Euregio snelfietspad: nieuwe perspectieven voor mobiliteit

Het nieuwe Euregio snelfietspad tussen Aken en Herzogenrath aan Duitse kant en Kerkrade aan Nederlandse zijde moet automobilisten ertoe overhalen om de auto in te ruilen voor de fiets. Het fietspad loopt van Aken naar Herzogenrath, met aftakkingen naar Heerlen en Kerkrade.

Minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen Hendrik Wüst overhandigde op 3 augustus de subsidietoezegging van 408.000 euro voor de planning van het fietspad ‘RS4 Radschnellweg Euregio’. “De fiets is al lang uitgegroeid tot allround vervoermiddel in het dagelijks leven. Met e-bikes en pedelecs kunnen ook langere pendelafstanden afgelegd worden. Heel fijn, dat we met dit project zelfs de grens naar onze Nederlandse buren oversteken.”

Ook de burgemeester van Aken, Marc Philipp, is verheugd over deze ontwikkeling: “Ik ben blij met de forse steun van Noordrijn-Westfalen. Het is een goede dag voor pendelaars die graag van de auto willen overstappen op de fiets. Een internationaal karakter, veelzijdigheid en grensoverschrijdende samenwerking zijn bepalend voor onze regio gelegen op het drielandenpunt. Met het Euregio snelfietspad stomen we Aken klaar voor de stedelijke mobiliteit van de toekomst. Fietsen in Aken kent geen grenzen.”

In totaal maakt Noordrijn-Westfalen dit jaar 47 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van het fietspadennet.

Europees snelfietspad tussen Nijmegen en Kleef geopend

Het is al lang geen geheim meer dat de fiets in veel opzichten als vervoermiddel naar het werk, naar school of in de vrije tijd een beter alternatief is voor andere transportmiddelen. Fietsen is goed voor lichaam en geest, en elke kilometer die de auto stilstaat komt ten goede aan voor het klimaat, het milieu en de portemonnee. “Met het plan voor een snel en comfortabel grensoverschrijdend snelfietspad van het Duitse Kleef via Kranenburg naar Nijmegen, wilden de gemeentebesturen van Kleef en de gemeente Kranenburg pendelaars die bereid zijn om over te stappen op de fiets een goede mogelijkheid bieden”, vertelde Günter Steins, burgemeester van de grensplaats Kranenburg. Op 7 juni jl. werd het fietspad geopend.

Snelle implementatie

Het tijdsbestek tussen de goedkeuring van de subsidies en de opening van de ‘Europa-Radbahn’, zoals het snelfietspad in het Duits heet, bedroeg slechts tweeënhalf jaar. Vergeleken met andere projecten was de plannings- en bouwtijd voor het fietspad dan ook opmerkelijk kort. Dit vereiste een zeer nauwe coördinatie tussen alle betrokken partijen. Ook het bouwconcept was succesvol: “Vanaf beide eindpunten aan Duitse zijde werkten twee grondverzetbedrijven naar elkaar toe, waardoor de daadwerkelijke bouwtijd kon worden gehalveerd en daarmee de tijdige opening voor het lopende fietsseizoen gewaarborgd”, aldus Sonja Northing, burgemeester van Kleef.

Fietspad als verbindende schakel

Als een van de winnaars van de wedstrijd ‘Klimaatbescherming door fietsverkeer’, georganiseerd door het toenmalige Duitse ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid, ontving het project ook flinke subsidie. De jury was vooral onder de indruk van twee aspecten van het regionale fietsproject: enerzijds het idee om het snelgroeiende aantal eigenaars van een e-bike, maar ook die van een gewone fiets, een fijne, doorgaande route aan te bieden. Dit bevordert de overstap naar de fiets en levert zo een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatbescherming. De voordelen van nieuwe technologie kunnen zo daadwerkelijk worden benut. Het tweede aspect waarover de jury wel te spreken was, was het grensoverschrijdende karakter van de route. Het snelfietspad verbindt twee middelgrote steden met onderwijsinstellingen met elkaar: de Duitse stad Kleef en de Nederlandse stad Nijmegen.

Ook Noordrijn-Westfalen heeft zich door deze argumenten laten overtuigen. Van de totale kosten van ongeveer 6,5 miljoen euro wordt 4,3 miljoen euro (70 procent financieringsquotum) gefinancierd door de Bondsregering. 921.000 euro (15 procent financieringsquotum) is afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van Noordrijn-Westfalen. De twee betrokken gemeenten, Kranenburg en Kleve, stonden garant voor de financiering van de resterende 1,3 miljoen euro.

35 kilometer fietspad

De nieuwe route aan de Duitse kant is ongeveer 11 kilometer lang. 4,67 kilometer daarvan ligt in het gemeentegebied van Kleef; 6,45 kilometer loopt door de gemeente Kranenburg en sluit daar aan op het fietspad Groesbeek-Nijmegen. Het Nederlandse deel beslaat circa 19 kilometer. Het fietspad is overal minstens 3 meter breed, waardoor fietsers elkaar overal veilig kunnen inhalen. Het pad is bovendien volledig geasfalteerd en geschikt voor diverse soorten fietsen. Alle fietsen die op conventionele fietspaden mogen worden gebruikt, zijn toegestaan op het snelfietspad. Voor e-pedelecs en e-bikes met een snelheid van meer dan 25 km/u en andere gemotoriseerde voertuigen is de Europa-RadBahn echter verboden terrein – zij moeten de openbare weg gebruiken.

Overstap van auto op de fiets

Ook de Provincie Gelderland onderschrijft het belang van de verbetering van fietsmobiliteit over de landsgrenzen heen. “Er zijn natuurlijk in het grensgebied diverse mensen woonachtig die net over de grens werken. Ook voor hen moet het mogelijk zijn om te kunnen fietsen naar het werk. Uit algemene cijfers blijkt dat zo’n 60 procent van de werknemers binnen een afstand van 15 kilometer de auto pakt naar het werk. Hier valt dus nog grote winst te boeken”, vertelt Anita Stienstra, coördinator van het team Fiets binnen het onderdeel Programmering Mobiliteit van de Provincie Gelderland. Daarnaast heeft de provincie de ambitie uitgesproken dat in 2030 35% van de vervoersbewegingen per fiets is.

Draisine blijft rijden

Het snelfietspad heeft geen invloed op de draisine tussen Groesbeek en Kleve: de fietslorrie blijft ongestoord op dezelfde route rijden. In de plannen is ook rekening gehouden met een eventuele reactivering van de spoorlijn tussen Nijmegen en Kleef.