Landtag

De ‘Landtag’, ook wel het ‘Landesparlament’ genoemd, is het parlement van een Duitse deelstaat. Volgens artikel 28 van de Duitse grondwet zijn de ‘Landtage’ de volksvertegenwoordigingen van de deelstaten, die door middel van verkiezingen verkozen dienen te worden. De ‘Landtag’ vormt een bestuurslaag tussen de staat en de districten binnen een deelstaat (‘Regierungsbezirke’).

In sommige deelstaten wordt de ‘Landtag’ ook wel ‘Landesparlament’ genoemd. Dat geldt voor alle deelstaten die een stadsstaat zijn, dus voor Berlijn, Bremen en Hamburg. Bovendien wordt de ‘Landtag’ in Berlijn ook wel het ‘Abgeordnetenhaus’ genoemd, en in Bremen en Hamburg de ‘Bürgerschaft’. In de overige deelstaten wordt de term ‘Landtag’ gebruikt. 

Taken

De ‘Landtage’ hebben verschillende taken. Allereerst controleren de volksvertegenwoordigers in de ‘Landtag’ de deelstaatregering, bijvoorbeeld door het stellen van vragen. Daarnaast houden zij zich bezig met het maken en veranderen van wetten op deelstaatniveau, voornamelijk op het gebied van politie, onderwijs, cultuur, verkeer en radio en televisie. Ook houden zij zich bezig met de deelstaatbegroting. Tot slot kiezen de volksvertegenwoordigers de minister-president van de desbetreffende deelstaat.

Organisatie

Elke vijf jaar worden de leden van de ‘Landtage’ opnieuw gekozen door de inwoners van de deelstaten. Bremen is hierop een uitzondering: daar worden de verkiezingen voor dit parlement elke vier jaar gehouden. 

De volksvertegenwoordigers vormen samen politieke fracties, net zoals in de landelijke politiek. Het aantal zetels in de ‘Landtag’ varieert per deelstaat en loopt in 2019 uiteen van 51 (Saarland) tot 205 (Beieren). De ‘Landtag’ van Noordrijn-Westfalen heeft in 2019 199 zetels en de grootste fractie binnen deze ‘Landtag’ is die van de CDU, op de voet gevolgd door de SPD.

Een afgevaardigde van de ‘Landtag’ wordt een ‘Mitglied des Landtages’ (MdL) genoemd.