Bundesrat

In de ‘Bundesrat’ (Bondsraad) worden de belangen van de Duitse deelstaten door hun deelstaatregeringen op nationaal niveau behartigd. De Bundesrat zetelt in het voormalige Preußisches Herrenhaus in Berlijn en komt eens in de drie weken samen. 

Taken

Samen met de Bundestag werkt de Bundesrat aan de nationale wetten. De Bundesrat vervult daarbij een controlefunctie: ze controleert of de wetten van de Bundestag niet in strijd zijn met de rechten die de deelstaten en hun inwoners hebben. Alle wetten van de Bundestag moeten langs de Bundesrat voordat ze in werking kunnen treden.

Voorzitter 

De voorzitter van de Bundesrat is de minister-president van één van de deelstaten. Ieder jaar is er een andere deelstaat aan de beurt om een voorzitter aan te leveren. Dat gebeurt volgens een vaste volgorde. Deze voorzitter wordt niet verkozen, maar benoemd. Ook de twee vice-voorzitters worden volgens dit systeem benoemd. Naast het leiden van de Bundesrat, treedt de voorzitter op als plaatsvervangend Bundespräsident. Wanneer de voorzitter van de Bundesrat het ambt van Bundespräsident moet bekleden, wordt zijn functie als voorzitter door één van de twee vice-voorzitters overgenomen. 

Leden 

De leden van de Bundesrat worden ook niet verkozen; zij worden aangewezen door hun deelstaat. In totaal zijn er 69 vertegenwoordigers in de Bundesrat. Zij hebben geen eigen mandaat. Een ambtstermijn bedraagt vijf jaar – bij deelstaatverkiezingen (Landtagswahlen) worden de nieuwe leden van de Bundesrat benoemd. 

Afhankelijk van het aantal inwoners hebben deelstaten drie tot zes stemmen in de Bundesrat. Meestal is een absolute meerderheid van 35 stemmen voldoende voor de doorvoering van wetten, maar bij grondwetswijzigingen is een tweederde meerderheid van 46 stemmen vereist. Alle vertegenwoordigers van één deelstaat moeten hetzelfde stemmen, anders is hun stem ongeldig. 

Commissies

De taken van de Bundesrat worden uitgevoerd door zestien commissies. Uit elke deelstaat neemt één afgevaardigde plaats in zo’n commissie. Dat zijn over het algemeen mensen met veel kennis van het betreffende vakgebied.