Voortbestaan GrensInfoPunt EUREGIO voorlopig gewaarborgd

De INTERREG-stuurgroep EUREGIO heeft in Gronau het grensoverschrijdende project ‘GrensInfoPunt EUREGIO’ goedgekeurd. Daarmee is het voortbestaan van het GrensInfoPunt van de EUREGIO in Gronau voorlopig gewaarborgd. Er wordt echter gewerkt aan een structurele oplossing voor alle GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens.

Tussenoplossing GrensInfoPunt EUREGIO

Door de goedkeuring van het INTERREG-project kunnen werkgevers en werknemers in ieder geval tot en met 2020 met hun vragen bij het GrensInfoPunt (GIP) in Gronau terecht. De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens geven advies op maat over wonen, werken en studeren in het buurland. Het advies wordt onafhankelijk, objectief en individueel gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke regionale aspecten.

Het GrensInfoPunt in de EUREGIO is op dit moment nog onderdeel van het INTERREG-project ‘Unlock’, dat begin 2019 afloopt. Door de nieuwe financiering van ruim één miljoen euro kan de informatievoorziening tot en met 2020 voortgezet en doorontwikkeld worden. De INTERREG-stuurgroep heeft vastgesteld dat het project slechts als tussenoplossing dient, totdat de overheden aan weerszijden van de grens bereid zijn een structurele financiering beschikbaar te stellen. Het voortbestaan van de GrensInfoPunten na 2020 is daarom nog ongewis.

INTERREG-subsidie

De twee projecten ontvangen in het kader van het INTERREG-programma ‘Deutschland-Nederland’ in totaal ongeveer €508.000 aan EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de Europese Unie dragen ook de provincies Gelderland en Overijssel en aan Duitse zijde de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen als nationale INTERREG-partners gezamenlijk €305.000,- bij. Samen met de eigen bijdrage van de regionale projectpartners wordt daarmee in totaal ruim €1.015.000,- geïnvesteerd in de EUREGIO.