Voortzetting grensoverschrijdend politieteam (GPT) gewaarborgd

Goed nieuws voor de veiligheid in de grensregio: het grensoverschrijdende politieteam (GPT) zal ook zonder financiële steun van de Europese Unie zijn werk voortzetten. Op 28 maart 2019 ondertekenden de betrokken instanties in Ahaus daartoe het zogenaamde ‘Verdrag van Ahaus’. Onder de ongeveer 100 gasten bevonden zich vertegenwoordigers van de politie en ministeries van Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Nederland, evenals vele gemeentelijke vertegenwoordigers. Ursula Schulte en Albert Stegemann, beiden lid van de Duitse Bondsdag, Heike Wermer, lid van de Landtag van Noordrijn-Westfalen, en Christoph Almering, directeur van EUREGIO, waren ook aanwezig.

De vijf partnerautoriteiten – de Polizeidirektion Osnabrück, de Politie Oost-Nederland, de Koninklijke Marechaussee, de Kreispolizeibehörde Borken en de Bundespolizeidirektion Hannover – kwamen overeen dat de huidige status van het GPT gehandhaafd zal blijven. Bovendien zal de grensoverschrijdende samenwerking worden geïntensiveerd en uitgebreid. Met de ondertekening van de overeenkomst moet het GPT in de toekomst nog flexibeler kunnen worden ingezet voor onderzoek, opsporing en ondersteuning. Ook de uitwisseling van politie-informatie langs de grens zal worden geïntensiveerd, eventueel via een gemeenschappelijk informatiecentrum. In 2008 kreeg het GPT-project financiële steun uit het INTERREG IV A-programma. Sindsdien heeft het GPT in twee fasen ongeveer 1,3 miljoen euro aan EU-financiering ontvangen. De huidige subsidieperiode eindigt op 31 maart 2019.

De balans na 11 jaar grensoverschrijdend politiewerk is unaniem positief. De twintigkoppige eenheid, bestaande uit tien Nederlandse en tien Duitse politieagenten, opereert vanuit Bad Bentheim. In de afgelopen 11 jaar is het team uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van het gezamenlijke politiewerk van Nedersaksen, Nederland en Noordrijn-Westfalen.  De Nederlands-Duitse teams kwamen meer dan 18.000 keer in actie. Ruim 8.000 strafbare feiten en ongeveer 2.000 administratieve overtredingen werden opgespoord en beboet. In de loop der jaren is ongeveer 350 kilo verdovende middelen met een marktwaarde van meer dan 8 miljoen euro in beslag genomen.

Het grote voordeel van de eenheid is dat strafbare feiten effectiever kunnen worden opgespoord en bestreden, omdat het optreden van de politieagenten niet aan de grens eindigt – zoals normaal gesproken wel het geval is. Slechts de verantwoordelijkheid van de gemengde patrouilleteams verandert bij het oversteken van de grens.