Bundesverfassungsgericht

Het ‘Bundesverfassungsgericht’ (Federaal Constitutioneel Hof) is het hoogste Duitse rechtsorgaan. Het bevindt zich in Karlsruhe en werd in 1951 opgericht om de naleving van de Duitse grondwet te controleren. 

Taken

Alle Duitse burgers en instanties kunnen een beroep doen op het Bundesverfassungsgericht wanneer zij denken dat er sprake is van een schending van de grondwet. Het Bundesverfassungsgericht toetst de vraagstukken vervolgens aan de Duitse grondwet en beoordeelt of er sprake is van rechtsschending. Ook de Europese wetgeving kan aan het Duitse grondrecht getoetst worden. Omdat het Bundesverfassingsgericht het hoogste rechtsorgaan in Duitsland is, staan de uitspraken van dit Gerechtshof boven de uitspraken van alle andere Duitse rechtsorganen en kunnen ze niet worden aangevochten. 

Rechters

Het Bundesverfassungsgericht bestaat uit 16 rechters, die een ambtstermijn van 12 jaar vervullen.

Duitse rechters tussen 40 en 68 jaar kunnen zich verkiesbaar stellen voor de functie van rechter binnen het Bundesverfassungsgericht. Om hier rechter te mogen worden, dienen de kandidaten het vertrouwen van minstens tweederde van de afgevaardigden in de ‘Bundestag’ (Bondsdag) en de ‘Bundesrat’ (Bondsraad) te hebben. 

Kwaliteit van de beslissingen

Om de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het Bundesverfassungsgericht te waarborgen, mag iedere rechter slechts één keer verkozen worden. Bovendien wordt iedere rechter van het Bundesverfassungsgericht bijgestaan door een team van wetenschappelijke en juridische experts. Deze experts beschikken over ruime juridische ervaring en dragen daardoor bij aan een rechtvaardige en juridisch onderbouwde beslissing.