Theo Bovens voorgedragen als nieuwe voorzitter IPO

Commissaris van de Koning in Limburg, Theo Bovens, is door het IPO-bestuur unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Sinds Ank van Bijleveld-Schouten zitting heeft genomen in het kabinet, nam Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk over met tevens als opdracht om een nieuwe voorzitter voor te dragen.

“Met de voordracht van collega Bovens krijgen de provincies een voorzitter die op draagvlak in alle provincies mag rekenen, die het klappen van de zweep in Den Haag kent en iemand die partijen en dossiers weet te verbinden”, aldus de heer Remkes in een bericht van het IPO.

Tijdens de vergadering van 8 maart gaat het IPO-bestuur over tot het nemen van een definitief besluit.

Lees meer bij IPO