Verkeersministerie NRW investeert in grensoverschrijdende ticketsystemen

Meer geld voor grensoverschrijdende ticketingsystemen: de minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, overhandigde op 27 januari een toewijzingsbesluit voor in totaal ongeveer 2,23 miljoen euro aan de Aachener Verkehrsverbund (AVV), een regionale Duitse vervoerder. Het geld is bedoeld voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van naadloze grensoverschrijdende ticketverkoop. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Mobility as a Service pilot (MaaS) van de provincie Limburg.

“We maken gebruik van de mogelijkheden die de digitalisering biedt om de kaartverkoop te vereenvoudigen en zo het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken”, aldus Wüst bij de overhandiging. “Door te denken aan mobiliteit over de nationale grenzen heen, verbeteren we het aanbod voor de mensen in de regio.”

Namens AVV nam directeur Hans-Peter Geulen het toewijzingsbesluit in ontvangst. “We zijn blij dat Noordrijn-Westfalen ons steunt in het uitbreiden van eenvoudige grensoverschrijdende, op ID gebaseerde ticketing. Voor passagiers wordt reizen over de grens gemakkelijker dan ooit tevoren. Een eenmalige registratie is alles wat nodig is om vanuit een app met één klik te beginnen aan de reis”, aldus Hans-Peter Geulen in het bijzijn van Hubert Mackus, gedeputeerde Landbouw, Landschap en Mobiliteit van de provincie Limburg.

In het project ‘Easy Connect’ wordt in het vervoersgebied van AVV een grensoverschrijdend, smartphone-based ticketing systeem opgezet. Partners in dit project zijn aan Duitse zijde Aachener Straßenbahn en Energieversorgungs-AG (ASEAG), DB Regio, Kompetenzcenter Digitalisierung NRW (KCD), Nahverkehr Rheinland (NVR), VDV eTicket Service (VDV-eTS) en Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Door het wegnemen van gebruiksbarrières en het vereenvoudigen van het betalingsproces wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer aanzienlijk vergroot.

Informatie, boeking en facturatie geschieden in de vertrouwde app, zodat taal- en tariefbarrières tot het verleden behoren. Ook andere mobiliteitsdiensten – zoals bike en car sharing – kunnen over de grenzen heen worden geboekt en gebruikt. Dit maakt intermodaal vervoer voor de passagier mogelijk. De ticketingtechnologie maakt het gebruik van verschillende mobiliteitsoplossingen vanuit één app mogelijk – zonder dat er persoonlijke gegevens aan andere aanbieders moeten worden doorgegeven.

Na implementatie van de backbone zal in de eerste helft van 2021 een stapsgewijze pilot plaatsvinden tussen het Nederlandse grensgebied en het AVV-gebied. Eind 2021 wordt de pilot uitgebreid naar de spoorwegcorridor Maastricht – Aken – Keulen. Het project borduurt voort op de ervaring van een proefproject inzake grensoverschrijdende e-ticketing dat tweeënhalf jaar geleden met succes werd uitgevoerd in het kader van het door de EU gefinancierde project ‘European Travellers Club’.

Het project is een belangrijk onderdeel van de Grenslandagenda die Noordrijn-Westfalen en Nederland in 2019 zijn overeengekomen. Deze gezamenlijke agenda moet grensbelemmeringen verminderen.

Reactivering spoorlijn Kleve-Nijmegen definitief van de baan

Er zullen de komende tijd geen treinen tussen Kleve en Nijmegen gaan rijden. “De reactivering van de lijn is definitief van de baan”, aldus Wolfgang Spreen, Landrat van Kreis Kleve, tijdens een zitting van de Commissie voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, in bijzijn van burgemeester Günter Steins van Kranenburg en vertegenwoordigers van de gemeente Berg en Dal en de Provincie Gelderland. De meest recente gesprekken in Berg en Dal deden alle (Duitse) hoop teniet.

“De vertegenwoordigers van Nederlandse zijde, met name van de gemeente Berg en Dal, hebben duidelijk gemaakt dat reactivering niet gewenst is. Ze willen er in ieder geval in deze zittingsperiode niet meer over praten”, aldus Spreen over het voorlopige einde van de grensoverschrijdende gesprekken. “De Nederlandse kant richt zich op grensoverschrijdend busvervoer en de uitbreiding van de snelle fietsroute. De fietslorrie moet behouden blijven en het spoor moet worden gebruikt voor toeristische doeleinden”, zegt Spreen.

In een brief bevestigt de Provincie Gelderland, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, dit standpunt. De gemeente Berg en Dal ziet een spoorlijn door het heringerichte centrum van Groesbeek als een belangrijk struikelblok. De stad Nijmegen wilde zich bovendien concentreren op de uitbreiding van het Centraal Station en het station Heyendael bij de Radboud Universiteit.

Studie: 3400 reizigers per dag

De Provincie Gelderland had opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke passagiersaantallen op de route Kleve-Nijmegen, waarbij ook rekening moest worden gehouden met een nauwere samenwerking tussen de Hochschule Rijn-Waal en de Radboud Universiteit en de groeiende bevolking in de grensregio. De studie voorspelt een aantal van ongeveer 3400 reizigers per dag. Het cijfer is bijna identiek aan de resultaten van een andere studie in 2013.

De Provincie Gelderland stelt in de Statenbrief dat trein en bus bij gelijktijdige exploitatie elkaar zouden beconcurreren. Het aantal nieuwe reizigers dat met deze ontwikkeling dan wordt aangetrokken blijft beperkt tot zo´n 800 die daadwerkelijk grensoverschrijdend zullen reizen.

De Duitse partners (Kranenburg, Stadt Kleve, Kreis Kleve, Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) en Nordrhein-Westfalen) hebben aangegeven dat ze het betreuren dat de Provincie Gelderland geen verdere studie wil laten doen naar de reactivering van de spoorlijn. In het plan van NRW was dat namelijk als langetermijndoel opgenomen. Daarbij is vermeld dat er tot aan de reactivering moet worden ingezet op een snelle busverbinding.

“Als de gemeenten in de regio het onderling niet eens zijn, heeft het weinig zin om verder te praten”, aldus Sjaak Kamps, directeur van de Euregio Rijn-Waal, die het bemiddelingsproces in goede banen leidde. “Tot aan de reactivering van de spoorlijn hadden nog diverse obstakels moeten worden overwonnen”, benadrukte hij. “Het is jammer dat het proces niet zover komt dat we een antwoord kunnen geven op het kosten-batenvraagstuk.”

Mochten de Duitse partijen besluiten om zelf verder onderzoek te doen naar de reactivering van het spoor aan Duitse zijde, kan de Provincie Gelderland besluiten om aan deze studie mee te werken. De studie zelf en de uitkomsten ervan zouden dan aanleiding kunnen zijn voor een nieuwe discussie over de reactivering van het spoor, aldus de Provincie Gelderland in de Statenbrief.

Euregio: SB 58 is een succes

Euregio-directeur Kamps wees ook op de positieve ontwikkelingen in het grensoverschrijdende openbaar vervoer: “We zijn blij dat de snelbuslijn 58 een succesnummer is geworden.” Deze bus rijdt tussen Nijmegen en Emmerich. Naast het verder verbeteren van deze lijn wil de Euregio ook verbindingen zien tussen Emmerich en Doetinchem. “Het zou goed zijn als de Provincie Gelderland hierin een actieve rol zou kunnen spelen”, aldus Sjaak Kamps.

Overzicht van beschikbare documenten

De Statenbrief
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7025706/3#search=%22kleve%22

De brief van de gemeente Berg en Dal
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7025707/2/BOC_-_Bijlage_brief_Gemeente_Berg_en_Dal_geen_reactivering_voormalige_spoorlijn_Nijmegen-Kleve_%28PS2018-751%29

De brief van Landtag NRW

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7025708/2/BOC_-_Bijlage_brief_Landtag_Nordrhein-Westfalen_Reactivierung_der_Bahnlinie_Kleve-Nijmegen_%28PS2018-751%29

De brief van Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7025709/2/BOC_-_Bijlage_brief_Verkehrverbund_Rhein-Ruhr_brief_Reactivierng_Bahnlinie_Kleve-Nijmegen_%28PS2018-751%29

De notitie reizigersaantallen OV Nijmegen Kleve

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7025710/1/BOC_-_Bijlage_notitie_reizigersaantallen_OV_Nijmegen-Kleve_%28PS2018-751%29