Duitsland schaalt Nederland opnieuw in als ‘hoogincidentiegebied’

Nadat onze oosterburen Nederland vanaf 18 juli al als risicogebied hadden ingeschaald, verandert de status per 27 juli in ‘hoogincidentiegebied’. Dat maakte het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, op vrijdag 23 juli bekend. Reden daarvoor zijn de besmettingscijfers en de stijgende aantallen ziekenhuisopnames in Nederland. Op 29 juli zijn er in Nederland 4.506 positieve testen gemeld, tegenover 2.454 in Duitsland. Ook in ons buurland stijgen de besmettingscijfers.

Regels voor reizigers vanuit Nederland naar Noordrijn-Westfalen

Per 27 juli zijn volgende regels van toepassing op mensen die vanuit Nederland naar Noordrijn-Westfalen willen reizen:

Algemene voorschriften

Meldplicht: iedereen die Duitsland vanuit Nederland binnenreist, moet zich registreren op www.einreiseanmeldung.de. Hier kunnen ook test-, vaccinatie- en herstelbewijzen worden geüpload. De registratie moet al vóór binnenkomst in Duitsland zijn afgerond. Een bewijs hiervan dient te worden meegenomen.

Quarantaineplicht na binnenkomst: reizigers van 6 jaar en ouder moeten bij binnenkomst in quarantaine. Deze kan op zijn vroegst op de vijfde dag na binnenkomst door een negatieve test (NAAT-test of antigeensneltest) worden beëindigd. Er geldt een uitzondering voor personen die volledig gevaccineerd of hersteld zijn en het bewijs hiervan via www.einreiseanmeldung.de hebben geüpload. Zij hoeven niet in quarantaine.

Bewijsplicht bij binnenkomst: al bij het passeren van de grens moet de reiziger een negatief test-, vaccinatiebewijs of herstelverklaring bij zich hebben. Voor deze documenten gelden de volgende eisen:

Testbewijs: dit mag maximaal 48 uur (sneltest) resp. 72 uur (PCR-test) oud zijn.

Vaccinatiebewijs: het document dient de volgende informatie te bevatten. Datum van inenting, naam en chargenummer van het vaccin, naam van het virus, naam en adres van de persoon/het vaccinatiecentrum die het vaccin heeft toegediend, bevestiging met handtekening of stempel.

Herstelverklaring: positieve PCR-test die minstens 28 dagen en maximaal 6 maanden oud is.

Om vaccinatie, herstel of negatieve test te kunnen aantonen, kan gebruik gemaakt worden van de CoronaCheckApp en voor vaccinatie ook het gele boekje.

Uitzonderingen voor bepaalde groepen:

Grenspendelaars

 • Geen registratieplicht en geen quarantaineplicht
 • Bewijsplicht: zij dienen zich twee keer per week te laten testen. Deze test kan ook na binnenkomst in Duitsland, bijvoorbeeld op de werkplek, worden afgenomen. De regel dat de test bij binnenkomst in Duitsland maximaal 48 uur oud mag zijn, geldt in dit geval niet. Er hoeft enkel te worden bewezen dat de grenspendelaar twee keer per week wordt getest.

Ongeacht het doel en de frequentie van de reis of de nationaliteit, kan grensverkeer dat voor het inreizen vanuit Nederland naar Duitsland een test nodig heeft, gratis gebruik maken van het testen voor reizigers: www.testenvoorjereis.nl.

 • Ook moet de persoon bewijzen dat hij daadwerkelijk grenspendelaar is. Daartoe dient hij een bewijs in het Duits of Engels bij zich te dragen, waaruit dit blijkt (bijv. werkgeversverklaring, verklaring van school, etc.)

Wie volledig gevaccineerd danwel hersteld is, hoeft zich niet te laten testen. De bewijzen moeten voldoen aan de bovengenoemde eisen.

Overige reizen naar Duitsland, bijvoorbeeld in het kader van het ‘kleine grensverkeer’ (verblijf van max. 24 uur) alsmede bezoek aan familieleden in de eerste graad, echtgenoot of partner en in geval van gedeeld verblijf, voogdij of zorgrecht (bij een verblijf van maximaal 72 uur)

 • Geen meldplicht en geen quarantaineplicht
 • Bewijsplicht: al bij het oversteken van de grens moet deze persoon beschikken over een test- of vaccinatiebewijs danwel herstelverklaring.
 • Verder uitzonderingen op de registratie- en quarantaineplicht en gedeeltelijk ook van de testplicht gelden onder andere voor personen op doorreis en personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren. Meer informatie daarover is te vinden in 6 van de CoronaEinreiseV.

Nederland opnieuw risicogebied voor Duitsland

Het Duitse Robert Koch Institut (RKI), de evenknie van het Nederlandse RIVM, heeft op vrijdag 16 juli aangekondigd dat Nederland vanaf zondag 18 juli weer als risicogebied zal zijn ingeschaald. Oorzaak van de nieuwe inschaling van het RKI is de snelle stijging van besmettingen in Nederland. Op 18 juli zijn er in Nederland 10.247 positieve testen gemeld, tegenover 546 in Duitsland.

Regels voor reizigers naar Duitsland

Personen die vanuit Nederland de grens naar de oosterburen willen oversteken, moeten vanaf 18 juli aan verschillende regels voldoen.

 • Er geldt een aanmeldplicht. Reizigers dienen hun reis naar Duitsland aan te melden op einreiseanmeldung.de. Deze plicht geldt niet wanneer de reiziger korter dan 24 uur in Duitsland verblijft.
 • Bovendien moeten reizigers vanuit Nederland binnen 48 uur na aankomst in Duitsland aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn of genezen zijn van corona. Het vaccinatiebewijs, testbewijs of bewijs van genezing moet worden geüpload via einreiseanmeldung.de. Deze plicht geldt niet wanneer de reiziger korter dan 24 uur in Duitsland verblijft.
 • Reizigers die gevaccineerd of negatief getest zijn of genezen zijn van corona en een bewijs hiervan hebben geüpload via einreiseanmeldung.de, hoeven niet in quarantaine te gaan. Personen die dit niet hebben gedaan, dienen tien dagen in quarantaine te gaan.

Personen in de volgende categorieën zijn vrijgesteld van registratie-, quarantaine- en testverplichting:

 • Personen op doorreis
 • Transportpersoneel
 • Personen die minder dan 24 uur in Duitsland zijn of die minder dan 24 uur in Nederland zijn geweest (klein grensverkeer).
 • Grensarbeiders /grenspendelaars
 • In geval van een verblijf van minder dan 72 uur: personen die familieleden in de eerste graad, hun echtgenoot of partner bezoeken en in geval van gedeeld verblijf voogdij of omgangsrecht
 • Voor een verblijf van minder dan 72 uur: hooggeplaatste leden van de van de diplomatieke of consulaire dienst, van volksvertegenwoordigingen of van regeringen.

Meer informatie over de Duitse inreisregels is hier te vinden.

Coronadashboard

Het coronadashboard van Grenspost Düsseldorf biedt een overzicht van de actuele coronabesmettingscijfers in de Nederlands-Duitse grensstreek.

Nederland niet langer risicogebied voor Duitsland

Nadat vorige week het Duitse Robert Koch Institut de provincies Zeeland, Groningen en Friesland al van de lijst met risicogebieden haalde, geldt sinds zondag 27 juni heel Nederland niet meer als risicogebied en is de ‘Reisewarnung’ opgeheven. Dat maakte het Robert Koch Institut vrijdagavond 25 juni bekend.

Nu het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen in Nederland lager dan 50 is, zijn er geen inreisbeperkingen meer voor personen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen. Zij hoeven geen test- of vaccinatiebewijs of bewijs van genezing te laten zien, en hoeven ook niet in quarantaine. Dat geldt ook voor Duitsers die op vakantie gaan naar Nederland en daarna weer terugkeren naar Duitsland.

Personen die met het vliegtuig van Nederland naar Duitsland reizen, moeten wel nog steeds een test- of vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen overleggen.

Aruba en Sint-Maarten gelden wel nog steeds als risicogebied.

Meer informatie over reizen naar Duitsland is te vinden op Nederland Wereldwijd.

Duitsland geel voor Nederland

Duitsland heeft van de Nederlandse overheid op 9 juni een geel reisadvies gekregen (let op, veiligheidsrisico’s). Sindsdien hoeven reizigers van Duitsland naar Nederland geen negatieve test meer bij zich te hebben en ook niet in quarantaine te gaan.