Noordrijn-Westfalen versoepelt coronamaatregelen verder

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in Noordrijn-Westfalen blijft vooralsnog laag. Op 8 juli bedroeg het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen 7 dagen 5,68. Daarom zullen de coronamaatregelen in deze deelstaat vanaf vrijdag 9 juli aanzienlijk worden versoepeld. De versoepelingen gelden alleen voor steden en Kreise die vallen in de zogeheten ‘Inzidenzstufe 0’: het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 7 dagen per 100.000 inwoners moet er dan op vijf opeenvolgende dagen onder de 10 liggen. In deze steden en Kreise komt het grootste deel van de coronamaatregelen te vervallen. Anderhalve meter afstand houden wordt dan op de meeste plekken een aanbeveling in plaats van een verplichting. Ook andere contactbeperkingen verdwijnen.

De mondkapjesplicht blijft alleen gelden op plekken die noodzakelijkerwijs ook bezocht worden door mensen die nog niet zijn gevaccineerd. Dit houdt onder andere in dat in de detailhandel (supermarkten, kledingwinkels, woonwinkels etc.), in het ov, in taxi’s, bij artsen en in ziekenhuizen nog wel een mondkapje gedragen moet worden. Datzelfde geldt voor contactberoepen en de horeca, tenzij medewerkers een negatieve test kunnen overleggen. Het is bedrijven, instellingen etc. echter wel toegestaan om zelf een mondkapjesplicht in te stellen.

Geen capaciteitsbeperkingen voor horeca

In de horeca vervallen ook bijna alle maatregelen. Er is geen beperking meer in het aantal gasten dat ontvangen mag worden, als de tafels maar op voldoende afstand van elkaar staan. Het personeel dient ofwel te beschikken over een negatieve (zelf)test ofwel een mondkapje te dragen.

Negatieve test bij terugkeer op werkplek

Met het oog op virusmutaties is er voor het bedrijfsleven ook een nieuw voorschrift toegevoegd aan de coronaverordening van Noordrijn-Westfalen. Personeelsleden die nog niet volledig zijn gevaccineerd danwel zijn genezen van corona en die na 1 juli omwille van vakantie of soortgelijke redenen minstens vijf dagen niet hebben gewerkt, dienen na terugkeer op de werkplek een negatieve test te tonen of moeten ter plekke een test doen. Bij afwezigheid als gevolg van ziekte of door thuiswerken geldt de plicht niet.

Daarnaast zijn negatieve testen alleen nog maar verplicht bij privéaangelegenheden, feestjes en evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoals in discotheken en bij volksfeesten. Mensen die volledig gevaccineerd danwel van corona genezen zijn, vormen een uitzondering op deze testregel. Zij kunnen hun vaccinatiebewijs of herstelverklaring laten zien voor toegang.

Privéfeesten en volksfeesten

Bij privébijeenkomsten hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden wanneer het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen ook in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen 7 dagen lager dan tien was. Bij bijeenkomsten met meer dan 50 deelnemers geldt dat alle niet-gevaccineerde of genezen personen moeten beschikken over een negatieve test.
Is de ‘Inzidenzstufe’ in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen zeven dagen 0, dan zijn ook volksfeesten, kermissen, schuttersfeesten en soortgelijke evenementen weer toegestaan, mits alle deelnemers een negatieve test kunnen overleggen.

Grootschalige evenementen

Ook grote evenementen zijn weer toegestaan: vanaf 5.000 toeschouwers (inclusief personen die volledig zijn gevaccineerd danwel genezen van corona) dienen alle niet-(volledig) gevaccineerde personen te beschikken over een negatieve test. Het maximale bezoekersaantal voor deze evenementen is 25.000 personen, mits de helft van de locatiecapaciteit niet overschreden wordt.

Ook vervalt grotendeels de plicht om contactgegevens te verzamelen. Alleen bij overnachtingen, in clubs, discotheken en vergelijkbare afgesloten ruimtes blijft het registreren van contactgegevens noodzakelijk.

Versoepelingen terugdraaien

In geval van een hernieuwde stijging van de besmettingscijfers tot meer dan 10 nieuwe besmettingen per 100.000 personen per 7 dagen door bijvoorbeeld virusmutaties of reisbewegingen worden de bekende voorschriften van respectievelijk ‘Inzidenzstufe 1’ (aantal nieuwe besmettingen binnen 7 dagen 10-35), 2 (35-50) en 3 (boven de 50) weer van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen op de dag van het van kracht worden van de wijzigingen nog geen vijf dagen achtereen hoogstens 10 bedraagt of deze waarde weer overschrijdt, gaan automatisch weer de regels uit ‘Inzidenzstufe 1’ gelden.

De nieuwe coronaverordening van Noordrijn-Westfalen is hier te vinden: https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-07_coronaschvo_ab_09.07.2021_lesefassung.pdf

Nederland blijft belangrijkste handelspartner van NRW

In 2017 exporteerden bedrijven in NRW goederen ter waarde van 20,0 miljard euro naar Nederland, dat is 8,5 procent meer dan in 2016. Daarmee blijft Nederland de belangrijkste afzetmarkt voor NRW.

In 2017 exporteerden bedrijven in NRW goederen ter waarde van 20,0 miljard euro naar Nederland, dat is 8,5 procent meer dan in 2016. Daarmee blijft Nederland de belangrijkste afzetmarkt voor NRW.

De export naar ons land bestond voornamelijk uit chemische producten (3,5 miljard euro). Op basis van voorlopige resultaten van het bureau voor de statistiek van Noordrijn-Westfalen volgden Frankrijk (15,7 miljard euro; plus 4,1 procent) en het Verenigd Koninkrijk (13,4 miljard euro; plus 1,6 procent) op de plaatsen twee en drie. Alle EU-landen (EU 27) samen namen goederen ter waarde van 65,7 miljard euro af, bijna twee derde van de totale NRW-export.

Nederland ook bij import op de eerste plaats

Ook op het gebied van import voert Nederland met een aanzienlijke voorsprong de ranglijst van de belangrijkste toeleverlanden van NRW aan: NRW importeerde goederen ter waarde van 37,6 miljard euro (plus 18 procent) uit Nederland. Belangrijkste importproducten waren aardolie en aardgas (9,6 miljard euro). Nederland werd gevolgd door de Volksrepubliek China (26,7 miljard euro; plus 4,9 procent), Frankrijk (14,3 miljard euro; plus 10,8 procent), België (12,6 miljard euro; plus 7,9 procent) en de Verenigde Staten (9,8 miljard euro; plus 13,3 procent). Ook bij de import kwam bijna 60 procent uit EU-landen.

Verdere economische groei NRW verwacht

Voor Noordrijn-Westfalen is economische groei voorspeld

De economie in Noordrijn-Westfalen is gegroeid. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie bekend gemaakt. De tekenen zijn gunstig dat de economie in deze deelstaat in 2017 en 2018 minstens zo sterk groeit als in heel Duitsland het geval is. Dat blijkt uit een rapport dat onderzoeksinstituut RWI in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft overlegd.

Voor 2017 gaat het instituut uit van een stijging van het Bruto Binnenlands Product in NRW met 2,4 procent, 0,2 procentpunt meer dan landelijk gezien. Voor 2018 becijferen de onderzoekers een plus van 2,2 procent in Noordrijn-Westfalen en geheel Duitsland. Prof. Dr. Andreas Pinkwart: “De feiten en analyses tonen aan: na jaren van ondergemiddelde groei gaat het sinds 1017/18 beter met de economische groei in Noordrijn-Westfalen en heeft het het landelijk niveau bereikt. Dat zorgt voor rugwind voor politieke initiatieven waarmee we de economie willen aanjagen en de deelstaat naar een permanente hogere groei willen stuwen.”

Prof. Christoph M. Schmidt, president van het RWI: “De groei is gebaseerd op een brede basis, bijna alle indicatoren zijn verbeterd. Vooral de omzet van ondernemingsgerelateerde diensten groeit in vergelijking met Duitsland als geheel bovengemiddeld. Maar ook de industriële productie stijgt weer flink. De verbeterde wereldeconomie en de stijgende exportvraag leveren hier een bijdrage aan.”

Deze economische dynamiek zou moeten zorgen voor een verdere verlaging van de werkloosheid, aldus Pinkwart: “De goede ontwikkeling van de arbeidsmarkt biedt merkbare voordelen voor de burgers, vertelde Pinkwart. Daarom doet de deelstaatregering er alles aan om deze trend te bestendigen: we dringen onnodige bureaucratie stap voor stap terug, versnellen vergunningsprocessen, en moedigen iedereen aan die met goede ideeën voor zichzelf wil beginnen en zetten vaart achter de digitalisering.

Zo stimuleert de deelstaat samenwerkingen tussen bedrijven die onderzoek verrichten en hogescholen, tussen start-ups en de klassieke middenstand, om innovatieve producten en business modellen te ontwikkelen. “In een dergelijke aantrekkelijke omgeving – meer groei, snellere digitalisering, waardering voor starters – zou het moeten lukken om het vertrek van toptalenten naar economische groeiregio´s als Zuid-Duitsland een halt toe te roepen, zei de minister.