vollediger beeld van de regio. Er ontstaat meer inzicht in de beschikbaarheid van banen, woningen en voorzieningen aan de andere kant van de grens. Zo kan beter worden gekeken naar de kansen en uitdagingen in deze regio en helpt de grensdata bij de beleidsontwikkeling op nationaal en regionaal niveau. Daarnaast wordt hiermee ingezet op de toekomstige inbedding van grensoverschrijdende data in de regionale monitor brede welvaart.

Bestaande data actualiseren en uitbreiden

Het CBS verzamelde eerder al grensoverschrijdende data. In het kader van twee INTERREG-programma’s werd op grensdata.eu statistiek over arbeid, bedrijvendemografie, bevolking, economie en grenspendel opgenomen. De data op het portaal zal door het project ‘Duurzame ontsluiting grensdata’ de komende twee jaar worden geactualiseerd en uitgebreid. Het nieuwe project omvat cijfers uit de Nederlandse regio’s, de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en België. Daarnaast worden de eerder onderzochte thema’s aangevuld met extra onderwerpen die betrekking hebben op arbeidsmarkt, economie, woningmarkt, demografie, mobiliteit en voorzieningen.