Profiteren van elkaars sterke punten over landsgrenzen heen

Professor Dr. Andreas Pinkwart, minister van Economische zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, sprak op 5 februari in de senaatszaal van de Hochschule Rhein-Waal met de stuurgroep van de regio Niederrhein. De regio Niederrhein beslaat de stad Duisburg en de Kreise Wesel en Kleve. In de stuurgroep bepalen de verantwoordelijken van regionaal publiekrechtelijke lichamen, economische organisaties, vakbonden, handelskamers, diensten voor arbeidsvoorziening en emancipatiezaken die strategische koers van de regio en overleggen over projecten die voor de gehele regio van belang zijn.

In april 2018 start het ministerie van Economische Zaken en Digitalisering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen met de oproep voor het project ‘Regio.NRW 2018’ om innovatieve projecten in de regio´s op poten te zetten.

“We zijn op zoek naar projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio“, aldus minister Pinkwart. “Met de oproep willen we de regionale samenwerking tussen de gemeenten, hogescholen en universiteiten en kamers stimuleren. Daarmee wil men volgens de woorden van de minister onder andere de digitale innovatiekracht voor de klassieke industrie, de middenstand en start-ups een boost geven.

De regio Niederrhein is het afgelopen jaar al gestart met workshops om ideeën te verzamelen en legde de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst vast.

De voorzitter van de stuurgroep, Landrat Spreen, beschreef deze onderwerpen en onderstreepte de geografische ligging van de regio vlakbij Nederland: “Onder de titel ‘De Niederrhein als innovatieregio’ gaan we met Innovation Labs – ook in samenwerking met Nederland – ‘op pad’. Voor de regio is het van belang dat de huidige initiatieven verder worden ontwikkeld tot intelligente specialisatie van technologisch georiënteerde branches.”

Dr. Stefan Dietzfelbinger, eerste directeur van de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, vatte deze strategische aanpak samen: “Een nauwe koppeling van onderzoek en onderwijs, van technologie-transfercentra en adviespunten met de bedrijven in de regio Niederrhein creëert een klimaat waarin nieuwe business modellen kunnen worden ontwikkeld, start-ups voet aan de grond krijgen en innovaties kunnen ontstaan.”

De gemeentesecretaris van Duisburg, Prof. Dr. Dörte Diemert, onderstreepte daarbij de 30-jarige traditie van de samenwerking tussen de stad Duisburg en de Kreise Wesel en Kleve. “In veel projecten hebben we laten zien dat we nieuwe uitdagingen met behulp van goede ideeën hebben overwonnen.

“De regio Niederrhein is daarmee een grensoverschrijdende modelregio voor innovatie en digitalisering,” zei dr. Ansgar Müller, Landrat van Kreis Wesel.

De regio Niederrhein “staat er goed voor”, vatte Landrat Spreen tot slot samen en benadrukte daarbij de grensoverschrijdende samenwerking in de innovatiegerichte regionale politiek. “’Van elkaar leren, van elkaar profiteren’ is de kracht van onze regio.”

Vier veiligheidsregio´s en Kreis Kleve tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 29 november 2017 is in het Euregio-Forum een “Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding” tussen de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ondertekend.

De 138 km lange gezamenlijke grens van de Kreis Kleve met Nederland biedt veel mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. Ook de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding kent een lange traditie. De hulp en ondersteuning van de buren is voor beide zijden van de grens al heel lang een vanzelfsprekendheid, die nu door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst nog eens onderstreept wordt. “De wederzijdse hulp en ondersteuning in het belang van onze inwoners, is zoals het tussen partners en vrienden hoort, aan beide zijden van de grens onderdeel van een goed nabuurschap”, benadrukte Landrat Wolfgang Spreen in zijn welkomstwoord. Het is ons met elkaar gelukt een gezamenlijke overeenkomst over de toekomstige samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding af te stemmen, die invulling geeft aan de wensen van de partners van beide zijden van de grens en die wij nu met leven moeten vullen”.

Rampen houden zich niet aan grenzen

Als vertegenwoordiger van alle vier de Veiligheidsregio´s sprak burgemeester Hubert Bruls uit Nijmegen: “De grensoverschrijdende samenwerking is heel belangrijk. Hoogwater of gifwolken stoppen niet bij de grens. Daarom moeten wij bij de crisisbeheersing en de rampenbestrijding goed samenwerken. En dat niet alleen als er echt iets aan de hand, maar ook van te voren. Bijvoorbeeld door het opstellen van plannen en gezamenlijke oefeningen. Daarom ben ik blij, dat vandaag onze goede samenwerking, die in de praktijk is ontstaan, nu met een overeenkomst wordt bekrachtigd. Een overeenkomst van grote betekenis!”. Vervolgens ondertekenden burgemeester Hubert Bruls uit Nijmegen voor de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, burgmeester Jan-Willem Wiggers uit Hattem voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, burgemeester Ahmed Marcouch uit Arnhem voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en burgemeester Jos Hessels uit Echt-Susteren voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Landrat Wolfgang Spreen van de Kreis Kleve de Samenwerkingsovereenkomst voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Aan de bijeenkomst namen verder ook consul Hans van de Heuvel van het Consulaat-Generaal in Düsseldorf, honorair consul Freddy B. Heinzel en vertegenwoordigers uit politiek, bestuur en de brandweer deel.

Samenwerking voor de lange termijn

De ondertekende overeenkomst bekrachtigt het traditioneel goede nabuurschap. Met name voor de brandweer en ambulancedienst is de grensoverschrijdende samenwerking dagelijkse praktijk. Ook op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen de partners terugblikken op een langdurige samenwerking. Nadat door enkele reorganisaties aan Nederlandse zijde nu de Veilgheidsregio´s verantwoordelijk zijn, was het nodig om ook de grensoverschrijdende samenwerking opnieuw te structureren. Daarom was het doel om één gezamenlijke overeenkomst tussen de Kreis Kleve en alle vier de aangrenzende Veiligheidsregio´s op te stellen.

Op de foto (v.l.n.r.): burgemeester Jos Hessels, burgemeester Hubert Bruls, burgemeester Jan Willem Wiggers, Landrat Wolfgang Spreen van de Kreis Kleve en burgemeester Ahmed Marcouch. Foto; Kreis Kleve