Duitse minister voor Economie en Digitalisering Pinkwart bezoekt Brightlands Chemelot Campus

Op uitnodiging van gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg, Joost van den Akker, bezocht minister Andreas Pinkwart van het Ministerie voor Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de Brightlands Chemelot Campus in het Limburgse Sittard-Geleen. De nauwe samenwerking in het kader van de driezijdige strategie voor de chemische industrie tussen Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen werd hiermee verder geïntensiveerd.

Minister Pinkwart toonde zich verheugd de Brightlands Chemelot Campus te leren kennen. “Met gedeputeerde Van den Akker en de directeur van de Brightlands Chemelot Campus, de heer Kip, heb ik zeer interessante gesprekken gevoerd over verschillende onderwerpen op het gebied van de versterking van de innovatieve kracht van de chemische industrie.”

Centraal tijdens het bezoek aan de Brightlands Chemelot Campus stonden bezoeken aan het onderzoeksinstituut Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), het Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) en de Startup Loft. Minister Pinkwart benadrukte dat grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling belangrijk is voor een verbetering van de concurrentiepositie van bedrijven aan beide kanten van de grens. “De gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat de Nederlandse en Duitse belangen elkaar perfect aanvullen. Daarom willen we graag samen gebruikmaken van de kansen die een innovatieve chemische industrie biedt. Aan de basis hiervan staat onze driezijdige strategie voor de chemische industrie. Nu gaan we aan het succes ervan werken!”

De Brightlands Chemelot Campus is het resultaat van een strategische samenwerking tussen bedrijven, wetenschappelijke instellingen en de regering. De campus ondersteunt innovaties en activiteiten van ondernemers, onder andere door de bouw van proefinstallaties, wetenschappelijk onderzoek en de toegang tot durfkapitaal.

Foto’s: (c) Dirk Plees

Profiteren van elkaars sterke punten over landsgrenzen heen

Professor Dr. Andreas Pinkwart, minister van Economische zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, sprak op 5 februari in de senaatszaal van de Hochschule Rhein-Waal met de stuurgroep van de regio Niederrhein. De regio Niederrhein beslaat de stad Duisburg en de Kreise Wesel en Kleve. In de stuurgroep bepalen de verantwoordelijken van regionaal publiekrechtelijke lichamen, economische organisaties, vakbonden, handelskamers, diensten voor arbeidsvoorziening en emancipatiezaken die strategische koers van de regio en overleggen over projecten die voor de gehele regio van belang zijn.

In april 2018 start het ministerie van Economische Zaken en Digitalisering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen met de oproep voor het project ‘Regio.NRW 2018’ om innovatieve projecten in de regio´s op poten te zetten.

“We zijn op zoek naar projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio“, aldus minister Pinkwart. “Met de oproep willen we de regionale samenwerking tussen de gemeenten, hogescholen en universiteiten en kamers stimuleren. Daarmee wil men volgens de woorden van de minister onder andere de digitale innovatiekracht voor de klassieke industrie, de middenstand en start-ups een boost geven.

De regio Niederrhein is het afgelopen jaar al gestart met workshops om ideeën te verzamelen en legde de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst vast.

De voorzitter van de stuurgroep, Landrat Spreen, beschreef deze onderwerpen en onderstreepte de geografische ligging van de regio vlakbij Nederland: “Onder de titel ‘De Niederrhein als innovatieregio’ gaan we met Innovation Labs – ook in samenwerking met Nederland – ‘op pad’. Voor de regio is het van belang dat de huidige initiatieven verder worden ontwikkeld tot intelligente specialisatie van technologisch georiënteerde branches.”

Dr. Stefan Dietzfelbinger, eerste directeur van de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, vatte deze strategische aanpak samen: “Een nauwe koppeling van onderzoek en onderwijs, van technologie-transfercentra en adviespunten met de bedrijven in de regio Niederrhein creëert een klimaat waarin nieuwe business modellen kunnen worden ontwikkeld, start-ups voet aan de grond krijgen en innovaties kunnen ontstaan.”

De gemeentesecretaris van Duisburg, Prof. Dr. Dörte Diemert, onderstreepte daarbij de 30-jarige traditie van de samenwerking tussen de stad Duisburg en de Kreise Wesel en Kleve. “In veel projecten hebben we laten zien dat we nieuwe uitdagingen met behulp van goede ideeën hebben overwonnen.

“De regio Niederrhein is daarmee een grensoverschrijdende modelregio voor innovatie en digitalisering,” zei dr. Ansgar Müller, Landrat van Kreis Wesel.

De regio Niederrhein “staat er goed voor”, vatte Landrat Spreen tot slot samen en benadrukte daarbij de grensoverschrijdende samenwerking in de innovatiegerichte regionale politiek. “’Van elkaar leren, van elkaar profiteren’ is de kracht van onze regio.”