Bundestag

De ‘Bundestag’ (Bondsdag) is de Duitse volksvertegenwoordiging. De samenstelling van dit parlement wordt elke vier jaar bij de ‘Bundestagswahl’ (Bondsdagsverkiezingen) door de Duitse bevolking bepaald. De Bondsdag vergadert in het Rijksdagsgebouw in Berlijn.

Taken

De belangrijkste taken van de Bondsdag zijn het maken van wetgeving, het controleren van de regering en het kiezen van de Bondskanselier. Bij het maken van wetten werkte de Bondsdag samen met de ‘Bundesrat’ (Bondsraad). Daarnaast houdt de Bondsdag zich bezig met de nationale begroting en met de inzet van het Duitse leger (Bundeswehr). De Bondsdag wordt bij het uitvoeren van haar taken geacht de belangen van de Duitse burgers te behartigen.

Gekozen samenstelling

De Bondsdag is het enige bestuursorgaan dat gekozen wordt door de Duitse bevolking. Het Duitse systeem kent twee stemmen: Door middel van de ‘Erststimme’ kiezen de burgers een Bondsdagskandidaat uit hun eigen regio en aan de hand van de ‘Zweitstimmen’  wordt vervolgens gekozen hoe veel zetels iedere partij in de Bondsdag krijgt. De Bondsdag kent een kiesdrempel van 5%, wat betekent dat een partij minstens 5% van alle stemmen nodig heeft om plaats te mogen nemen in de Bondsdag. In totaal zitten er minimaal 598 afgevaardigden in het parlement, maar afhankelijk van het aantal stemmen kunnen dit er ook meer zijn. 

Bondsdagvoorzitter 

Uit de grootste partij wordt de voorzitter van de Bondsdag gekozen. Sinds de verkiezingen van 2017 is Wolfgang Schäuble van de CDU de voorzitter. De voorzitter leidt de bijeenkomsten van de Bondsdag. Samen met een aantal vice-voorzitters vormt hij het presidium, zij vertegenwoordigen de Bondsdag en vergaderen over vraagstukken met betrekking tot de leiding van het parlement. De voorzitter vertegenwoordigt de Bondsdag ook buiten het parlement, hij wordt bijvoorbeeld ook voor staatsbezoeken uitgenodigd.

Vertrauensfrage

Eén van de belangrijkste instrumenten van de Bondskanselier is de Vertrauensfrage. Wanneer de Bondskanselier twijfels heeft over het vertrouwen dat hij vanuit de Bondsdag ontvangt, kan hij middels de Vertrauensfrage de mening van de Bondsdagsleden p eilen. Wanneer blijkt dat er vanuit het parlement niet voldoende vertrouwen in de Bondskanselier is om te kunnen regeren, dan leidt dat meestal tot een aftreden van de Bondskanselier. Er kan dan door de Bondsdag een nieuwe Bondskanselier gekozen worden. Indien er geen nieuwe Bondskanselier gekozen wordt, wordt het parlement ontbonden en zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden.