Wisseling van de wacht bij Grenspost Düsseldorf: een-tweetje voor Provincie Overijssel

Het jaar 2020 begint voor Grenspost Düsseldorf met een personele wijziging. Na 3,5 jaar als Deutschlandbeauftragte van de provincie Overijssel het gezicht te zijn geweest van de vooruitgeschoven post draagt Ingrid Groenewegen per 1 januari 2020 het stokje over aan haar opvolger Raimon Reuter. Groenewegen blijft zich echter inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking en zal vanuit het Provinciehuis in Zwolle vooral de coördinatie van de Nederlands-Duitse betrekkingen op zich nemen en intensief betrokken blijven bij de samenwerking met het aangrenzende Münsterland. Dat doet ze in een ‘tandem’ met Raimon Reuter, die vooral het gezicht van de Provincie Overijssel in Duitsland zal worden. Dé gelegenheid voor een interview met dit nieuwe duo vol dadendrang.

Ingrid, jouw rol binnen Grenspost Düsseldorf zal vanaf het komend jaar dus een andere zijn. Kun je hier nog iets meer over vertellen?

“Overijssel wil nog sterker gaan inzetten op grensoverschrijdende samenwerking met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, zowel intern als extern. Dat betekent dat we ons vanuit Overijssel zelfs met twee mensen sterk kunnen gaan maken voor de bevordering van samenwerking over de Nederlands-Duitse landsgrenzen heen.
Grenspost Düsseldorf bestaat nu 3,5 jaar en in die periode heb ik me samen met de collega-Deutschlandbeauftragten van de andere grensprovincies beziggehouden met de opbouw van de vooruitgeschoven post. Het pionierswerk is nu gedaan: voor mij een mooie gelegenheid om het stokje over te dragen aan Raimon Reuter, die vanaf volgend jaar veel de weg op zal gaan en het nieuwe ‘uithangbord’ van Overijssel bij Grenspost Düsseldorf zal worden. En ik verheug me op mijn taak als coördinator grensoverschrijdende samenwerking in Zwolle. Nog niet bij iedereen zit grensoverschrijdende samenwerking automatisch ‘tussen de oren’ en daar wil ik graag verandering in brengen.”

Raimon, naar welk aspect van jouw nieuwe baan als Duitslandbeauftragter voor de Provincie Overijssel kijk je het meest uit?

“Ik kijk ernaar uit om vanuit Düsseldorf als verbinder tussen de provincie Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen aan de slag te gaan. Onder de streep blijf je werken met en in twee verschillende systemen en manieren van aanpak. Je moet een weg zien te vinden om verschillen te overbruggen en om te zetten in gezamenlijke acties en resultaten. In de nieuwe constellatie vormen wij dan ook een mooi tandem en vullen wij elkaar perfect aan. Ingrid met haar ervaringen van de afgelopen jaren en haar Nederlandse roots vanuit Zwolle, en ik met mijn ervaringen in het grensoverschrijdend lobbying en mijn Duitse wortels vanuit Düsseldorf.“

Ingrid, als je terugkijkt op de afgelopen drieënhalf jaar, waar ben je dan het meest trots op?

“Ik ben er trots op dat we Grenspost samen met de provincies Gelderland en Limburg hebben kunnen opbouwen. We zijn helemaal bij nul begonnen en inmiddels weten de mensen ons te vinden. In Düsseldorf zijn we een begrip en de meerwaarde wordt gezien. Doordat we zichtbaar zijn in Duitsland zelf zijn de lijntjes vele malen korter geworden en beschikken we nu als grensprovincies gezamenlijk over een echt mandaat.
Ook kijk ik vol tevredenheid terug op de totstandkoming van de Oost-Nederland – Münsterlandsamenwerking. Wij wilden meer contact met de direct aangrenzende Kreise, omdat we multilevel meer met elkaar kunnen bereiken. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een mooi samenwerkingsprogramma met 10 partners met allerlei projecten en initiatieven, van mobiliteit, regionale economie tot grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs, zelfs gekoppeld aan de Regiodeal Twente waar we mee aan de slag gaan.”

Raimon, wat gaat voor jou de grootste uitdaging zijn de komende jaren?

“We hebben zowel met Noordrijn-Westfalen als met Nedersaksen een samenwerkingsagenda en in de regio´s is de samenwerking de afgelopen jaren geïntensiveerd en werden er nieuwe grensoverschrijdende initiatieven en programma´s opgezet. Het pionierswerk is gedaan, de weg geplaveid. Nu gaan wij een nieuwe en uitdagende fase in. Nu moeten wij de weg ook bewandelen. De agenda´s en initiatieven vragen in de komende jaren om doorpakken en samen toewerken naar de beoogde resultaten.”

Ingrid, terugkijkend mag je concluderen dat de wind wat betreft grensoverschrijdende samenwerking de afgelopen tijd erg mee heeft gezeten. Hoe kijk jij hier tegenaan?

“Het is een mooie intensieve tijd geweest. Er was veel politieke aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking. Het is mooi om daarop terug te kunnen kijken en het is belangrijk dat die aandacht blijft. Want er gebeurt al jaren heel veel in de grensstreek. Grensoverschrijdend samenwerken is geen nieuw fenomeen. Europa wordt in de grensstreek geleefd. Vijftien jaar geleden voerden vooral de belemmeringen de boventoon; nu kijken we samen heel pragmatisch vooral naar kansen, cross-overs en wat we samen juist wel kunnen doen. Dat is een andere benadering. Het glas is halfvol en niet meer halfleeg. Doordat we elkaar steeds beter leren kennen zijn we steeds beter in staat om kansen te benutten. Het geeft veel voldoening dat je daar onderdeel van mag zijn.”

Raimon, op welke terreinen binnen de grensoverschrijdende samenwerking valt er volgens jou nog winst te boeken?

“Als je terugkijkt naar de afgelopen 15 jaar is de samenwerking nu op een hoogtepunt qua bewustwording. Daardoor komen er steeds meer onderwerpen op tafel die grensoverschrijdend relevant zijn. De grens speelt op politiek niveau inderdaad een veel kleinere rol dan vijftien jaar geleden. Maar voor burgers en bedrijven in de grensregio valt er nog genoeg winst te boeken. Dat ondervind ik trouwens zelf als grensganger aan de lijve. Het GrensInfoPunt is een mooi voorbeeld van hoe je drempels grensoverschrijdend dan wel kunt wegnemen. Hoe je een initiatief gezamenlijk vertaald naar een duurzame oplossing. Ik ben dan ook erg blij dat de structurele financiering is gegarandeerd.”

Foto rechts: (c) Grenspost Düsseldorf/Studio Schaffrath.