Veertig ambtenaren in spé van Bezirk Düsseldorf bezoeken provincie Gelderland

Op vrijdag 15 februari bezocht een groep van veertig ambtenaren in opleiding van het Bezirk Düsseldorf de provincie Gelderland. Een jonge groep mensen van voornamelijk vrouwen (en een enkele man) van rond de 21 jaar. Ze waren hier op eigen verzoek om nader kennis te maken, te zien hoe men hier te werk gaat en met als uiteindelijk doel het stimuleren van een verdere uitwisseling van stagiairs en trainees tussen de provincie Gelderland en het Bezirk.

Na een hartelijk welkom van directeur van de provincie Gelderland Henrice Wittenhorst werden er korte presentaties gegeven over mobiliteit, energie, cultuur, arbeidsmarkt en onderwijs. Onderwerpen waarbij ook de samenwerking met de Duitse overheden van groot belang is. Ook de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse manier van werken kwamen aan bod. Daarnaast werden de ambtenaren in spé rondgeleid door het provinciehuis en werd in samenhang met het traineeprogramma aansluitend nog een opdracht uitgevoerd. Dit om een indruk te geven van de werkwijze en van de sfeer binnen de provincie Gelderland en om enthousiasme te wekken voor een eventuele stage. De reacties waren erg positief en een aantal was dan ook direct geïnteresseerd om bij de provincie Gelderland stage te komen lopen.
De dag werd afgesloten met een gezellige borrel. Afgesproken is ook dat de nieuwe trainees in het voorjaar een tegenbezoek gaan afleggen aan het Bezirk Düsseldorf.