Landesregierung NRW

De Duitse deelstaten hebben elk een eigen deelstaatregering. De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen wordt de ‘Landesregierung’ of het ‘Landeskabinett’ genoemd. De Landesregierung van Noordrijn-Westfalen bestaat uit de minister-president en verschillende ministers en staatssecretarissen. De belangrijkste taken van de Landesregierung zijn gerelateerd aan cultuur, onderwijs en ruimtelijke ordening. 

Formatie 

De minister-president wordt door de Landtag met een absolute meerderheid gekozen. Meestal is de minister-president lid van de grootste politieke partij in de Landtag. Nadat er een minister-president gekozen is, wordt de rest van het kabinet samengesteld. De minister-president benoemt ministers en parlementaire staatssecretarissen en wijst één van de ministers aan als viceminister-president. Het huidige kabinet bestaat uit twaalf ministers en dertien staatssecretarissen.

Minister-president

Sinds juni 2017 is Armin Laschet van het CDU de minister-president van Noordrijn-Westfalen. Als minister-president zorgt hij ervoor dat de geldende wetgeving binnen de deelstaat wordt gehandhaafd. Bovendien representeert hij Noordrijn-Westfalen op nationaal en op internationaal niveau. De ambtstermijn van de minister-president komt doorgaans ten einde wanneer de Landtag een nieuwe minister-president kiest. Middels een motie van wantrouwen kan de minister-president vervroegd uit zijn ambt worden gezet. 

Ministers en staatssecretarissen

De belangrijkste taak van de Landesregierung is het handhaven van de wetgeving die in de deelstaat geldt. Om haar taken goed uit te kunnen voeren, heeft de Landesregierung van Noordrijn-Westfalen de werkzaamheden over twaalf ministeries verdeeld. Iedere minister is verantwoordelijk voor één van de ministeries en de staatssecretarissen ondersteunen de ministers bij het uitvoeren van hun regeringswerkzaamheden. Samen met de minister-president beslissen de ministers en de staatssecretarissen welke personen er namens de deelstaat plaats mogen nemen in de ‘Bundesrat’ (bondsraad). Noordrijn-Westfalen heeft 6 van de in totaal 69 zetels in de Bondsraad.

Ministeries

De Landesregierung van Noordrijn-Westfalen kent de volgende twaalf ministers en ministeries:

 • Dr. Joachim Stamp - Ministerie van Kinderen, Gezinszaken, Vluchtelingen en Integratie
 • Lutz Lienenkämper - Ministerie van Financiën
 • Herbert Reul – Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Prof. Dr. Andreas Pinkwart - Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie
 • Karl-Josef Laumann - Ministerie van Werkgelegenheid, Gezondheid en Sociale Zaken
 • Yvonne Gebauer - Ministerie van Onderwijs
 • Ina Scharrenbach – Ministerie van ‘Heimat‘, Gemeentelijke Aangelegenheden, Stedenbouw en Emancipatie 
 • Peter Biesenbach - Ministerie van Justitie
 • Hendrik Wüst - Ministerie van Verkeer
 • Ursula Heinen-Esser - Ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur- en Consumentenbescherming
 • Isabel Pfeiffer-Poensgen - Ministerie van Cultuur en Wetenschap
 • Dr. Stephan Holthoff-Pförtner - Ministerie van Nationale, Europese en Internationale Aangelegenheden

Speerpunten coalitieakkoord 

Nadat de huidige Landesregierung in 2017 werd samengesteld, werd er een coalitieakkoord voor de aankomende regeringsperiode opgesteld. De coalitie trok budget uit voor politie, justitie en veiligheid: er werden meer politie-agenten, gevangenismedewerkers en medewerkers bij het gerechtshof aangenomen, er ging geld naar de aanpak van criminaliteit en naar ’cameratoezicht voor de openbare ruimte  

Ook in het onderwijs investeerde de Landesregerierung: er kwamen meer leraren, klassen werden kleiner en er werd geld vrijgemaakt om kansen te creëren voor kinderen met een leerachterstand en hoogbegaafde kinderen. Daarnaast zijn kinderarmoede, kinderdagverblijven en hoger onderwijs belangrijke punten op de agenda van de coalitie. 

De Landesregierung zet zich bovendien in voor de digitalisering van de deelstaat. Daarnaast wordt de economie gestimuleerd: winkels moeten vaker op zondag open zijn, start-ups worden in hun eerste jaar financieel ondersteund, er zijn maatregelen tegen files genomen worden en de belasting op onroerend goed is verlaagd. Daarnaast heeft de Landesregierung een haalbaar windmolenplan opgesteld en besloten dat er minder windmolens worden geplaatst dan voorheen gepland was. Tot slot ziet de Landesregierung het belang in van een goede samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. De coalitie zet sterk in op de samenwerking met het buurland.