Minister Reul enthousiast over Nederlands-Duitse brandweerkazerne

Nadat er jaren over een grensoverschrijdende brandweerkazerne gesproken is, lijkt de realisering daarvan nu weer een stapje dichterbij. Op 18 augustus jl. bezocht minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul van de deelstaat Noordrijn-Westfalen de brandweerkazerne in Bocholt. Hier sprak hij met verschillende betrokkenen over de geplande Nederlands-Duitse brandweerkazerne in de regio Bocholt-Suderwick in Duitsland en Aalten-Dinxperlo in Nederland. De minister bekende tijdens zijn bezoek fan te zijn van het project.

Hij gaf daarmee alvast een positief signaal af met betrekking tot eventuele ondersteuning van de deelstaat bij de totstandkoming van de internationale brandweerpost.

Er is in de tussentijd al gewerkt aan het versoepelen van de communicatie tussen de brandweerkorpsen in Dinxperlo en Suderwick. Doordat er met verschillende technieken gewerkt wordt, duurde het lang voordat bijvoorbeeld de brandweer in Suderwick een verzoek kreeg om ondersteuning te bieden bij bluswerkzaamheden over de grens. Inmiddels is de brandweer in Suderwick geïntegreerd in het Nederlandse alarmeringssysteem en wordt de brandweerkazerne in Bocholt ook gealarmeerd wanneer er bijvoorbeeld in Dinxperlo brand uitbreekt.

Haalbaarheidsonderzoek naar verbetering brandveiligheid in de grensregio

De gesprekken over grensoverschrijdend bluswerk ontstonden naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Uiteindelijk kon in 2017 het project ‘CrossFire’ opgezet worden, dat door de Euregio gesubsidieerd wordt. In het kader daarvan werd onder andere onderzocht in hoeverre het mogelijk was om de brandveiligheid in de grensregio te verbeteren. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat grensoverschrijdende samenwerking van Nederlandse en Duitse brandweerlieden vanuit één locatie in principe haalbaar was. Daarnaast kan er meer veiligheid gecreëerd worden voor inwoners van beide landen tijdens noodsituaties.

Grensoverschrijdende gesprekken en demonstratie

Het bezoek vond plaats in de remise van de brandweer in Bocholt. Onder de naam ‘Feuerwehr im Gespräch mit….’ ging Reul in gesprek met Landrat dr. Kai Zwicker van Kreis Borken, de burgermeester van Bocholt Thomas Kerkhoff, commandant van de Bocholtse brandweer Thomas Deckers en Christiaan Velthausz, coördinator grensoverschrijdende samenwerking bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daarna volgde nog een demonstratie van de brandweerkorpsen in Bocholt en Dinxperlo.

“Nederlands-Duitse brandweerpost zou sensationeel zijn”

Reul was zichtbaar onder de indruk van de al bestaande grensoverschrijdende samenwerking tussen de brandweer in beide landen. ʺAls het u nu ook lukt om een Nederlands-Duitse brandweerpost op poten te zetten, zou dat sensationeel zijn. Je kunt veel over Europa praten, maar het moet geleefd worden. De mensen moeten daar een voordeel van hebbenʺ, aldus de minister. Over hoe de deelstaat Noordrijn-Westfalen precies zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de grensoverschrijdende brandweerkazerne, kon de minister echter nog niets zeggen.

Zilveren brandweerkruis uitgereikt

De bijeenkomst had ook een zilveren randje. Thomas Deckers, commandant van de brandweer in Bocholt, kreeg een zilveren brandweerkruis als waardering voor zijn bijzondere verdiensten en inzet voor dit project. Het kruis werd door Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente, uitgereikt.

Foto: Minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen Herbert Reul (grijs pak) wordt ontvangen op het terrein van de brandweer in Bocholt. (c) Stadt Bocholt

‘Crossfire’: nieuwe stap naar internationale brandweerpost in Dinxperwick

(c) Stadt Bocholt

‘CrossFire’: dat is de werktitel van een gezamenlijke Nederlands-Duitse brandweerkazerne die in de grensplaatsen Dinxperlo (NL) en Suderwick (D) moet komen te staan. Op 17 april kwamen de leden van de brandweerkorpsen van Dinxperlo en Suderwick alsmede de burgemeesters van de twee plaatsen online bijeen om de stand van zaken en de verdere aanpak te bespreken.

De hoofdvraag: hoe kan de brandveiligheid in de grensregio worden verbeterd? Op basis van deze vraag werd het project ‘CrossFire’ in 2017 op initiatief van de brandweer van Bocholt in het leven geroepen. De haalbaarheid van een gezamenlijke Nederlands-Duitse brandweerkazerne werd vervolgens in 2018 in een haalbaarheidsstudie nader onderzocht. Er werd een projectconsortium gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Brandweer Bocholt, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en het ingenieursbureau ‘antwortING’, dat over uitgebreide expertise op het gebied van brandveiligheid en de uitvoering van dergelijke projecten beschikt.

Nederlandse jongeren lid van Duitse jeugdbrandweer

De burgemeesters Thomas Kerkhoff van Bocholt en Anton Stapelkamp van Aalten heetten de deelnemers welkom en benadrukten het belang van internationale samenwerking. “Al sinds 2005 is de samenwerking tussen Bocholt en Dinxperlo in een overeenkomst vastgelegd. Dat twee Nederlandse jongeren inmiddels deel uitmaken van de jeugdbrandweer van Suderwick laat duidelijk zien hoe de goede samenwerking tussen de brandweerkorpsen vorm krijgt”, aldus Kerkhoff. “We moeten de samenwerking stap voor stap uitbreiden. ‘Steeds beter worden’ en ‘Hier wordt Europa geleefd’ – dat is ons motto”, benadrukte de burgemeester van Aalten, Anton Stapelkamp.

De korpschef van de brandweer van Bocholt, Thomas Deckers, en de directeur van de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland, Diemer Kransen, gaven daarna een introductie. Vervolgens presenteerde Frederik Schütte van ‘antwortING’ de stand van zaken van het project.

Haalbaarheidsstudie 2018 als uitgangspunt

De basis voor de plannen is het onderzoek uit 2018. Toen waren de projectdeelnemers tot de conclusie gekomen dat grensoverschrijdende samenwerking van Nederlandse en Duitse brandweerlieden vanuit één locatie in principe haalbaar is en een groot potentieel biedt voor het verbeteren van de brandveiligheid in de regio.

Door grensoverschrijdende samenwerking kan bijvoorbeeld een mogelijk tekort aan hulpverleners worden opgelost. Personeel kan in beide landen worden geworven en door allebei de landen worden opgeleid, waardoor de hulpverleners uitgebreide kennis vergaren. En een gezamenlijke jeugdbrandweer kan het voorbestaan van de brandweer op de lange termijn veiligstellen.

Aandacht voor specifieke thema’s in werkgroepen

Er kwamen verschillende mogelijke locaties en vormen van intensievere samenwerking aan de orde. Specifieke thema’s waarmee in een eventuele gezamenlijke brandweerkazerne rekening gehouden moet worden, zoals opleiding, technologie, operationele tactiek, uitrusting en communicatie, worden nu in kleine werkgroepen onder de loep genomen. Voor de projectgroep is het van belang dat de ideeën en ervaringen van de leden van beide brandweerkorpsen worden meegenomen in de verdere overwegingen. De resultaten uit de werkgroepen zullen vervolgens worden geëvalueerd en onder andere de basis vormen voor het bepalen van de locatie van de brandweerkazerne.

Integratie in Nederlandse alarmeringssysteem

In een eerste stap zal de brandweer van Suderwick op korte termijn worden geïntegreerd in het Nederlandse alarmeringssysteem.

Foto (c): Stadt Bocholt

Dinxperwick en Heimatverein Suderwick winnaars Heimatpreis NRW

Het plaatsnamenbord van Dinxperwick

Dinxperlo en Suderwick: twee grensdorpen en bijzondere buren. De beide plaatsjes, in de volksmond ook wel ‘Dinxperwick’ genoemd, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een ruimtelijke eenheid. De dorpsgrens is tegelijkertijd de landsgrens en verloopt direct langs drie Nederlandse straten. Als waardering voor het verbindende werk mogen deze twee grensdorpen op 6 augustus de ‘Heimatpreis’ van deelstaat Noordrijn-Westfalen in ontvangst nemen.

Oorspronkelijk zou het ‘Heimat-Kongress’ dat om de twee jaar wordt gehouden, op 28 maart in Wuppertal plaatsvinden. De coronapandemie gooide echter roet in het eten en de uitreiking van de Heimatpreis werd uitgesteld. Ina Scharrenbach, minister van ‘Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung van NRW zal deze nu in het kader van haar ‘Heimat-Tour’ echter alsnog uitreiken en de winnaars persoonlijk een bezoek brengen.

Heemkundevereniging Suderwick en burgerinitiatief Dinxperwick mogen de eerste prijs en daarmee 12.500 euro tegemoetzien, integratief muziek- en vluchtelingenproject behaalde de tweede plaats en ontvangt 8.000 euro en Dorfgemeinschaft Referinghausen uit Medebach wint 5.000 euro voor het project ‘Digitale Heimatstube’ waarmee de geschiedenis in de vorm van historische documenten digitaal tot leven wordt gewekt.

Succesvolle nieuwjaarsreceptie bij EUREGIO Gronau

Op 18 januari vond in theater ‘De Kleine Willem’ in Enschede de vergadering van het Algemeen Bestuur van de EUREGIO plaats. Aansluitend op deze vergadering werd de nieuwjaarsreceptie van de EUREGIO gehouden, die rond 200 Nederlandse en Duitse deelnemers de mogelijkheid bood grensoverschrijdend te netwerken met een borrel.

Een bijzonder agendapunt was de People-to-People EUREGIO-prijs, die dit jaar voor de elfde keer werd uitgereikt. De prijs is een jaarlijkse onderscheiding voor bijzondere verdiensten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en Nederlands-Duitse betrekkingen.

Electrocar

Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan het project ‘Electrocar’. 25 Nederlandse en Duitse vrijwilligers brengen senioren en mensen met een fysieke beperking zeven dagen per week van een zorginstelling in Dinxperlo (gemeente Aalten) naar bestemmingen in Nederland en Duitsland, binnen een straal van 6 kilometer. Op deze manier vergroot het grensoverschrijdende initiatief de directe lokale mobiliteit over de grens en levert het een concrete bijdrage aan de verwezenlijking van één Euregionaal verzorgingsgebied.

“In Dinxperlo loopt de landsgrens door de plaats. Het Duitse deel van de plaats is Suderwick, dat bij Bocholt hoort. Om deze reden is hier EUREGIO een dagelijkse belevenis die met de Elektrocar zeer praktisch wordt uitgevoerd”, zegt EUREGIO-voorzitter Rob Welten.

De winnaars van de People-to-People-prijs: Electrocar. Foto: Christian van der Meij

Jeugd in Europa

In het kader van de nieuwjaarsreceptie discussieerden bovendien vijf jonge mensen uit de EUREGIO tijdens een podiumronde over de vraag ‘Wat betekent Europa voor jonge mensen in de EUREGIO?’. Alle jonge gasten waren het erover eens dat Europa onmisbaar is voor toekomstige generaties om vreedzaam samen te leven. Ze benadrukten weliswaar dat er nog ruimte voor verbetering is, maar verwierpen unaniem anti-Europese bewegingen.

 

Foto boven: Discussieronde met Europese jongeren. Foto: Christian van der Meij.