Zichtbare stappen gezet in het grensoverschrijdend programma Oost-Nederland Münsterland

Op maandag 21 juni vond in het kader van het memorandum Oost-Nederland Münsterland de jaarlijkse Landrätekonferenz plaats. Het memorandum is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma. Daarin werken de provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s Twente en de Achterhoek, de Stadt Münster, Kreise in het Münsterland, de Bezirksregierung Münster en de EUREGIO op vier thema’s grensoverschrijdend samen. Deze vier onderwerpen zijn onderwijs, arbeidsmarkt, economie en mobiliteit. Tijdens de Landrätekonferenz bespraken de vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen de voortgang op de vier thema’s. Ook dit jaar zijn er weer zichtbare stappen gezet.

Binnen de vier thema’s lopen allerlei grensoverschrijdende projecten. Deze projecten hebben als doel dat (grens)inwoners de grens niet meer als belemmering zien, maar juist de kansen zien en krijgen om eroverheen te stappen. Zo wordt er op het gebied van mobiliteit gewerkt aan de grensoverschrijdende busverbinding tussen Bocholt en Aalten: vanaf 18 augustus 2021 gaat de internationale bus dagelijks rijden.

Op het vlak van onderwijs is het project ‘Spreek je buurtaal’ succesvol afgerond. In dit project maken basisschoolleerlingen in de grensregio kennis met elkaars taal en cultuur. Vorig jaar won het project de Grenslandprijs tijdens de Grenslandconferentie. Ook is er in de grensregio een nieuw initiatief gestart: de ‘Euregionale doorlopende leerlijn’ (EDL) waarbij Nederlandse en Duitse partners in een platform samenwerken. De leerlijn moet ervoor zorgen dat scholieren in de grensregio van de basisschool tot en met het hoger onderwijs de mogelijkheid hebben om zich euregionale competenties toe te eigenen. Bijvoorbeeld: leren van elkaars taal en cultuur, deelnemen aan uitwisselingen en stage lopen over de grens. Dit helpt grensinwoners om uiteindelijk aan beide kanten van de grens te kunnen werken. Het project zit nog in een pilotfase.

Naast een aantal projecten werd ook de samenwerking tijdens de coronacrisis besproken. Juist in deze periode is grensoverschrijdend communiceren, samenwerken en van elkaar leren zo ontzettend belangrijk gebleken.