Handwerkskammer & Industrie- und Handelskammer

In Duitsland bestaan verplichte beroepenverenigingen voor enerzijds de ambachtelijke en anderzijds de industrie- en handelssector. Binnen de ambachtelijke sector is dit de ‘Handwerkskammer’ (HWK); binnen de industrie- en handelssector de ‘Industrie- und Handelskammer’ (IHK).

Doel van de HWK en de IHK

De HWK’s en IHK’s zijn publiekrechtelijke instellingen die per deelstaat worden georganiseerd. Ze regelen de opleiding, examens en nascholing van mensen die werkzaam zijn binnen enerzijds de ambachtelijke en anderzijds de industrie- en handelssector. Daarnaast zorgen ze voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden en een eerlijke concurrentiestrijd binnen hun sector. De regeringen van de deelstaten zien er zelf op toe dat de regels en verplichtingen binnen de sectoren nageleefd worden. In totaal zijn er 53 HWK’s en 79 IHK’s in Duitsland. 

Verplicht lidmaatschap

Alle bedrijven in de ambachtelijke sector zijn verplicht zich bij de HWK aan te melden. Op de website van het ‘Zentralverband des deutschen Handwerks’ zijn lijsten opgesteld van bedrijven die binnen de ambachtelijke sector horen. Op de eerste lijst staan 41 beroepen waarvoor registratie bij de HWK verplicht is en waaraan een aantal toelatingseisen verbonden zijn. Voor de 110 andere beroepen binnen de ambachtelijke sector is een registratie bij de HWK eveneens verplicht, maar bij deze beroepen zijn daaraan geen toelatingseisen verbonden.

Een lidmaatschap bij de IHK is verplicht voor alle Duitse bedrijven, behalve voor bedrijven uit de ambachtelijke sector, boeren en ‘Freiberufler’. Sommige bedrijven moeten zich door de aard van hun werkzaamheden zowel bij de HWK als bij de IHK aanmelden. Aan een lidmaatschap bij de HWK en de IHK is een verplichte financiële bijdrage verbonden. 

Voordelen voor leden

Naast de verplichtingen die de leden van de HWK en IHK hebben, bieden de lidmaatschappen ook voordelen. De HWK biedt haar leden bijvoorbeeld juridisch advies en bevordert de samenwerking tussen mensen en bedrijven binnen de ambachtelijke sector. De IHK ondersteunt haar leden bij het opstarten van een onderneming en behartigt de belangen van ondernemers in de eigen regio.