Toekomst van de GrensInfoPunten

Op 18 april 2018 vond in concertgebouw ‘De Vereeniging’ in Nijmegen een symposium plaats over de toekomst van de GrensInfoPunten (GIP). Deze GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens adviseren grenspendelaars over wonen, werken en studeren in het buurland. Ze ontvangen tijdelijke subsidies uit de meest uiteenlopende middelen, maar de behoefte aan een structurele financiering groeit.

De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, opende het symposium over verduurzaming van de informatiestructuur voor grensgangers. De organisatie was in handen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de bijeenkomst werd bijgewoond door diverse betrokkenen uit Duitsland, Nederland en Vlaanderen.

Grote behoefte

De GIPs voorzien in een grote behoefte, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van SZW. Circa 22.500 grenspendelaars klopten in 2017 voor informatie en persoonlijk advies op maat aan bij een van de informatiepunten langs de grens. In Twente, de Achterhoek en het aangrenzende Münsterland ging het om 5.000 adviescontacten. Inmiddels bestaat er een sluitend netwerk van GIPs langs de hele grens met Duitsland en België.

Pleidooi voor structurele financiering

De verschillende GrensInfoPunten werken intensief samen, maar zijn verder zelfstandig. De laatste jaren is hard gewerkt aan een gezamenlijke website, gezamenlijke backoffices en een betere opbouw van kennis. De kosten per jaar aan Nederlandse zijde bedragen circa 4 miljoen euro. Maar de GIPs worden zeer divers gefinancierd, bijv. door provincies, gemeenten, Kreisen, Länder en ministeries, vaak met subsidie vanuit de Europese Unie. Hierbij gaat het om tijdelijke subsidies. Het GrensInfoPunt bij de Euregio in Glanerbrug wordt nog tot begin 2019 gefinancierd met behulp van INTERREG-gelden, daarna is de financiering onzeker. De informatiepunten pleiten al jaren voor een structurele financiering door de Nederlandse en Duitse overheid.

Financiële toezeggingen

De uitkomst van het symposium in de Vereeniging is klip en klaar: binnen zes tot acht weken moet er een concreet voorstel op tafel liggen over de financiering van de GIPs. Verschillende partijen deden toezeggingen om geld op tafel te leggen, waaronder het ministerie van SZW. “Werken over de grens is maatwerk, dat is de ervaring van de afgelopen jaren”, aldus wethouder Patrick Welman van de Gemeente Enschede in dagblad Tubantia. “De gevolgen kunnen van persoon tot persoon verschillen. Daarom heb je mensen nodig die gespecialiseerd zijn in regeltjes, voorschriften en wetgeving. Het GIP is echt onmisbaar voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.”

Foto: Voorzitter van de Euregio Rijn-Waal en burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, opent het symposium “Toekomst van de Gren(s/z)info” in de Vereeniging in Nijmegen. Bron: Bureau voor Duitse Zaken (BDZ).