Webcast ‘De Kracht van Oost’ op 4 maart

Wat is de Kracht van Oost en in hoeverre is deze toekomstbestendig? Dat is de hoofdvraag van het onderzoek Kracht van Oost 2, dat onlangs door de provincies Gelderland en Overijssel is opgeleverd. Zes gerenommeerde wetenschappers van vier universiteiten bundelden hun kennis en hun nieuwste inzichten aan de hand van unieke data en ‘state of the art’ methoden. Op 4 maart 2021 organiseren de provincies Gelderland en Overijssel de webcast ‘Kracht van Oost’, waarin de belangrijkste antwoorden en bevindingen worden gepresenteerd.

Om de hoofdvraag te beantwoorden keken de wetenschappers naar de ruimtelijke samenhang van de regionale economie van Oost-Nederland als geheel. Het is voor het eerst dat een regio op deze wijze multidisciplinair wordt doorgelicht en er wordt gekeken naar ruimtelijk economische en sociaalgeografische gegevens, praktijkervaringen en bestuurskundige inzichten. Daarbij brengen historische patronen ideeën voor kansen in de onbekende toekomst.

Van verbinding tot verruiming

Het rapport is opgebouwd aan de hand van de vier thema’s verbinding, vernieuwing, verruiming en verbreding. Het onderdeel verbinding gaat over de demografie, economische structuur en dynamiek. Vernieuwing gaat over de innovaties in het bedrijfsleven, en in het onderdeel verbreding worden ter inspiratie enkele onderwerpen aangesneden om de komende tijd verder uit te diepen, zoals brede welvaart. Met het onderdeel verruiming wordt over de grenzen gekeken naar andere regio’s in Nederland en elders in Europa, waar kansen worden gezien om door meer samenwerking meer uit de kracht van Oost-Nederland te halen.  “Door onze grenspositie slim te benutten, kunnen we veel meer gebruik maken van de kennis en kunde uit de buurlanden. Zo blijft onze economie weerbaar. In de studie ‘Kracht van Oost’ concludeert prof. dr. Frank van Oort van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat de omvang van de nabije Duitse markt relevant is voor bedrijven uit Oost-Nederland”, aldus Dominique Binkhorst, die voor de provincie Gelderland nauw betrokken was bij het onderzoek.

Kernboodschappen

Naast het unieke karakter van het onderzoek is één van de kernboodschappen dat Oost-Nederland zich sneller ontwikkelt dan het Nederlandse gemiddelde. Ook kan Oost-Nederland zich qua concurrentiepositie op een aantal punten meten met de top van de wereld. Er liggen echter uitdagingen op het gebied van de omvang van de kenniseconomie, de stedelijkheidsgraad en de bereikbaarheid van luchthavens.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de maakindustrie en de landbouw zich hebben omgevormd en de industrie hand in hand gaat met ICT, zakelijke diensten, innovatie en creativiteit. Bovendien wordt in het onderzoek aangetoond dat Oost-Nederland veerkrachtig is. Dat komt met name door een sterke arbeidsmoraal, hulpvaardigheid bij bedrijven onderling en vakmanschap dat in meerdere sectoren van pas komt.
Een andere kernboodschap is dat het oosten zowel stad als land is. Er is veel aandacht voor de stedelijke economie als motor achter werkgelegenheid en innovatie. Het landelijk gebied presteert veelal beter dan het stedelijke en landelijke gemiddelde, zeker wanneer gekeken wordt naar de groeicijfers van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Een laatste conclusie is dat de verschillende regio’s allemaal een verschillende uitgangspositie hebben ten opzichte van de onbekende toekomst. Het is zaak om samen te bepalen waar kansen liggen en waar samenwerking noodzakelijk is.

Webcast

De webcast op 4 maart duurt van 10.30 tot 12.00 uur en wordt uitgezonden vanuit Het Koelhuis in Zutphen. Interessante gasten zullen het multidisciplinaire onderzoek en de kansen die dit onderzoek voor Nederland biedt, bespreken. Naast het onderzoek komen nieuwe, inspirerende en realistische projecten en initiatieven uit Oost-Nederland aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag naar het belang van regionaal stemmen en inhoudelijke betrokkenheid van Kamerleden uit Oost-Nederland.
Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat, en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, leveren een actieve bijdrage aan de uitzending. Uiteraard zijn ook de commissarissen van de Koning John Berends en Andries Heidema en gedeputeerden Economie van Gelderland en Overijssel, Christianne van der Wal en Eddy van Hijum van de partij, naast andere gasten vanuit de landelijke politiek, wetenschap, het bedrijfsleven, onderwijs en media.

Aanmelden voor de webcast is mogelijk via deze link: https://www.gelderland.nl/Webcast-Kracht-van-Oost

Op de foto: Hanzestad Zwolle (c) Gijs Versteeg Fotografie