100e bijeenkomst Cross Border Task Force Corona

(c): Land NRW/Teller

Op 7 oktober kwam de Cross Border Task Force Corona met leden uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Nederland en België bij de Staatskanzlei in Düsseldorf voor de honderdste keer bijeen. Voor het eerst sinds de oprichting van de task force op het hoogtepunt van de eerste pandemiegolf kwamen alle deelnemers fysiek – en niet meer digitaal – bijeen.

Twee vertegenwoordigers van de Universitätsklinikum Münster (UKM) ontvingen een onderscheiding: univ. prof. dr. med. dr. h.c. Hugo van Aken en het hoofd Internationaal Patiëntenmanagement, dr. med. Vincent Hofbauer: zij werden door de minister van Europese Zaken van NRW, dr. Stephan Holthoff-Pförtner, en het hoofd van de task force, dr. Carsten Schymik, onderscheiden voor de grensoverschrijdende spreiding en coördinatie van internationale COVID-19 patiënten op de intensive care. De twee UKM-vertegenwoordigers van hun kant presenteerden het meertalige webportaal dat door het UKM is ontwikkeld. Dit werd gebruikt om vrije ic-bedden aan patiënten uit de buurlanden toe te wijzen.

Naast de Staatskanzlei van Noordrijn-Westfalen, zijn deskundigen van verschillende ministeries van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen vertegenwoordigd in de Cross Border Task Force Corona. Daarnaast zijn ook de ministeries van Buitenlandse Zaken, de ambassades, de politie en de betrokken ministeries uit Nederland en België betrokken. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van de deelstaat Nedersaksen en de Duitse ambassades in Nederland en België.

Grensoverschrijdende netwerken

Het doel van de gezamenlijke task force is het afstemmen van de activiteiten in de bestrijding van de coronapandemie. Daartoe moet de uitwisseling van informatie worden verbeterd. De belangrijkste onderwerpen waren en zijn de beschikbaarheid van ic-bedden in de buurlanden en de regulering van het grensverkeer om de pandemie in te dammen. Aan het eind van de bijeenkomst concludeerden alle deelnemers dat door nog betere digitale netwerken in de toekomst nog beter kan worden ingespeeld op deze en andere uitdagingen. Het is voor alle deelnemers duidelijk geworden dat persoonlijk contact in tijden van crisis het beste middel tot samenwerking is.

Op de foto: V.r.n.l.: NRW-Europaminister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, reikte een onderscheiding uit aan prof. Hugo van Aken en dr. Vincent Hofbauer voor hun inzet in de gezamenlijke Cross Border Task Force Corona.
(c): Land NRW/Teller

Derde Grenslandconferentie: gezamenlijke verklaring voor een ‘Europa zonder grenzen, ook in tijden van crisis’

Foto: De Grenslandconferentie vond dit jaar plaats in Enschede (c) Land NRW / Andrea Bowinkelmann

Op de derde editie van de Grenslandconferentie, die vandaag in Enschede plaatsvond, kwamen wederom talrijke betrokkenen bij de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen bijeen. Tijdens het evenement stonden de ervaringen in de grensregio tijdens de coronapandemie centraal. Daarnaast werd de tweede Grenslandprijs uitgereikt, vonden workshops over grensoverschrijdende thema’s plaats, werd de gezamenlijke Grenslandagenda geactualiseerd en vond er een netwerkevent plaats.

Het evenement vond fysiek in het Muziekcentrum in Enschede plaats, maar geïnteresseerden hadden tevens de mogelijkheid om online deel te nemen.

“Voorbeeld van Europees denken en handelen”

“De pandemie vormde ook voor de grensregio een uitdaging. Maar ze heeft aangetoond hoe goed onze samenwerking is”, aldus de minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, dr. Stephan Holthoff-Pförtner. “Wij zijn een voorbeeld van Europees denken en handelen in tijden van crisis geworden. We zullen hier nu op voortborduren en onze grensregio nog sterker en veerkrachtiger maken met de lessen die we uit de pandemie hebben geleerd. De Nederlands-Duitse grens was één van de twee grenzen in het Schengengebied die tijdens de pandemie ononderbroken open is gebleven. Daar waar grenzen in de hoofden van de mensen allang verdwenen zijn, kunnen zij in tijden van crisis niet opnieuw worden gesloten.”

Daar sloot Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, zich bij aan: “Dat de grens opengebleven is, was belangrijk voor werkgevers en werknemers aan beide zijden van de grens. Bovendien hebben Duitse ziekenhuizen Nederlandse coronapatiënten opgenomen toen wij ic-bedden tekortkwamen. Een mooi voorbeeld dat klip en klaar laat zien hoe belangrijk het is om de grenzen uit te gummen.”

Gezamenlijke verklaring

In een gezamenlijke verklaring met als titel “Voor een Europa zonder grenzen, ook in tijden van crisis” onderstreepten Nederland en Noordrijn-Westfalen hun succesvolle samenwerking. Ook werden de uitdagingen die de steeds veranderende inreisregels en beschermingsmaatregelen met zich meebrachten gethematiseerd. De verklaring is gestoeld op verslagen van actoren uit het grensgebied en op onderzoeken naar epidemiologische ontwikkelingen en de perceptie van de pandemie in het grensgebied.

“In de grensregio’s komen onvermijdelijk verschillende – veelal nationale – regels bij elkaar. Dit is niet makkelijk in een regio waar de grens al zo lang geen barrière meer vormt”, zei staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en zijn buurlanden. “In de verklaring zeggen we daarom niet voor niets: Noordrijn-Westfalen en Nederland, en bovenal de inwoners en instanties in de grensregio’s, hebben door hun grensoverschrijdende samenwerking een staaltje van Europees denken in crisistijd ten beste gegeven.”

Betere grensoverschrijdende coördinatie

Tijdens de Grenslandconferentie vond tevens een workshop voor Nederlandse GGD’s en hun Duitse equivalent, de Gesundheitsämter, plaats. “Bij het nationale crisismanagement moet beter rekening worden gehouden met de bijzondere situatie van de regio’s. De maatregelen moeten grensoverschrijdend heel nauwkeurig worden gecoördineerd, en de regels moeten zo worden gecommuniceerd dat zij aan weerszijden van de grens worden begrepen”, aldus minister Holthoff-Pförtner.

Daarnaast gingen de deelnemers in workshops aan de slag met grensoverschrijdende rampenbestrijding, de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het grensoverschrijdende onderwijs en de grensoverschrijdende aanpak van de georganiseerde misdaad.

Uitreiking Grenslandprijs

De winnaar van de tweede Grenslandprijs was het project GrensMatch: een gratis matching-instrument voor werkgevers, werkzoekenden en stagiairs. De twee andere finalisten waren het project Leren zonder Grenzen en ILI Opleiding.

Veel doelstellingen uit Grenslandagenda al behaald

Veel van de doelstellingen uit de “Grenslandagenda 2021“, die op de vorige Grenslandconferentie werden vastgesteld, zijn al behaald. Zo is op 16 september het netwerk N4 (Netwerk Nederlandse en NRW Niet-politie gerelateerde crisisbeheersing) opgericht en is in Venlo een nieuw Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling gerealiseerd. Ook zijn er inmiddels 72 scholen gecertificeerd als Euregio-profielschool.

Volgende Grenslandconferentie in Aken

Tijdens de Grenslandconferentie werd tevens aangekondigd waar de volgende conferentie georganiseerd zal worden: in Aken. De vierde Grenslandconferentie zal in maart 2022 plaatsvinden.

De livestream van de Grenslandconferentie 2021 kan hier teruggekeken worden.

Foto: (c) Foto: Land NRW / Andrea Bowinkelmann

NRW en Nederland: tijdens de crisis nader tot elkaar gekomen

Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (c) Land NRW

Europaminister van Noordrijn-Westfalen (NRW), Stephan Holthoff-Pförtner en Andries Heidema, commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel, werden in het kader van een bezoek van Holthoff-Pförtner aan Overijssel geïnterviewd door het Duitse regionale dagblad NRZ. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de effecten van de coronapandemie op de onderlinge betrekkingen en andere uitdagingen waarmee de grensregio te kampen heeft. De gezamenlijke conclusie: de deelstaat NRW en Nederland zijn tijdens de pandemie nog nauwer met elkaar verbonden geraakt.

Holthoff-Pförtner: “Noordrijn-Westfalen en Nederland hebben de samenwerking in het kader van de regeringsconsultaties en de Grenslandagenda verder geperfectioneerd. Daarvoor moet je elkaar voor de crisis al wel goed kennen. Wanneer partijen elkaar niet vertrouwen, kan een samenwerking niet functioneren. Het is een geweldige prestatie dat van de 39 Schengengrenzen er twee niet werden gesloten. Een daarvan is de onze – de grens van Noordrijn-Westfalen met Nederland.” Een statement dat Andries Heidema alleen maar kan onderschrijven: “Wanneer er een crisis als de coronapandemie voor de deur staat en Nederland en Duitsland bij de bestrijding ervan gedeeltelijk andere wegen inslaan, is het enorm belangrijk dat je elkaar kent om de verschillende maatregelen door te spreken en om bijvoorbeeld de omgang met de testplicht aan de grens goed af te kunnen stemmen.”

Cross-Border Corona Task force

Sinds ruim een jaar werken Noordrijn-Westfalen, Nederland en België samen in de zogeheten ‘Cross-Border Task Force Corona’. Het doel van de Task Force: een betere afstemming van het grensoverschrijdende crisisbeheer in de strijd tegen het coronavirus. Een van de belangrijkste successen van dit samenwerkingsverband is – naast het openhouden van de grens – het voorkomen van fiscale nadelen voor thuiswerkende grenspendelaars. “We hebben geleerd om bij dezelfde uitdagingen en verschillende juridische randvoorwaarden een weg te vinden om over de landsgrenzen heen met elkaar om te gaan”, aldus Holthoff-Pförtner.

Overstromingen

Niet alleen corona, maar ook de recente overstromingen trekken zich niets aan van landsgrenzen. Het zuiden van Nederland werd getroffen, net als België en Duitsland. Andries Heidema bood Noordrijn-Westfalen hulp aan: “Het is verschrikkelijk wat de overstromingen in Duitsland en ook in België hebben aangericht. Veel brandweerlieden uit Nederland zijn naar Duitsland gestuurd om te helpen – bijvoorbeeld bij het zoeken naar vermisten of bij het puinruimen. Juist bij hoogwater is grensoverschrijdende samenwerking nodig. Wanneer je het probleem in je eentje aan de ene kant van de grens oplost, stijgt aan de andere kant wellicht het waterpeil”, vertelt Heidema. Noordrijn-Westfalen stak Nederland op zijn beurt eerder al de helpende hand toe bij de opname van Nederlandse coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen.

Toekomstige crisisbeheersing

Samenwerking op het gebied van de voorkoming van rampen tussen Nederland en NRW is niet nieuw. Zo is het onderdeel van de Grenslandagenda, die tijdens de Grenslandconferentie op 30 september 2021 zal worden gepresenteerd. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het netwerk N4, een breed opgezet platform met instanties uit Nederland en Noordrijn-Westfalen die actief zijn op het gebied van crisisbeheersing en het voorkomen van rampen. Daarnaast willen Holthoff-Pförtner en Heidema op de Grenslandconferentie het signaal afgeven dat de regio’s bij crisismanagement in de toekomst beter gehoord moeten worden. “Als wens van de grensregio hoor ik vaker: ‘in crises weten bij wie je moet aankloppen’. Uit eigen ervaring weet ik hoe goed het is dat je de mensen van tevoren al kent.” Maar er is nog meer mogelijk, vertelt de Europaminister. “Voor de Grenslandconferentie worden ook actoren op het gebied van crisiscommunicatie uitgenodigd zodat zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ons politici kunnen laten weten waar de onderlinge afstemming nog beter kan.”

Waterstofsamenwerking

Met het oog op de toekomst staat ook samenwerking op het gebied van waterstof op de agenda. Centraal daarbij staat onder andere de vraag hoe de productie, het transport en het gebruik van bijvoorbeeld waterstof en andere hernieuwbare energieën in de grensregio kan worden geoptimaliseerd. Een eerste stap daartoe was de oprichting van het Nederlands-Duitse online platform H2[X] op initiatief van de EUREGIO, IHK Nord Westfalen en Bezirksregierung Münster in maart van dit jaar. Het platform is een digitaal contactpunt voor bedrijven, organisaties, verenigingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties uit het Nederlands-Duitse grensgebied die zich inzetten voor een waterstofeconomie in de regio.

Het volledige interview is hier – voor abonnees van de NRZ – na te lezen.

Ook RTV Oost besteedde aandacht aan het bezoek van Holthoff-Pförtner aan Overijssel en publiceerde een video.

Op de foto: Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner van NRW (c) Land NRW

Nederlands-Duitse stedenbanden en projecten in de prijzen bij ‘Europa bei uns zuhause’

Onder het motto ‘Europa bei uns zuhause‘ organiseert de deelstaat Noordrijn-Westfalen sinds 2016 jaarlijks een wedstrijd voor grensoverschrijdende stedenbanden en projecten. De deelstaatregering stelt daarbij maximaal 5.000 euro als onkostenvergoeding beschikbaar voor innovatieve voorbeeldprojecten van Europese stedenbanden en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. In 2021 zijn er 38 projecten in de prijzen gevallen, waaronder ook enkele Nederlands-Duitse stedenbanden en projecten. Georganiseerd worden onder andere een grensoverschrijdend ontbijt, een judotoernooi en een vrijheidsdag.

Bruggenbouwers van Europa

Doel van de wedstrijd was om mensen uit Noordrijn-Westfalen en de rest van Europa over de grenzen heen samen te brengen. De wedstrijd dient als stimulans voor een creatieve invulling van het Europese gedachtegoed. Vanwege het 75-jarig jubileum van de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk werd er dit jaar extra aandacht aan projecten met Britse partners besteed.

‘Mijn dank en respect gaan uit naar iedereen die zo doelgericht bruggen bouwt tussen mensen uit Noordrijn-Westfalen en vrienden uit heel Europa. Met de wedstrijd ‘Europa bei uns zuhause’ willen wij onze waardering voor dit belangrijke werk uiten’, aldus dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Europaminister van Noordrijn-Westfalen.

Grensoverschrijdend ontbijten

Het ‘Zweckverband Eurode’ mag zichzelf één van de winnaars van de wedstrijd noemen. Zij gaan een grensoverschrijdend ontbijt in de Nieuwstraat/Neustraße voor inwoners van Kerkrade en Herzogenrath organiseren. Deze straat vormt de grens tussen beide steden en tevens de grens tussen Nederland en Duitsland. Als aanvulling zijn er meerdere evenementen voor alle leeftijden die in het teken staan van grensoverschrijdende ontmoetingen. Ook enkele gasten uit de partnersteden Plenin (Frankrijk) en Bistritz (Roemenië) worden hiervoor uitgenodigd.

Grensoverschrijdend judotoernooi

In 2020 vierde Nederland 75 jaar vrijheid en stonden er veel herdenkingsevenementen op de planning. Vanwege de coronapandemie kon een groot deel hiervan geen doorgang vinden, zoals ook het Vrijheidstoernooi. Samen met Nederlandse judoverenigingen uit Aalten, Dinxperlo en Winterwijk zou Judoclub Kolping uit Bocholt een grensoverschrijdend judotoernooi organiseren. Zodra de pandemie het toelaat, wordt dit toernooi alsnog ingehaald. Hiervoor zullen de judoverenigingen een aantal keer samen trainen, alvorens het toernooi te houden.

Vrijheidsdag vol workshops

Ook het project van de Nederlandse gemeente De Bilt en het Duitse Coesfeld is in de prijzen gevallen. Hierbij houden jongeren uit beide steden zich bezig met het thema ‘Vrijheid – gisteren, vandaag, morgen?’. Op 7 mei 2022 wordt naar aanleiding hiervan een Vrijheidsdag georganiseerd, waarbij jongeren workshops over het thema kunnen volgen. Ook is er een presentatie over de bevrijding en vrijheid in Europa.

Meer informatie over deze en andere winnaars van ‘Europa bei uns zuhause’ is op de website van de Landesregierung Nordrhein-Westfalen te vinden.

Deelstaatregering NRW legt prioriteiten Europapolitiek vast

Het kabinet van Noordrijn-Westfalen heeft op dinsdag 9 februari 2021 de Europese beleidsprioriteiten voor 2021 vastgelegd. “Tijdens de pandemie heeft Europa bewezen hoeveel creativiteit, flexibiliteit en inzet er opgebracht kan worden wanneer de situatie daarom vraagt”, aldus minister van Europese Zaken dr. Stephan Holthoff-Pförtner. Tegelijkertijd, zo zei hij, is het duidelijk dat de Europese Unie haar veerkracht en kracht moet vergroten. Europa zou te vaak slechts hebben gereageerd in plaats van met vooruitziende blik gehandeld – zowel tijdens de wereldwijde financiële crisis, de Europese schuldencrisis en de vluchtelingencrisis als de coronacrisis.

“Als je kritisch bent, zou je kunnen zeggen dat we al meer dan tien jaar in een crisissituatie verkeren”, zei hij. “We hebben meer samenwerking en betrouwbare crisismechanismen nodig.” Europa, zei hij, dreigt anders te verworden tot een werkplaats waar reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Wat nodig is, is een frisse wind, nieuwe initiatieven en efficiëntere besluitvormingsprocedures. Verwacht wordt dat ook dringende kwesties zoals klimaatbeleid en digitale transformatie van een dergelijke frisse wind zullen profiteren.

“We hebben meer samenwerking en betrouwbare crisismechanismen nodig”

Met de vaststelling van de Europese prioriteiten bekrachtigt de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen haar onafhankelijkheid bij de vormgeving van het Europese beleid: ze velt niet alleen een oordeel over het werkprogramma dat de Europese Commissie in oktober 2020 heeft vastgesteld, maar stelt ook haar eigen prioriteiten vast.

Betere Europese samenwerking voordeel voor burgers

De netwerkvorming tussen regio’s, lidstaten en Europese instellingen moet “dringend verder worden ontwikkeld”, zo drong minister Holthoff-Pförtner aan. De onbureaucratische samenwerking van Noordrijn-Westfalen met zijn Nederlandse en Belgische buren in de Cross-Border Task Force Corona is een uitstekend voorbeeld van hoe intensieve samenwerking burgers “concrete voordelen” oplevert. Noordrijn-Westfalen dringt aan op aanzienlijk meer Europese samenwerking, met name in de gezondheidszorg. Regelmatige stresstests kunnen het reactieve vermogen in crisissituaties helpen verbeteren, zo staat in het besluit.

Bescherming van democratie en rechtsstaat topprioriteit

De bescherming van de democratie en de rechtsstaat staat bovenaan de prioriteitenlijst van de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen. “Een Europa waarin de rechtsstaat in twijfel wordt getrokken, is een lege, waardeloze huls”, benadrukte Holthoff-Pförtner. “Schendingen van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zijn voor Noordrijn-Westfalen absoluut onaanvaardbaar.” De deelstaat is vastbesloten ervoor te zorgen dat de toewijzing van Europese middelen zoals beoogd inderdaad strikt gebonden is aan de normen van de rechtsstaat. “De sancties moeten echter gericht zijn tegen de desbetreffende regeringen – niet tegen de burgers,” aldus de minister. “Wanneer we erin slagen de wereld van morgen vorm te geven door de schade van vandaag te herstellen, zal Europa sterker uit de pandemie komen.”

Inschrijving initiatief ‘Europa bei uns zuhause‘ geopend

Gemeenten, stedenbanden en maatschappelijke organisaties kunnen zich per direct aanmelden voor de wedstrijd ‘Europa bei uns zuhause 2021’. De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen stelt onkostenvergoedingen van maximaal 5.000 euro in het vooruitzicht voor innovatieve voorbeeldprojecten van Europese stedenbanden en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten met partners in Nederland en België.

Kanshebbers zijn projecten en samenwerkingsverbanden die de Europese gedachte bij culturele bijeenkomsten, jubilea, festivals of sportieve ontmoetingen doorgeven, of projecten die samen met Europese partners worden gerealiseerd. Daarnaast komen workshops in aanmerking waarin ideeën voor nieuwe doelgroepen worden bedacht. Dat geldt ook voor innovatieve strategieën die worden ontwikkeld om Europa dichter bij de inwoners van Noordrijn-Westfalen te brengen. Ook projecten rond de grensoverschrijdende uitwisseling over onderwerpen als vrijwilligerswerk, milieubescherming, jongerenwerk of ondersteuning voor mensen met een handicap mogen rekenen op een tegemoetkoming in de kosten. Op die manier moet het wederzijds begrip worden verbeterd en de veelzijdigheid van Europa worden getoond.

Europaminster Dr. Stephan Holthoff-Pförtner zegt hierover: “De Europese gemeenschap ontstaat alleen door persoonlijke contacten. Samenwerkingen tussen steden en binnen projecten slaan bruggen tussen de mensen. Ze zijn het fundament voor een toekomst die we in Europa met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dit belangrijke werk steunen we met ‘Europa bei uns zuhause’.”

De deadline voor aanmeldingen van projecten, die tussen 1 augustus 2021 en 31 juli 2022 moeten worden uitgevoerd, is 1 juni 2021. Succesvolle projecten kunnen rekenen op een onkostenvergoeding van maximaal 5.000 euro. Meer informatie en voorbeelden uit voorgaande jaren zijn te vinden op https://www.mbei.nrw/de/europa-bei-uns-zuhause.

Nederlandse en Duitse ondernemers komen samen op tiende Duits-Nederlandse Handelsdag

Op woensdag 13 november vond in het stadion van voetbalclub Borussia Mönchengladbach de tiende editie van de Duits-Nederlandse Handelsdag plaats. Er waren ruim 600 Nederlandse en Duitse ondernemers en 54 exposanten aanwezig.

De dag werd georganiseerd door de Industrie-und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, de Kamer van Koophandel, de Duits-Nederlandse Handelskamer, het Nederlands Consulaat-Generaal in Düsseldorf, de IHK Aachen, de IHK Duisburg-Wesel-Kleve en NRW.International. Ook de provincie Limburg maakte als sponsor van en deelnemer aan de Handelsdag zijn opwachting. Gedeputeerden Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport) en Andy Dritty (Ruimte, Wonen en Europa) waren namens de provincie aanwezig.

Het evenement werd afgetrapt met een gespreksronde tussen enkele prominenten, waaronder Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, IHK-bestuurder Jürgen Steinmetz en de Limburgse gedeputeerde Van den Akker. Ook Edo Offerhaus (MKB Nederland) en Rodrique Engering (Kamer van Koophandel) sloten aan. Gespreksonderwerpen waren de samenhang tussen bedrijven in de grensregio, digitalisering en de goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

“Samenwerking tussen beide landen is voorbeeldig”

“Nederland is voor de economie van Noordrijn-Westfalen de belangrijkste exportpartner”, aldus Steinmetz. “Ik roep Nederlandse bedrijven dan ook op om de weg naar Noordrijn-Westfalen, en in het bijzonder de regio Niederrhein, te blijven inslaan.” Holthoff-Pförtner stond in de gespreksronde stil bij de vriendschap tussen Nederland en Duitsland. Hij noemde de samenwerking tussen beide landen “voorbeeldig”. Gedeputeerde Van den Akker was het daarmee eens en riep op om de samenwerking ook op andere gebieden te verstevigen.

Na de gespreksronde was het tijd om ter ere van de tiende verjaardag van de Handelsdag een taart aan te snijden. De Nederlandse en Duitse ondernemers hadden daarna de kans om diverse workshops te volgen en aan B2B-matchmakings deel te nemen. Ook konden diverse infostands bezocht worden, waar volop gelegenheid tot het inwinnen van informatie, contacten leggen en netwerken was.

Foto: © Provincie Limburg / Dirk Plees

“We moeten ophouden kwaad te spreken over Europa“

(c) Land NRW/R. Sondermann

Sinds 2017 is dr. Stephan Holthoff-Pförtner minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen. Met de verkiezingen voor het Europese Parlement achter de rug stelde Grenspost Düsseldorf hem enkele vragen.

Meneer Holthoff-Pförtner, de vier provincies Limburg, Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland hebben sinds een paar jaar elk een ‘Deutschlandbeauftragte(r)’ in Düsseldorf. Wat vindt u van dit engagement van de grensprovincies?

“Dat is natuurlijk fantastisch. Hiermee wordt de politieke uitwisseling tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen versterkt. Alles wat bijdraagt aan een groter begrip voor elkaar, aan een betere omgang met elkaar, is van groot belang voor Noordrijn-Westfalen. Het is essentieel om hindernissen grensoverschrijdend af te bouwen.”

Op 9 mei – de Dag van Europa – vond in Venlo de Grenslandconferentie plaats. Welke betekenis had deze conferentie voor de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen?

“De Grenslandconferentie maakt de cirkel rond. We hebben op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen namelijk drie netwerken. Ten eerste is dat het 3+3-overleg – een overleg tussen drie Duitse Regierungspräsidentinnen (Düsseldorf, Keulen en Münster) en drie Commissarissen van de Koning (Limburg, Gelderland en Overijssel). Daarnaast hebben we de gesprekken tussen onze regeringen, en nu dus ook de Grenslandconferentie. Van deze drie netwerken is de Grenslandconferentie het meest open: iedereen kan ideeën aandragen en deelnemen aan gesprekken. We luisteren naar alle voorstellen en pakken obstakels één voor één aan.”

U bent nu twee jaar minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen. Welke Europese thema’s gaan u persoonlijk aan het hart?

“Dat zijn ten eerste de onderwerpen die nu onder een vergrootglas liggen: open grenzen en veiligheid. Die thema’s kun je niet los van elkaar zien. Ze zijn essentieel voor de vrijheden die we koesteren. We mogen niet denken dat het principe van open grenzen onverwoestbaar is. Kijk alleen al naar wat er in Joegoslavië is gebeurd. Buren die jarenlang vreedzaam naast elkaar hadden geleefd, schoten ineens op elkaar.

De rechtsstaat is van fundamenteel belang voor Europa en daarom vind ik ook thema’s die daarmee te maken hebben zeer belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de burgermaatschappij. Die thema’s gaan me echt aan het hart.”

Voor velen was Europa altijd vanzelfsprekend. Dat is tegenwoordig niet meer zo: deze vanzelfsprekendheid verdwijnt steeds meer. Hoe ziet u dat?

“Dat is inderdaad helaas zo. We moeten ons afvragen waarom dat zo is. Wat hebben we sinds de Val van de Muur en het verdwijnen van het IJzeren Gordijn fout gedaan? Hebben we verkeerde signalen gegeven? Als Europese Unie kunnen lidstaten als gelijken in gesprek gaan met de Verenigde Staten, China en Rusland. Afzonderlijk kunnen ze dat niet. Het probleem is dat dit niet ter discussie gesteld wordt, we denken allemaal dat het wel goed komt. Maar dat is niet het geval – kijk maar naar de Brexit. Daarom is het ook zo belangrijk om te gaan stemmen. In Groot-Brittannië lieten jonge mensen het massaal afweten tijdens het referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Zij zijn nu degenen die de gevolgen het hardst gaan merken. Wanneer je echter een duidelijk beeld hebt van de samenleving waarin je wilt leven, moet je ook gaan stemmen om daar invloed op uit te kunnen oefenen.”

Hoe kan men in de huidige tijd het belang van Europa aan degenen die eraan twijfelen of ertegen zijn, uitleggen?

“Als eerste moeten we ophouden kwaad te spreken over Europa. Wanneer iets in de openbaarheid bekritiseerd wordt, neigen veel landen ernaar om te zeggen: dat was ‘Brussel’. Een goed voorbeeld hiervan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 in heel Europa ingevoerd werd. Alle regeringen van de lidstaten van de Europese Unie hebben na een jarenlang proces uiteindelijk afzonderlijk ingestemd met de wet. Nadat de wet ook door het Europese Parlement goedgekeurd was, was het aan de landen om de wet in te voeren. En ineens had ‘Brussel’ het gedaan. We moeten niet verbaasd zijn dat de opinie over de Europese Unie vaak negatief is, wanneer we de Europese Unie regelmatig de schuld in de schoenen schuiven. We zouden de successen van de Europese Unie veel meer moeten benoemen – die worden vaak onderschat. We hebben al zo veel bereikt.”

Hoe zal de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland zich ontwikkelen, denkt u? Waar ziet u uitdagingen in deze samenwerking?

“De ontwikkeling van de samenwerking met Nederland valt of staat met de mensen met wie wij samenwerken. Daarmee hadden we het nu niet beter kunnen treffen. Op veel gebieden denken de Nederlanders hetzelfde als wij, we streven dezelfde doelen na. Wanneer dat niet zo zou zijn, zou de samenwerking veel lastiger zijn. De uitdagingen voor deze samenwerking hangen hier sterk mee samen: doordat veel mensen met wie wij nu samenwerken Europagezind zijn, kunnen we veel bereiken. Dat kan veranderen wanneer hun opvolgers dat in mindere mate zijn.”

Foto: Land NRW / R. Sondermann

Eerste Grenslandconferentie tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland: “Het afbouwen van grenzen verrijkt mensen”

(c) Land NRW/R. Sondermann

Op uitnodiging van Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken, en Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens verantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking, zijn op 9 mei meer dan 300 actoren, actief op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, bijeen in Venlo voor de eerste Grenslandconferentie tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland.

Minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops hadden tijdens de eerste Regeringsdialoog tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in november besloten tot de organisatie van de Grenslandconferentie. Minister Holthoff-Pförtner: “De Grenslandconferentie is een nieuwe mijlpaal in de intensivering van onze betrekkingen met Nederland. Eenmaal per jaar zullen in de toekomst alle belangrijke partners bijeenkomen om gezamenlijk de prioriteiten van de grensoverschrijdende samenwerking vast te leggen. Ik hoop dat de Grenslandconferentie zich zal ontwikkelen tot een soort ‘familiereünie’ tussen onze landen.”

“Belangrijk dat inwoners van de grensregio zich Euregionale burgers voelen”

De conferentie werd geopend door Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van euregio rijn-maas-noord. Hij liet aan de hand van een aantal voorbeelden zien dat de grens tussen Nederland en Duitsland in Venlo nauwelijks nog bestaat. Raymond Knops, zelf ook opgegroeid in de grensregio, pleitte hartstochtelijk voor initiatieven die jongeren laten kennismaken met hun Duitse leeftijdsgenoten: “Ik bewaar goede herinneringen aan een uitwisseling die ik als 12-jarige met de voetbalclub in Kempen had. Die ervaring zal ik nooit meer vergeten, en juist omdat jongeren tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk met Duitse radio en televisie in aanraking komen, is het belangrijk dat ze via andere wegen hun Duitse buren leren kennen.” Volgens Theo Bovens, Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg, is het belangrijk dat inwoners van de grensregio’s, en ook de komende generaties, zich Euregionale burgers blijven voelen. “Ze moeten zich blijven interesseren voor de andere kant van de grens; de grens mag niet in hun hoofden terechtkomen. Grenzen maken mensen armer, en het afbouwen van grenzen verrijkt mensen. En daarmee maak je de wereld rijker.”

GrensInfoPunten gaan intensiever samenwerken met arbeidsbemiddelingsorganisaties

Daarna werd een aantal resultaten van het grensoverschrijdende werk van de afgelopen tijd gepresenteerd. Eén concreet resultaat betrof de GrensInfoPunten, die aan de grens van Nederland met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen liggen. Deze bieden niet alleen praktische hulp en informatie over werken, wonen en studeren over de grens aan de ongeveer 48.000 grensarbeiders, maar ook aan werkgevers, stagiairs en studenten. Tot nu toe was het niet mogelijk om via de GrensInfoPunten directe arbeidsbemiddeling aan te bieden. Dit gaat nu veranderen. In sommige grensregio’s is met onmiddellijke ingang al een arbeidsbemiddelingsbureau opgericht bij de GrensInfoPunten, in andere regio’s wordt hier momenteel nog aan gewerkt. Daarnaast zijn minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops op de Grenslandconferentie overeengekomen de financiering van de GrensInfoPunten ook na 2020 te waarborgen.

Betere diploma-erkenning voor pedagogisch medewerkers

Een nieuwe personeelsovereenkomst in Noordrijn-Westfalen zal het mogelijk maken dat Nederlandse pedagogisch medewerkers kinderopvang in de toekomst als ‘sozialpädagogische Fachkraft in einer Kindertageseinrichtung’ worden erkend en op een Duits kinderdagverblijf aan de slag kunnen gaan. Net als in het verleden moeten geïnteresseerden contact opnemen met de desbetreffende Bezirksregierung om de gelijkwaardigheid van hun diploma te laten controleren. Anders dan in het verleden kan de Bezirksregierung nu echter “gedeeltelijke toegang” verlenen op grond van de EU-wetgeving, d.w.z. belangstellenden de mogelijkheid bieden om op een kinderdagverblijf te werken zonder de volledige gelijkwaardigheid van hun opleiding aan de Duitse opleiding vast te stellen. De nieuwe verordening is sinds maart 2019 van kracht. Ook in Duitsland opgeleide docenten zouden in de toekomst gemakkelijker in Nederland moeten kunnen werken.

Concessie-overeenkomst voor intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf ondertekend 

Daarnaast ondertekenden Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, en Hendrik Wüst, minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, voorafgaand aan de Grenslandconferentie de concessie-overeenkomst voor de rechtstreekse intercityverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Deze zal vanaf 2025 gaan rijden. Op basis van deze overeenkomst kan het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) de aanbesteding van een concessie voor deze treinverbinding ter hand nemen.

Intensivering van uitwisseling tussen Nederlands en Duitse jongeren

Bovendien gaven minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops op de Grenslandconferentie het startsein voor een jeugdprogramma dat gericht is op het intensiveren van de uitwisseling tussen de twee landen. “Onbegrensd” is de naam van het programma, dat bedoeld is om een breed spectrum aan ontmoetingen van jongeren op het gebied van sport en cultuur, maar ook tussen scholen, mogelijk te maken. Belangstellenden kunnen zich onmiddellijk kandidaat stellen.

‘Grenslandaward’: prijs voor grensoverschrijdende initiatieven

Tot slot zijn minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops overeengekomen een ‘Grenslandaward’ uit te reiken aan speciale grensoverschrijdende initiatieven. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt.

Volgende Grenslandconferentie in Duisburg

Tijdens de conferentie bespraken de deelnemers een toekomstige grensagenda gericht op de arbeidsmarkt, onderwijs en vervoer. De plannen omvatten onder andere de invoering van een grensoverschrijdend semesterticket voor Duitse studenten aan Nederlandse universiteiten. De volgende Grenslandconferentie zal in 2020 in Duisburg plaatsvinden.

 

Foto (c) Land NRW/R. Sondermann

Koningsdagreceptie 2019: Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn “ziemlich beste Freunde”

V.l.n.r. Gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg, Hans van den Heuvel, waarnemend consul-generaal in Dusseldorf, John Berends, commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland, Stephan Holthoff-Pförtner , minister van Europese Zaken van NRW, Jaap Smit, commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland, Andries Heidema, commissaris van de Koning in de Provincie Overijssel, consul-generaal van de Verenigde Staten, Fiona Evans

Op uitnodiging van waarnemend consul-generaal Hans van den Heuvel bezochten talrijke Nederlandse en Duitse gasten op maandag 29 april de Koningsdagreceptie in het Van der Valk Airporthotel in Düsseldorf.

Van den Heuvel startte met een lofzang op de nauwe banden tussen Nederland en Duitsland. “Deze worden gekenmerkt door een hoge mate aan vertrouwen en wederzijds respect. Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn tegenwoordig ‘ziemliche beste Freunde’”, aldus Van den Heuvel. Hij keek terug op de geslaagde regeringsdialoog in november 2018, waar minister-president Mark Rutte en minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet over diverse grensoverschrijdende thema’s spraken. “Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn een lichtend voorbeeld van hoe grensoverschrijdende samenwerking in Europa er in de praktijk uit kan zien.”

Minister van Europese Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, dr. Stephan Holthoff-Pförtner, liet aan de hand van enkele statistieken over grensarbeiders zien hoe normaal het voor Nederlanders, Duitsers en andere Europeanen geworden is om de grens over te steken. “Deze cijfers laten zien hoe vanzelfsprekend het voor veel mensen is om aan de andere kant van de grens te wonen en te werken, en hoe weinig invloed de grens op ons dagelijkse leven heeft. En dat moet zo blijven”, aldus Holthoff-Pförtner. Hij pleitte ervoor deze grens nog verder te laten verdwijnen: “De regeringen van Noordrijn-Westfalen en Nederland spannen zich in om deze grens steeds minder zichtbaar te maken. Dat geldt niet alleen voor de fysieke grens, maar ook voor de grens in ons hoofd en in ons hart. De samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland is vaak beter dan die tussen Noordrijn-Westfalen en menig Duitse deelstaat.”

Ook Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, sprak over de serieuze, duurzame samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. “Deze samenwerking willen we inhoudelijk verder ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie en energie”, aldus Heidema. Met het oog op de naderende Brexit benadrukte hij dat de grensregio’s laten zien hoe Europa door grensoverschrijdende samenwerking juist beter en sterker wordt. Daarbij is ook een rol voor de provincies weggelegd: “Ik hoop dat dat de nieuwe Provinciale Staten wederom veel aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking zullen hebben, en kijk net als dr. Stephan Holthoff-Pförtner uit naar de allereerste Grenzlandkonferenz, die op 9 mei in Venlo plaatsvindt”, sloot Heidema af.

Foto’s: (c) Consulaat-generaal Düsseldorf, Peter Schaffrath/Caroline Prang.

Personen v.l.n.r op de grote foto:

Gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg, Hans van den Heuvel, waarnemend consul-generaal in Dusseldorf, John Berends, commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland, Stephan Holthoff-Pförtner , minister van Europese Zaken van NRW, Jaap Smit, commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland, Andries Heidema, commissaris van de Koning in de Provincie Overijssel, Fiona Evans, consul-generaal van de Verenigde Staten.