‘Bezirksregierungen‘ en ‘Regierungsbezirke‘

Sommige Duitse deelstaten zijn onderverdeeld in ‘Regierungsbezirke’ oftewel regeringsdistricten: regio’s binnen een deelstaat. Het bestuur van een ‘Regierungsbezirk’ is de ‘Bezirksregierung’. De ‘Bezirksregierungen’ zijn niet-autonome organen van de deelstaat en vertegenwoordigen in de desbetreffende regio de regering van de deelstaat. Deze regionale instantie vormt een bestuurslaag tussen enerzijds de deelstaat en anderzijds de ‘Kreise’ (districten), ‘kreisfreie Städte’ en gemeenten.

Taken

De ‘Bezirksregierung’ gaat voor een groot deel over de ambtenaren binnen het ‘Regierungsbezirk’, zoals de politie, maar ook over leraren (in Duitsland zijn de meeste docenten ambtenaar). Daarnaast houdt de ‘Bezirksregierung’ als zogeheten ‘Kommunalaufsichtsbehörde’ toezicht op de districten en de gemeenten binnen de desbetreffende regio. Ze zijn bovendien aanspreekpunt voor de subsidies die door de deelstaat beschikbaar gesteld worden.

Organisatie

De hoogste bestuurder van een ‘Regierungsbezirk’ is de ‘Regierungspräsident’ (regeringspresident). Deze wordt benoemd door de minister-president van de deelstaat. Een ‘Bezirksregierung’ is verdeeld in zogeheten ‘Dezernate’, ofwel afdelingen, die elk voor een bepaalde taak of bepaald gebied verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld Regionale Ontwikkeling en Economie).

Slechts vier van de in totaal zestien Duitse deelstaten beschikken over deze niet-autonome regionale instantie, te weten Noordrijn-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg en Beieren. In de andere Duitse deelstaten vormen de ‘Kreise’ de bestuurslaag na de deelstaat zelf.
Noordrijn-Westfalen is verdeeld in vijf ’Regierungsbezirke’: Münster, Keulen, Detmold, Arnsberg en Düsseldorf.