Grensoverschrijdende samenwerking bij waterbouwprojecten

De voorzitter van de ‘Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt’, Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, en Hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Erica Slump, hebben in Duisburg een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is het bevorderen en versnellen van noodzakelijke verkeersinfrastructuurprojecten aan de Nederlandse en Duitse vaarwegen met behulp van ervaringen en vakspecifieke kennis uit beide landen.

Als gevolg van demografische veranderingen en vanwege het gebrek aan ingenieurs dat daardoor ontstaat streven de landen naar een langetermijnsamenwerking op het gebied van onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte licht de redenen voor de samenwerking toe: “We willen meer vaart zetten achter de uitvoering van de geplande waterbouwprojecten in Duitsland en Nederland. Daarom wisselen we onze know-how uit. Rijkswaterstaat heeft jarenlange ervaring met contracten waarin de planning en bouw worden gecombineerd wij hebben veel kennis van gestandaardiseerde bouwwijzen. Daarvan willen we wederzijds profiteren.”

Concreet wil de Generaldirektion Wassertraßen und Schriffahrt (GDWS) pilotprojecten opstarten waarbij die planning en bouw hand in hand gaan. Rijkswaterstaat zal een ondersteunend team opzetten, dat de vaarwegen- en scheepvaartsinstanties ondersteunt bij het opstellen van de contracten en de uitvoering van de pilotprojecten. In ruil daarvoor levert de GDWS adviseurs, die Rijkswaterstaat over techniek en standaardprocedures zullen adviseren. Daarnaast stellen de GDWS en Rijkswaterstaat een stuurcommissie aan en richten ze een uitwisselingsprogramma in.

Samenwerking verder uitbreiden

Erica Slump is onder de indruk van de samenwerking: “Als goede buren werken we in de grensregio al succesvol samen, want waterwegen en scheepvaart zijn niet aan landsgrenzen gebonden. Met deze samenwerkingsovereenkomst gaan we nog een stap verder. De GDWS beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van technologie en standaardisatie en Rijkswaterstaat beschikt over veel ervaring met contracten voor het plannen en bouwen. Rijkswaterstaat zal de GDWS bij de ontwikkeling van deze contracten ondersteunen. Dit is een goed voorbeeld van ‘goed noaberschap’. Samen zijn we nog beter op toekomstige uitdagingen voorbereid.”

De Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt en Rijkswaterstaat willen de samenwerking verder uitbreiden, zodat ze ook op de lange termijn kunnen blijven samenwerken. Het gemeenschappelijke doel is de verbetering van de capaciteit van de Nederlandse en Duitse binnenwaterwegen en mogelijke beperkingen voor de scheepvaart te vermijden.

Enschede en Münster intensiveren samenwerking

Enschede en Münster intensiveren samenwerking

De burgemeesters van de steden Münster en Enschede willen de banden verder aanhalen. Dat werd duidelijk tijdens een debat op 16 januari jongstleden in het Haus der Niederlande in Münster. Burgemeester Markus Lewe van Münster en zijn Enschedese collega Onno van Veldhuizen formuleerden vorig jaar al samen een Letter of Intent, waarin de doelen voor samenwerking op economisch, bestuurlijk en maatschappelijk terrein zijn beschreven. Het uiteindelijke doel: Twente en het Münsterland moeten een regio worden waarin de economie floreert en het leven goed is, aldus dagblad Tubantia.

Grenssteden hebben elkaar nodig
“Wie in Twente wordt geboren, leeft er zijn leven en gaat er ook dood”, aldus Van Veldhuizen. Dat is goed voor de gemeenschapszin, maar daarmee redt onze economie het niet. Twente heeft zijn Duitse achterland nodig.”
Een van de belangrijkste struikelblokken achter een intensievere samenwerking zijn echter de nationale verschillen op het gebied van wet- en regelgeving. “De verschillen in sociale zekerheid is een van de grootste struikelblokken die we uit de weg moeten ruimen”, zei Lewe.

Lobby werpt vruchten af
Het tij lijkt echter langzaam te keren, zo erkennen beide burgemeesters. “Vroeger had ik het gevoel dat niemand deze problemen serieus nam”, aldus Lewe. “Ondertussen zie ik dat zaken in beweging komen. Je moet duidelijk maken dat dit veel verder reikt dan Enschede en Münster. Dit gaat over de toekomst van Europa.”
Het lobbywerk bij de nationale overheden heeft wel degelijk effect zegt ook Van Veldhuizen. “We doen het samen, dat is onze kracht. Het maakt verschil of er een internationale delegatie in Den Haag aanklopt, of een groepje uit Twente.”

Lees meer bij Tubantia