Tweede regeringsconsultaties Nederland-NRW met gemeenschappelijke verklaring afgerond

De tweede regeringsconsultaties tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn op 3 december afgerond met een gesprek tussen Mark Rutte, de Nederlandse minister-president, en Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen. De resultaten van de jaarlijkse consultaties zijn zoals altijd in een gemeenschappelijke verklaring samengevat. Hierin staat vermeld op welke terreinen de grensoverschrijdende samenwerking zal worden verbreed en verdiept. De afspraken die zijn gemaakt vormen een routekaart voor de samenwerking in de komende periode.   

In alle gesprekken, die dit jaar volledig digitaal plaatsvonden, werd de bestrijding van de coronapandemie uitvoerig besproken. De oprichting van de Cross Border Taskforce Corona is meteen een lichtend voorbeeld van goede grensoverschrijdende samenwerking. Doordat Nederlandse coronapatiënten werden opgenomen op intensive care-afdelingen van Duitse ziekenhuizen, vooral in Noordrijn-Westfalen, kregen de betrekkingen een nieuwe dimensie. Ministers Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en Karl-Josef Laumann (Arbeid, Gezondheidszorg en Sociale Zaken) spraken in het licht daarvan over het bevorderen van een veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners in de twee landen.

Sterkere samenwerking op het gebied van waterstof

Rutte en Laschet spraken af dat de grensoverschrijdende samenwerking waar mogelijk geïntensiveerd en uitgebreid moet worden. Dat geldt ook voor strategische belangrijke onderwerpen, zoals de inzet van waterstof bij de verduurzaming van industrie en mobiliteit. Concrete voorbeelden daarvan zijn de politieke dialogen over het samenbrengen van de verschillende waterstofstrategieën ter versterking van de regionale samenwerking, en HY3, de haalbaarheidsstudie voor waterstofsamenwerkingen tussen Nederland, Noordrijn-Westfalen en Duitsland, waarvan de tussenresultaten in december 2020 worden verwacht.

Tweede Grensoverschrijdend Politieteam op komst

Daarnaast maakten minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en zijn collega uit Noordrijn-Westfalen Herbert Reul (Binnenlandse Zaken) bekend dat er voorbereidingen voor een tweede grensoverschrijdend politieteam getroffen zullen worden. De bestaande samenwerking op het gebeid van grensoverschrijdende brand- en rampenbestrijding en crisisbeheersing moet worden voortgezet. Tijdens een volgende bijeenkomst zal de verdere ontwikkeling van het Euregionale Politie Informatie en Communicatiecentrum (EPICC) in Kerkrade worden besproken.

Haalbaarheidsstudie herhaalbezoek musea

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sprak met haar collega Isabel Pfeiffer-Poensgen (Cultuur en Wetenschap) over het belang van cultuur en culturele samenwerking. Zij spraken af om meer informatie over deze programma’s met elkaar uit te wisselen. Bovendien moet er een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd waarin de mogelijkheden voor herhaalbezoek aan musea in beide regio’s moet worden verkend. Ook het belang van politieke steun voor de ontwikkeling van binationale samenwerking voor instellingen voor hoger onderwijs werd benadrukt. Tevens werd het belang van de Einstein Telescoop, een wereldwijd unieke infrastructuur voor de detectie van zwaartekrachtgolven, onderstreept.

Vervolgstappen personenmobiliteit

De verbetering van grensoverschrijdende spoorverbindingen stond op de agenda van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en haar collega-minister Henrik Wüst (Verkeer). De trein moet een volwaardig alternatief kunnen worden voor internationaal vliegverkeer over korte en middellange afstanden. Een concreet voorbeeld is de verkorting van de reistijd over het spoor tussen Amsterdam en Berlijn. Ook aan de verbindingen Eindhoven-Düsseldorf en Heerlen-Aken-Luik wordt gewerkt. Aan Duitse zijde wordt bovendien vooruitgang geboekt bij de uitbreiding van het derde spoor van de Betuweroute tussen Rotterdam en het Ruhrgebied.

Nieuwe samenwerkingsthema’s kennis, wetenschap en innovatie

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) sprak met haar collega- minister Andreas Pinkwart (Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie) over een vernieuwing van de bestaande Declaration of Intent, die tot 2021 geldt. Onderwerpen als (elektro)mobiliteit, digital health, GAIA-X en smart farming moeten hiervan onderdeel gaan uitmaken. Daarnaast moeten de digitale infrastructuur en de telecommunicatie in de grensregio beter op elkaar worden aangesloten.

Duurzaam en innovatief ondernemen

Ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Andreas Pinkwart herbevestigden het grote belang van de economische relatie tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Zij kwamen overeen dat de samenwerking op het gebied van innovatief ondernemen bekrachtigd moet worden, met een focus op duurzame mobiliteit, energietransitie en slimme industrie.

Misstanden bij arbeidsmigranten tegengaan

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en zijn Duitse collega-ministers Karl-Josef Laumann (Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken) en Ina Scharrenbach (Binnenlandse Zaken, Lokaal Bestuur, Bouw en Gelijkheid) van Noordrijn-Westfalen spraken over de situatie rondom arbeidsmigranten in de grensregio’s. Besloten werd dat Nederland en Noordrijn-Westfalen hun samenwerking gaan intensiveren om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan. De ministers zijn van mening dat in het bijzonder de werk- en leefomstandigheden van de werknemers moeten worden verbeterd. Ook gaat Nederland samenwerken met Noordrijn-Westfalen op het gebied van informatievoorziening voor arbeidsmigranten.

Grenslandagenda sturend instrument

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Minister Stephan Holthoff-Pförtner benadrukten dat het hebben van een gezamenlijke Grenslandagenda richting geeft aan de grensoverschrijdende samenwerking. Zij wezen erop dat bij de uitvoering van deze agenda niet alleen de betrokkenheid van de grensprovincies, Euregio’s en andere stakeholders cruciaal is, maar ook de inzet van de vakdepartementen aan beide kanten van de grens een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Een van de resultaten van de samenwerking is de gewaarborgde gezamenlijke financiering van de GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens.

De gemeenschappelijke verklaring en de Grenslandagenda kunnen hier worden gedownload:

Grenslandagenda 2021
Gezamenlijke Verklaring Regeringsconsultaties Nederland-NRW

Foto: Minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet
(c) Land NRW