Nederland niet langer risicogebied voor Duitsland

Nadat vorige week het Duitse Robert Koch Institut de provincies Zeeland, Groningen en Friesland al van de lijst met risicogebieden haalde, geldt sinds zondag 27 juni heel Nederland niet meer als risicogebied en is de ‘Reisewarnung’ opgeheven. Dat maakte het Robert Koch Institut vrijdagavond 25 juni bekend.

Nu het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen in Nederland lager dan 50 is, zijn er geen inreisbeperkingen meer voor personen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen. Zij hoeven geen test- of vaccinatiebewijs of bewijs van genezing te laten zien, en hoeven ook niet in quarantaine. Dat geldt ook voor Duitsers die op vakantie gaan naar Nederland en daarna weer terugkeren naar Duitsland.

Personen die met het vliegtuig van Nederland naar Duitsland reizen, moeten wel nog steeds een test- of vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen overleggen.

Aruba en Sint-Maarten gelden wel nog steeds als risicogebied.

Meer informatie over reizen naar Duitsland is te vinden op Nederland Wereldwijd.

Duitsland geel voor Nederland

Duitsland heeft van de Nederlandse overheid op 9 juni een geel reisadvies gekregen (let op, veiligheidsrisico’s). Sindsdien hoeven reizigers van Duitsland naar Nederland geen negatieve test meer bij zich te hebben en ook niet in quarantaine te gaan.

Per 1 juli heft Bondsregering algemene ‘Reisewarnung’ voor risicogebieden op

Na meer dan een jaar zal de Bondsregering per 1 juli de algemene ‘Reisewarnung’ voor toeristische reizen naar risicogebieden opheffen. Deze geldt wereldwijd voor gebieden waar het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen zeven dagen boven 200 ligt. Bedraagt het aantal nieuwe coronagevallen in de afgelopen zeven dagen echter meer dan 50, maar minder dan 200 – zoals op 15 juni in Nederland nog het geval is –, wordt nog steeds van niet-noodzakelijke toeristische reizen afgeraden.

Vanaf 1 juli 2021 zullen de volgende regels van toepassing zijn:

  • Voor alle landen die als hoogincidentie- of virusvariantengebied zijn ingeschaald, blijft een reiswaarschuwing van kracht.
  • Voor landen en gebieden die als ‘gewoon’ risicogebied zijn ingeschaald (aantal nieuwe coronagevallen in de afgelopen zeven dagen hoger dan 50, maar lager dan 200) wordt van niet-noodzakelijke toeristische reizen afgeraden.
  • Bij landen en regio’s in de EU die niet als ‘gewoon’ risicogebied zijn aangemerkt en bij IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland blijft bijzondere voorzichtigheid geboden.
  • Bij derde landen die niet als risicogebied zijn aangemerkt, worden bij voortbestaande beperkingen (inreisbeperkingen, quarantaineplicht) reizen ontraden of is extra voorzichtigheid geboden.

Het Duitse federale ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert een tweeledig systeem. Het reis- en veiligheidsadvies voor een land bevat onder meer informatie over de toelatingseisen van dit land, medisch advies, strafrechtelijke of douanerechtelijke bijzonderheden en wijst op bijzondere risico’s voor reizigers en Duitsers die in het buitenland wonen. Zij kunnen ook een aanbeveling bevatten om van reizen af te zien of om reizen te beperken. Daartoe behoren ook de varianten ‘reizen afgeraden’ en ‘reizen sterk afgeraden’.

‘Reisewarnungen’, de tweede categorie, gaan gepaard met een dringende oproep van het federale ministerie van Buitenlandse Zaken om af te zien van reizen naar een land of een regio. Dit betreft echter geen reisverbod. De reiziger besluit op eigen verantwoordelijkheid of hij aan een reis begint of, indien hij reeds in het land is, verder reist.

Europese versoepelingen

Ook de Europese Unie besloot eind vorige week tot een versoepeling van de grenswaardes voor reisbeperkingen. Dit moet ertoe leiden dat minder mensen te maken krijgen met strenge test- en quarantaine-eisen en er binnen de EU weer meer kan worden gereisd. Gebieden worden alleen nog als ‘rood‘ coronarisicogebied ingeschaald wanneer er in de afgelopen 14 dagen sprake was van tussen de 200 en 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners – of tussen 75 en 200 bij een aandeel positieve coronatests van meer dan 4 procent. 
Ook worden de grenswaardes voor ‘oranje‘ gebieden met matig besmettingsgevaar en ‘groene‘ gebieden met gering besmettingsgevaar aangepast. Mochten er zorgwekkende nieuwe virusvarianten opduiken, kunnen reisbeperkingen via een ‘noodrem‘ weer worden ingevoerd danwel aangescherpt.

Weg vrij voor digitaal Europese coronacertificaat

Op 14 juni werd bovendien de verordening betreffende het digitale Europese covidcertificaat ondertekend. Doel daarvan is om het veilige en vrije verkeer binnen de EU tijdens de coronapandemie te vergemakkelijken. Alle Europeanen hebben het recht op vrij verkeer, ook zonder het certificaat, maar het certificaat zal het reizen vergemakkelijken en de houders ervan vrijstellen van beperkingen zoals quarantaine. De verordening gaat per 1 juli 2021 in en zal 12 maanden gelden.

Het digitale EU-covidcertificaat is voor iedereen toegankelijk en zal:

  • informatie bevatten over de vaccinatie-, test- en/of herstelstatus van de houder
  • gratis zijn en beschikbaar zijn in alle EU-talen
  • beschikbaar zijn in digitale en papieren vorm
  • beveiligd zijn en voorzien zijn van een digitaal ondertekende QR-code

De lidstaten mogen houders van een digitaal EU-covidcertificaat geen aanvullende reisbeperkingen opleggen, tenzij deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Duitsland is op 14 juni al gestart met een digitaal vaccinatiebewijs voor Duitsers die volledig tegen het coronavirus zijn ingeënt. Met behulp van de CovPass-App, ontwikkeld door het RKI (vergelijkbaar met het RIVM), kan een gevaccineerde met behulp van een QR-code aantonen dat hij of zij volledig gevaccineerd is. De code wordt doorgaans op papier verstrekt bij vaccinatie, waarna hij door de app gelezen en opgeslagen kan worden. Personen die hun vaccinatie al eerder hebben gehad, kunnen hun code ophalen bij de huisarts of apotheek. Dat geldt niet voor mensen die bij een vaccinatiecentrum zijn ingeënt; zij krijgen hun code per post of per e-mail toegestuurd. Ook het Duitse gele boekje blijft geldig.

Duitsland verklaart Nederland tot risicogebied

Nadat het Duitse Robert Koch Institut steeds meer provincies tot risicogebied verklaarde, is op 15 oktober ook Zeeland aan de lijst met risicogebieden toegevoegd. Daardoor is nu heel Nederland risicogebied voor Duitsland. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in navolging daarvan een officiële ‘Reisewarnung’, een reiswaarschuwing, afgegeven: het raadt inwoners van Duitsland nu ten zeerste af om voor niet-noodzakelijke of toeristische doeleinden naar Nederland af te reizen.

Met deze maatregel reageert Duitsland op het snel stijgende aantal besmettingen in Nederland. Duitsland merkt landen of gebieden aan als risicogebied wanneer onder andere het aantal besmettingen per 7 dagen er tot meer dan 50 besmettingen per 100.000 mensen opgelopen is. Andere criteria zijn de kwaliteit van de zorg, de testcapaciteit, de genomen maatregelen en de aard van de uitbraken.

Verplichte coronatest en quarantaine

Inwoners van Duitsland die vanuit Nederland naar Duitsland reizen, moeten bij terugkeer verplicht een (gratis) coronatest laten doen. Daarnaast dienen ze zich te melden bij het Duitse Gesundheitsamt en moeten ze in ieder geval tot de uitslag van de coronatest in quarantaine blijven. Of de reizigers daarna nog in quarantaine moeten blijven, is per deelstaat verschillend.

Nederlanders die vanuit Nederlands risicogebied naar Duitsland afreizen, moeten een negatieve uitslag van een coronatest kunnen laten zien. Deze mag niet ouder dan 48 uur zijn. Kunnen zij dit niet, zijn ze verplicht om in Duitsland een coronatest te doen. De uitslag hiervan moet in quarantaine afgewacht worden.

Uitzonderingen voor grenspendelaars en korte reizen

De ‘Einreiseverordnung’ van Noordrijn-Westfalen voorziet in een uitzondering voor grenspendelaars. Zij mogen ongehinderd de grens blijven oversteken en hoeven geen negatieve uitslag van een coronatest voor te leggen of bij aankomst in Noordrijn-Westfalen een coronatest te doen. Ook hoeven zij zich niet in quarantaine te begeven.

Ook mensen die minder dan 24 uur in Nederlands risicogebied zijn geweest of mensen die vanuit Nederlands risicogebied voor minder dan 24 uur naar Duitsland afreizen, hoeven zich niet in quarantaine te begeven of een coronatest te laten doen.  Voorwaarde is wel dat zij geen symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen.

Over de meldplicht bij het lokale Gesundheitsamt voor korte bezoekjes was de afgelopen tijd veel te doen. De meldplicht bij het lokale Gesundheitsamt is per 7 oktober komen te vervallen.

Geen verbod, wel afschrikkend effect

De reiswaarschuwing is geen verbod: Duitsers mogen in principe nog steeds naar beide provincies afreizen. Wel moet er van de waarschuwing een aanzienlijk afschrikkend effect uitgaan. Daarnaast mogen reizigers nu kosteloos hun boekingen annuleren.