“Niet verzanden in bureaucratie, maar resultaten boeken”

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht woensdag 16 mei een bezoek aan de Provincie Gelderland, de tweetalige Euregio Realschule in Kranenburg en de Euregio Rijn-Waal in Kleef. De voormalig officier van de Koninklijke Luchtmacht is vastbesloten om spijkers met koppen te slaan op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

Knops woonde ’s ochtends in het Huis der Provincie in Arnhem verschillende presentaties over nieuwe grensoverschrijdende initiatieven bij. In het bijzijn van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en gedeputeerde Michiel Scheffer luisterde Knops onder meer naar een presentatie van prof. dr. Paul Sars, hoogleraar Duitse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij stelde het Grensland Instituut Nederland Duitsland voor, dat Nederlandse en Duitse partijen bij elkaar wil brengen op het gebied van onder meer infrastructuur, onderwijs en ondernemerschap. Ook o.a. de Hogeschool Arnhem Nijmegen en diverse bedrijven (o.a. NXP) zijn bij dit initiatief betrokken.

Onderwijsconcept voor de grensregio

’s Middags was staatssecretaris Knops te gast bij de tweetalige Euregio Realschule, net over de grens in Kranenburg. Deze school geeft lessen zowel in het Nederlands als in het Duits. De school werkt nauw samen met het Notre Dames des Anges (havo) in Beek-Ubbergen. De enthousiaste duo-presentatie van Ulrich Falk, schoolhoofd van de Euregio Realschule, en Marije van Deutekom, directeur van het Notre Dame College maakte veel indruk op de staatssecretaris: “Jullie leveren hier echt pionierswerk en laten je niet weerhouden door eventuele regeltjes uit Den Haag, Düsseldorf of Berlijn. Door samen te werken en pragmatische oplossingen te zoeken hebben jullie een onderwijsconcept ontwikkeld, dat perfect aansluit op de behoefte van de grensregio”.

Betrokken aanspreekpartner

Vervolgens legde de staatssecretaris zijn oor te luister bij de Euregio Rijn-Waal in Kleef, waar hij werd ontvangen  door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en tevens voorzitter van de Euregio Rijn-Waal. Tijdens een gesprek met het bestuur beloofde Knops onder meer dat hij voor de zomer nog met een plan komt voor structurele financiering van de GrensInfoPunten. Matthijs Huizing (o.a. coördinator externe betrekking bij expertisecentrum ITEM van de universiteit van Maastricht) is op dit moment in gesprek met betrokken partijen over de inhoud van dit plan. Bruls is blij met de steun uit Den Haag: “Het is fijn, dat wij met de staatssecretaris Knops een betrokken aanspreekpartner in Den Haag hebben, die open staat voor de wensen en noden in de grensregio”.

Resultaten boeken

In het Euregio Forum maakte Knops een ronde langs allerlei stands van projecten waar de Euregio Rijn-Waal bij betrokken is. De projecten waren ingedeeld naar thema: arbeidsmarkt, onderwijs, veiligheid en zorg en bereikbaarheid. Alvorens de projectmedewerkers naar eigen zeggen “het hemd van het lijf te vragen” benadrukte Knops dat er momenteel in Den Haag veel enthousiasme is om de schouders eronder te zetten wat grensoverschrijdende samenwerking betreft. “Dit is wel eens anders geweest”, aldus de staatssecretaris. “Ik heb drie jaar de tijd om de handen uit de mouwen te steken. Dit betekent dat ik een beetje haast heb. Ik wil niet teveel verzanden in bureaucratie, maar vooral resultaten boeken. En dat kunnen we alleen maar samen met elkaar.” De staatssecretaris gaf na afloop van het bezoek aan zeer onder de indruk te zijn van het grote enthousiasme en commitment in de Euregio Rijn-Waal en graag te delen “in de verantwoordelijkheid om de grensregio elke dag een beetje beter te maken”.

Foto: Euregio Rijn-Waal, (c) Axel Breuer