Osnabrück nieuwe voorzitter stedendriehoek MONT

Osnabrück heeft het voorzitterschap van het netwerk MONT overgenomen. Tot dit samenwerkingsverband behoren de steden Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente, met o.a. de steden Enschede, Hengelo en Almelo. De focus van de samenwerking ligt momenteel op het beter bereikbaar maken en verkeerstechnisch beter ontsluiten van het Duits-Nederlandse grensgebied.

In een topoverleg stond de wens om de spoorweginfrastructuur uit te breiden en belemmeringen op de arbeidsmarkt weg te nemen centraal. Voor dit overleg ontving burgemeester Wolfgang Griesert van Osnabrück zijn collega-burgemeesters Onno van Veldhuizen uit Enschede, Sander Schelberg uit Hengelo, Markus Lewe uit Münster en Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, in het Steinwerk aan de Heger Tor. Griesert bedankte Onno van Veldhuizen voor zijn inzet, met name voor de belangrijke regionale en landelijke verkeersverbindingen, waar veel vooruitgang is geboekt. Ook de onderlinge relatie in de stedendriehoek kon door de ambtenarenuitwisseling in het kader van het project “Ken je buren” worden verdiept.

Bundeling van krachten

De bijeenkomst was de eerste die onder leiding van Griesert plaatsvond, want het voorzitterschap ging voor de komende twee jaar over van Enschede naar Osnabrück. “We willen de EUREGIO versterken als een leefbare woon- en economische regio en, als de grote steden in de grensregio, de gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor nemen”, benadrukte Griesert. “We bundelen onze krachten om ons ten aanzien van de verbetering van de infrastructuur, de stedelijke mobiliteit en een grensoverschrijdende arbeidsmarkt in Den Haag, Berlijn en Brussel te laten horen.”

Oplossingen voor mobiliteit

Met betrekking tot de treinverbinding Berlijn-Amsterdam alsmede de verbinding Münster-Enschede-Zwolle benadrukt burgemeester Markus Lewe uit Münster de belangrijke rol van de spoorweginfrastructuur voor de regionale ontwikkeling: “Alleen zo kunnen de steden en mensen in Europa samengroeien en de economische nadelen van grensregio’s worden vereffend.” De partners van het stedennetwerk hebben ook oog voor oplossingen voor de stedelijke mobiliteit van morgen: “Hier betreden we onbekend terrein. We proberen samen te onderzoeken of en hoe bijvoorbeeld drones aan de oplossing van stedelijke logistieke problemen kunnen bijdragen”, legt Onno van Veldhuizen uit. “Net als bij elektromobiliteit willen we de innovatieve kracht van de regio met zijn wetenschappelijke en onderzoeksinstituten ondersteunen.”

Afbouwen van grensbelemmeringen

Met betrekking tot de regionale economie en de arbeidsmarkt vult Sander Schelberg uit Hengelo aan: “We werken samen aan het afbouwen van de grensbelemmeringen. Voor mij omvat dit vooral de onderlinge diploma-erkenning. Als we daarin slagen, heeft de Europese integratie verdere vooruitgang geboekt.”

Uitdagingen oplossen met samenwerking

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, weet het zeker: “We kunnen de uitdagingen op Europees, landelijk en regionaal niveau alleen oplossen met partnerschap en regionale samenwerking. Het vertrouwen dat is gegroeid gedurende vele jaren van samenwerking, helpt ons niet alleen om grenzen te overwinnen, maar ook samen voor de belangen van de regio in te staan.”

Foto: Gemeente Osnabrück, Simon Vonstein

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, draagt het voorzitterschap van het MONT netwerk over aan burgemeester Wolfgang Griesert. Aan de bijeenkomst hebben deelgenomen (v.l.n.r) Erik Stok (Hengelo), Dinand de Jong, Christoph Almering (beiden EUREGIO), Dr. Helga Kreft-Kettermann (Münster), burgemeester Onno van Veldhuizen (Enschede), burgemeester Wolfgang Griesert (Osnabrück), burgemeester Dr. Markus Lewe (Münster), Toon Bom (Enschede), burgemeester Sander Schelberg (Hengelo) en Dr. Claas Beckord (Osnabrück)

Besturen gaan grensoverschrijdend samenwerken

Werkconferentie in Enschede

“Kenn deine Nachbarn – ken je buren” geven de MONT-steden Münster, Osnabrück en netwerkstad Twente als devies mee aan hun besturen en brengen 20 medewerkers bijeen om samenwerkingen op te zetten. Deze Nederlands-Duitse samenwerking wordt mogelijk gemaakt door een INTERREG-subsidie.

Medewerkers van de gemeentebesturen in Enschede, Hengelo, Almelo, Osnabrück en Münster konden zich inschrijven. Eerst volgden ze een taaltraining en daarna namen ze in Enschede deel aan een werkconferentie. Hier werd ingegaan op culturele verschillen en overeenkomsten en politieke en bestuurlijke structuren.

In een volgende stap lopen de medewerkers een paar dagen mee in een gemeente in het buurland. Medewerkers van het Jobcenter en de afdelingen milieu, cultuur, sport en burgerzaken van de stad Münster nemen een kijkje in Enschede, Hengelo en Almelo. Ze maken hier vooral kennis met bijzonder geslaagde initiatieven. Aan het eind van de meeloopdagen zal blijken op welke vlakken een nauwe samenwerking en gemeenschappelijke projecten tussen de steden zinvol zijn.