Jubileum voor de Euregio´s: “gemeenschappelijk ‘laboratorium’ voor Europa

Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, heeft vertegenwoordigers van de vier Euregio’s en andere actoren op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking uit Noordrijn-Westfalen, Nederland en België uitgenodigd voor een gedachtewisseling in de Staatskanzlei in Düsseldorf. Aanleiding is het jubileum van drie van de vier Euregio’s: de EUREGIO in Gronau viert dit jaar haar 60ste verjaardag, de euregio rijn-maas-noord is al 40 jaar gevestigd in Mönchengladbach en de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal is al 40 jaar gevestigd in Kleve.

Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner: “De Euregio’s in de grensregio’s Noordrijn-Westfalen/Nederland/België zijn een succesmodel ‘made in the heart of Europe’. Wat de EU en de Europese integratie op grote schaal betekenen, is dagelijkse kost in de bijna dertig Euregio’s in Duitsland, waar mensen van verschillende nationaliteiten dagelijks grenzen oversteken, samenwerken en samenleven. De Euregio’s zijn ons gemeenschappelijk ‘laboratorium’ voor Europa.”

Euregio, de afkorting voor Europese regio, is de naam van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau die economische, sociale en culturele samenwerking bevorderen. Het doel van de Euregio’s is het versterken van de regio´s en het wegnemen van grensbelemmeringen.

Tijdens een paneldiscussie besprak de minister de prestaties en de toekomst van de Euregio’s met Michael Dejozé, directeur van de Euregio Maas-Rijn, Ulrich Francken, burgemeester van Weeze en voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en vice-voorzitter van de Euregio Rijn-Maas-Noord, en Rob Welten, burgemeester van de gemeente Borne en voorzitter van de EUREGIO in Gronau.

De aanwezigen wisselden van gedachten over de stand van zaken van grensoverschrijdende samenwerking en actuele projecten, zoals over de onderwerpen ‘buurtaal’ en ‘sociaal-culturele ontmoetingen’. Een ander onderwerp waren de GrensInfoPunten (GIPs). Deze zijn te vinden langs de grens van Nederland en Noordrijn-Westfalen en bieden praktische hulp en informatie aan ongeveer 40.000 grenspendelaars, maar ook aan werkgevers, stagiaires en studenten over de onderwerpen werken, wonen of studeren over de grens. Tijdens het eerste regeringsoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf vorige week hadden minister Holthoff-Pförtner en zijn Nederlandse collega-staatssecretaris Raymond Knops de financiering van de GrensInfoPunten op de lange termijn veiliggesteld.

Stedenbanden en grensoverschrijdende projecten in de prijzen

Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken in Noordrijn-Westfalen, heeft de winnaars van de wedstrijd ‘Europa bij ons thuis’ bekend gemaakt: 34 projecten ter bevordering van stedenbanden en grensoverschrijdende samenwerking met Nederland en België ontvangen elk een prijs van maximaal 5.000 euro.

Minister Holthoff-Pförtner: “De wedstrijd laat zien hoeveel mooie initiatieven en projecten er over de grenzen heen plaatsvinden. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt! Mijn respect en dank gaat uit naar alle mensen die zo vastbesloten zijn om bruggen te slaan tussen mensen uit Noordrijn-Westfalen en vrienden uit heel Europa”.

Met de wedstrijd ‘Europa bij ons thuis’ zet de regering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen projecten van bestaande of aanstaande Europese stedenbanden in Noordrijn-Westfalen en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten met partners uit Nederland en België in het zonnetje. Naast gemeenten en stichtingen achter stedenbanden konden dit jaar ook maatschappelijke organisaties zoals sportclubs, culturele instellingen en vrijwillige brandweerkorpsen meedingen.

Ontwikkeling, heroriëntering en uitbreiding van stedenbanden

De wedstrijd is een ode aan de vrijwillige inzet voor Europa. Minister Holthoff-Pförtner: “Wanneer Europeanen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, maken we de Europese gedachte zichtbaar. De winnende projecten laten meteen zien welke kansen Europa biedt en hoe verrijkend Europa is voor ieder van ons. Daarom is het voor mij heel belangrijk om deze initiatieven te steunen.”

De projecten moeten tussen augustus 2018 en juli 2019 worden uitgevoerd. Doel ervan is de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsprojecten en stedenbanden, het ontplooien van nieuwe initiatieven en de inhoudelijke verdieping van bestaande initiatieven. De initiatiefnemers zetten zich bijvoorbeeld in om jongeren enthousiast te maken voor het werk van de stedenbanden, dat vaak op vrijwillige basis wordt uitgevoerd, en om hen bewust te maken van het belang van Europa en de Europese Unie voor het lokale leven. De initiatiefnemers ontvangen het geldbedrag als tegemoetkoming in de kosten na uitvoering van de projecten.

Duits-Nederlandse samenwerking

Een voorbeeld van Duits-Nederlandse samenwerking is het project uit Ahaus en Gronau, waarbij leerlingen van het Driland College Gronau en studenten van de Volkshochschule Gronau deelnemen aan een vierdelige reeks evenementen over Europa. Daarbij worden de Duits-Nederlandse betrekkingen belicht, wordt er een lezing gegeven over de geschiedenis van de EU en worden er discussiebijeenkomsten over Europese onderwerpen georganiseerd. Het doel is mensen te motiveren om deel te nemen aan de Europese verkiezingen van 2019.

De Europäische Akademie des Sports Velen/Bocholt e.V. heeft een project gelanceerd waarmee een grensoverschrijdend forum voor sport, lichaamsbeweging en gezondheid voor alle leeftijdscategorieen in het leven moet worden geroepen. Sportverenigingen, scholen, Partners van het project zijn gezondheidsorganisaties en universiteiten uit Münster, Arnhem en Nijmegen.

Grensoverschrijdend theater

In Brüggen werken scholen en acteurs uit de theaterwereld samen aan een grensoverschrijdend theaterproject voor jongeren uit Brüggen en de Nederlandse buurgemeente Beesel. Door de artistieke samenwerking maken de deelnemers kennis met wederzijdse verschillen en overeenkomsten en wordt begrip voor en interesse in elkaar gekweekt.

De Brost Stifung in Essen brengt leerlingen en docenten uit Noordrijn-Westfalen en Nederland in contact met het buurland. Door deelname aan lessen, gezamenlijk projectwerk en een cultureel programma voor verschillende leeftijdscategorieën maken zij kennis met de taal, cultuur en tradities van het buurland. Op die manier moet worden gestreefd naar een Europa zonder grenzen.

Foto: (c) Land NRW / R. Sonderman

 

 

Vertegenwoordigers grensregio pleiten voor tussentijdse financiering GrensInfoPunten

De 3+3 bijeenkomst in Schloss Moyland werd deze week afgesloten met een goede afspraak over het voortbestaan van de GrensInfoPunten. Er werd gepleit voor een tussentijdse financiering om deze adviescentra voor grenswerkers in stand te houden. De 3+3 bijeenkomst – overleg tussen drie Duitse Regierungspräsidentinnen (Düsseldorf, Keulen en Münster) en drie Commissarissen van de Koning (Limburg, Gelderland en Overijssel) – werd ditmaal georganiseerd door de Regierungspräsidentin van Düsseldorf in het Kunstmuseum am Niederrhein.

Voor het eerst waren prominente afgevaardigden van beide regeringen op de bijeenkomst aanwezig: Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van NRW. Beiden prezen het werk van de GrensInfoPunten en beloofden te werken aan een financiële oplossing.

Samen oplossingen ontwikkelen

Andere onderwerpen die onder leiding van Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van Düsseldorf, aan de orde kwamen, waren verkeer, onderwijs en veiligheid, maar ook milieubescherming. Radermacher: “Problemen als criminaliteit of hoogwater houden niet op bij de grens. We moeten de knelpunten in kaart brengen en samen oplossingen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat we nauw samenwerken.”

Zo worden er al gezamenlijke workshops en oefeningen op het gebied van rampenbestrijding georganiseerd. De Werkgroep Hoogwater werkt aan een grensoverschrijdend onderzoek naar de risico’s op overstroming. Een test voor een buslijn tussen Aalten en Bocholt werd succesvol afgerond. Op het gebied van onderwijs wordt gewerkt aan verdere samenwerking tussen scholen en kinderdagverblijven.

Diploma-erkenning

Wederzijdse erkenning van diploma’s op het gebied van onderwijs en zorg is lastiger, omdat de opleidingen in beide landen zeer verschillend zijn. Regierungspräsidentin Dorothee Feller (Münster) stelde voor om mentoren in te zetten om de verschillende onderwijseisen te verduidelijken en de juiste contactpersonen te vinden. Deze taak zouden de GrensInfoPunten op zich kunnen nemen.

Op veel gebieden is men al op de goede weg, benadrukte Theo Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg: “Veel zaken kunnen we ter plekke in de grensregio aanpakken en oplossen”.

Samenwerking verder uitbouwen

NRW-minister Holthoff-Pförtner van Europese Zaken vatte samen: “Noordrijn-Westfalen ligt als agglomeratie in het hart van Europa. Wij profiteren sterk van de nabijheid van Nederland. Wij willen dit potentieel nog beter benutten en de grensoverschrijdende samenwerking verder uitbouwen. De thema’s infrastructuur en werk, onderwijs en veiligheid zijn voor ons van bijzonder belang. De 3+3-gesprekken bieden hiervoor waardevolle impulsen.“

Grensoverschrijdende samenwerking in de regio Aken

Stephan Holthoff-Pförtner

Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese zaken van Noordrijn-Westfalen, heeft samen met de staatssecretaris van het ministerie van Werkgelegenheid, Edmund Heller, en de staatssecretaris van economische Zaken, Christoph Dammermann, en andere betrokkenen van gedachten gewisseld over grensoverschrijdende samenwerking in de regio Aken. Op initiatief van de Landesregierung kwamen in het Eurode Business-Center Herzogenrath/Kerkrade vertegenwoordigers uit de regio Aken, de Euregio Maas-Rijn, het Zweckverband van de Regio Aken en de politiek bijeen.

De minister: “Voor de deelstaatregering hebben de intensivering en uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking hoge prioriteit. Het is belangrijk om ter plekke met elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe we het samenleven over grenzen heen kunnen vereenvoudigen.” Onderwerpen die aan de orde kwamen waren vooral de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.

Edmund Heller, staatssecretaris van het ministerie van Werkgelegenheid, Gezondheid en Sociale Zaken: “Wij streven naar het slechten van barrières die het leven van mensen onnodig ingewikkeld maken. Dat geldt niet in de laatste plaats voor belemmeringen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. We willen de nu al nauwe samenwerking met onze buren in Nederland en België verder intensiveren. De samenwerking in de grensregio´s is een uitstekend voorbeeld van de Europese gedachte.”

Een gezamenlijk economisch gebied

Christoph Dammermann, staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie: “Europa werkt, dat bewijst ook ons programma INTERREG, waarmee we al meer dan 25 jaar succesvol grensoverschrijdende projecten stimuleren. Samen met onze Nederlandse en Belgische partners maken we de Europese gedachte grijpbaar en zetten we vaart achter de ontwikkeling van een gezamenlijk economisch gebied. Zo liet een samenwerkingsproject rond de statistieken van grenspendelaars zien hoe we door de samenwerking van elkaar kunnen leren en profiteren.”
Met deze ontmoeting hebben de vertegenwoordigers ter plekke voor het eerst de mogelijkheid om hun wensen direct met topmensen van drie ministeries uit de Landsregierung te bespreken. Minister Holthoff-Pförtner: “Deze nauwe uitwisseling moet behouden blijven.”