Landschaftsverband

De Duitse deelstaten zijn opgedeeld in ‘Landschaftsverbände’. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden van verschillende gemeenten. Een Landschaftsverband kan over haar eigen wet- en regelgeving beschikken.

Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen

Landschaftsverbände zijn publiekrechtelijke instellingen die zich tussen de Landkreis en de deelstaat bevinden. Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn de enige Duitse deelstaten waar deze organen grote rollen vervullen. Noordrijn-Westfalen is opgedeeld in twee ‘Landschaftsverbände’: het Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Keulen en het Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster (LWL). In Nedersaksen zijn twaalf verschillende Landschaftsverbände. 

Taken 

Landschaftsverbände houden zich voornamelijk bezig met bepaalde takken van de gezondheidszorg, zoals jeugdzorg, zorg voor mindervaliden en geestelijke gezondheidszorg. Sociale hulpverlening, wegenbouw en wegenadministratie vallen ook onder het takenpakket van de Landschaftsverbände. Daarnaast houden de Landschaftsverbände zich bezig met culturele aangelegenheden, zoals monumenten en musea. 

Structuur

De LVR bestaat uit negen afdelingen: vier afdelingen houden zich bezig met de organisatie van het Landschaftsverband en vijf afdelingen houden zich bezig met de politieke en sociale taken. De LWL is opgedeeld in dertien afdelingen – zes organisatorische afdelingen en zeven afdelingen voor politieke en sociale zaken. Zowel de afdelingen van de LVR als de afdelingen van de LWL heten ‘Dezernate’; de voorzitters ervan worden ‘Dezernenten’ genoemd.  

Landschaftsversammlung

In elke stad en Landkreis wordt per 100.000 inwoners één persoon verkozen die in de Landschaftsversammlung mag plaatsnemen. De Landschaftsversammlung vergadert twee keer per jaar en houdt zich bezig met de begroting en vraagstukken over de taken van het Landschaftsverband. Daarnaast kiezen de leden van de Landschaftsversammlung de directeur van het Landschaftsverband en de Dezernenten. De leden van de Landschaftsversammlung zijn grotendeels aangesloten bij partijen die ook uit de landelijke politiek bekend zijn. De Landschaftsversammlung van LWL bestaat uit 116 leden en die van LVR uit 124 leden. 

De leden van de Landschaftsversammlung kiezen bovendien de leden van de ‘Landschaftsausschuss’. De Landschaftsausschuss is verantwoordelijk voor de taken die niet door de verschillende afdelingen van het Landschaftsverband of door de Landesversammlung vervuld (kunnen) worden.