Staatskanzlei NRW

De 'Staatskanzlei' (staatskanselarij) is het overheidsorgaan van de Duitse minister-president van een deelstaat. Het is de taak van de Staatskanzlei om de regeringsleider te ondersteunen bij het bepalen en uitvoeren van de politieke richtlijnen en in zijn functie als vertegenwoordiger van de deelstaat.

De ambtenaren en werknemers van de Staatskanzlei ondersteunen de minister-president bij de uitvoering van zijn taken. De Staatskanzlei staat voortdurend in contact met de ministeries en is dus altijd op de hoogte van de uitvoering van de prioritaire politieke taken in de departementen en het bestuur. De zetel van de minister-president van Noordrijn-Westfalen is het Landeshaus am Rheinufer in Düsseldorf. 

De Staatskanzlei heeft de status van hogere deelstaatautoriteit. Hoofd van de Staatskanzlei Düsseldorf is Nathanael Liminski.

Taken en organisatie

Eén van de belangrijkste taken van de Staatskanzlei is het verstrekken van uitgebreide informatie aan en het voorbereiden van besluiten voor de desbetreffende regeringsleider. Andere kerntaken zijn de implementatie van richtlijnen van de regeringsleider en de planning, coördinatie, aansturing en controle van de overheidswerkzaamheden. Tot de taken van de Staatskanzlei behoren ook de voorbereiding van besluiten over de toekenning van ordes en prijzen, de organisatie van protocollaire zaken en van pers en public relations voor de deelstaatregering.

Vertegenwoordiging van de deelstaat in de Bondsregering

De afgevaardigden van de deelstaat in de Bondsregering in Berlijn vormen het ankerpunt voor de federale politieke activiteiten van Noordrijn-Westfalen. De belangen van de deelstaat worden in de Bondsregering r gecoördineerd en vertegenwoordigd in de commissies van de 'Bundesrat' (Bondsraad). Tegelijkertijd is de 'Landesvertretung' een uithangbord en podium voor de inwoners, het bedrijfsleven, de wetenschap en de cultuur van de deelstaat. Er worden contacten gelegd met diplomatieke vertegenwoordigingen, internationale media, verenigingen, instellingen en politieke besluitvormingsinstanties. 

Vertegenwoordiging van de deelstaat in de Europese Unie

Noordrijn-Westfalen wordt in Brussel sinds 1986 vertegenwoordigd door een 'Landesvertretung' (afvaardiging van de deelstaat), toentertijd als eerste Duitse deelstaat met een kantoor in de Europese hoofdstad. De Landesvertretung houdt toezicht op de debatten en wetgevende activiteiten van de Europese instellingen. Deze afvaardiging staat voortdurend in contact met de Europese Commissie en het Europees Parlement. De Europese politieke standpunten van de deelstaatregering worden gecommuniceerd met de Europese actoren in Brussel. Er worden vooral contacten gelegd met kleine en middelgrote ondernemingen.