Ambassadeur Kingma op bezoek in Limburg

In het kader van zijn oriëntatiereis langs de Nederlands-Duitse grensregio’s bracht de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, Wepke Kingma, op 24 en 25 januari 2019 een werkbezoek aan de Provincie Limburg. Sinds 2017 is hij ambassadeur in Duitsland.

Als eerste bekeek Kingma de proefboringen voor de Einstein-telescoop in Epen, waarop een gesprek hierover volgde. Tijdens een daaropvolgende ontmoeting en een diner in het Gouvernement aan de Maas sprak hij met het Limburgse provinciebestuur over de actuele grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.

Werkbezoek van ambassadeur Kingma aan Provincie Limburg. Foto: (c) Johannes Timmermans/Provincie Limburg.

Samenwerking tussen universiteiten van Maastricht en Aken

Op 25 januari werd de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen bezocht. Hier werd ook het Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) gepresenteerd, een unieke samenwerking tussen de RWTH Aachen en Maastricht University. Daarna stond een bezichtiging van autofabriek VDL Nedcar in Born op het programma. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de dies natalis van Maastricht University.

Werkbezoek van ambassadeur Kingma aan Brightland Campus Geleen. Foto: (c) Johannes Timmermans/Provincie Limburg.

Delegatie

Tijdens zijn bezoek aan Limburg werd Kingma vergezeld door o.a. Theo Bovens, Commissaris van de Konings in de Provincie Limburg, en Joost van den Akker, Lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Ook Ward Vleugels, Honorair Consul van Duitsland in Maastricht, en Christane Vaeßen en Freddy Heinzel, Honorair Consuls van Nederland in respectievelijk Aken en Kleef, waren aanwezig.

Limburg als proefregio

Limburg is als grensprovincie economisch sterk verweven met de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De grensligging heeft echter ook nadelen. Een van die nadelen heeft te maken met het verschil in wetgeving tussen beide landen. Den Haag heeft intussen Limburg aangewezen als proefregio om eventuele barrières te slechten.

Betere grensoverschrijdende treinverbindingen

Zo bestaat er sinds kort een grensoverschrijdende vacaturebemiddeling en wordt er hard gewerkt aan betere treinverbindingen, zoals Eindhoven-Venlo-Düsseldorf en Eindhoven-Heerlen-Aken. Ook wordt criminaliteit gezamenlijk aangepakt. Zowel Noordrijn-Westfalen als Limburg investeren miljarden in de kenniseconomie en innovatie. Zo werken de universiteiten van Aken en Maastricht samen bij de ontwikkeling van nieuwe materialen op basis van groene grondstoffen.

Transformatie naar Duits voorbeeld

Naar Duits voorbeeld (IBA) werkt Limburg op dit moment aan een transformatie van Parkstad Limburg. IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. Het is een beproefd concept om steden en regio’s uit het slop te trekken met vernieuwende projecten. IBA Parkstad is de eerste IBA buiten Duitsland.

 

Foto: (c) Johannes Timmermans/Provincie Limburg. 

De nauwe vriendschapsband tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

Isabel Pfeiffer-Poensgen

De minister van Onderwijs van Noordrijn-Westfalen, Yvonne Gebauer, en haar collega Isabel Pfeiffer-Poensgen, minister van Cultuur en Wetenschap, hebben in Düsseldorf kennis gemaakt met hun Nederlandse collega Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de agenda stonden thema’s als leren in het digitale tijdperk, de eigen verantwoordelijkheid van scholen, grensoverschrijdende studieprogramma’s en samenwerking binnen de culturele sector. “Ik ben blij dat in de coalitieprogramma’s van beide landen de nadruk wordt gelegd op het versterken van grensoverschrijdende samenwerking,” aldus minister van Engelshoven.

De ministers Gebauer en Pfeiffer-Poensgen benadrukten dat Nederland en Noordrijn-Westfalen al jarenlang een nauwe vriendschapsband onderhouden, zowel in de grensregio als nationaal.

Minister Gebauer: “Onze onderwijssystemen staan in de toekomst voor dezelfde uitdagingen.” Als voorbeeld noemde de minister de digitalisering, die nieuwe manieren van leren biedt. “Door uitwisseling van kennis over grenzen heen, kunnen we van elkaar leren en gezamenlijk oplossingen aandragen.” De minister wees op de lange traditie van scholenuitwisselingen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen: “Leerlingen doen tijdens een scholenuitwisseling waardevolle ervaring op: ze leren andere denkwijzen en gebruiken kennen en gaan nieuwe vriendschappen aan. Dit draagt bij aan de verdieping van de vriendschapsband tussen onze twee buurlanden.”

Minister Isabel Pfeiffer-Poensgen: “Nederland is niet alleen de belangrijkste handelspartner van Noordrijn-Westfalen, maar we werken ook al lange tijd samen op het gebied van wetenschap en cultuur. De huidige betrekkingen moeten worden geïntensiveerd. Zo willen we samen diverse projecten oppakken en bijvoorbeeld de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende opleidingen en studierichtingen uitbouwen. Ook de contacten binnen de culturele sector willen we verdiepen.”

Tegenwoordig bestaan er 117 schoolpartnerschappen tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. Tijdens het schooljaar 2017/2018 volgen circa Duitse 29.000 leerlingen van 189 scholen op allerlei niveaus Nederlandse les.

In het hoger onderwijs bestaan momenteel 34 grensoverschrijdende studieprogramma’s, van bachelor en master studies tot bilaterale zomercursussen. Nauwe samenwerking is er op het gebied van ICT-veiligheid, zo is momenteel een ‘EU-Cybersecurity Competence Network’ in ontwikkeling.

De samenwerking op cultureel gebied loopt uiteen van dansfestival ‘Schrittmacher‘ tot aan het stipendiumprogramma op kasteel Ringenberg voor beeldende kunstenaars uit Nederland en Noordrijn-Westfalen.

De delegatie bracht ook een bezoek aan de kunstverzameling NRW K21 in Düsseldorf met de spectaculaire installatie ‘in orbit’ van Tomás Saraceno.

Foto: Isabel Pfeiffer-Poensgen
(c) MKW/Bettina Engel-Albustin 2017

Haven Rotterdam gaat samenwerken met Noordrijn-Westfalen

De Haven Rotterdam wil de logistieke verbindingen met Noordrijn-Westfalen verbeteren. De verkeersminister van NRW, Hendrik Wüst, bracht afgelopen week een bezoek aan het havenbedrijf om een goed beeld te krijgen van de omvang, de schaal en het belang van samenwerking tussen de haven van Rotterdam en Noordrijn-Westfalen.

Minister Wüst sprak in Rotterdam onder meer met Allard Castelein (ceo van het Havenbedrijf Rotterdam) en Emile Hoogsteden (vice-president, director containers, breakbulk and logistics bij het havenbedrijf). Ook nam hij een kijkje op verschillende plekken in het havengebied van Rotterdam. De komende tijd volgen er meer gesprekken tussen NRW en het havenbedrijf, met als doel om de achterlandverbindingen en logistieke keten te optimaliseren. Na de zomer zouden de afspraken rond moeten zijn en de samenwerking een feit.

Goede wederzijdse betrekkingen

Castelein is blij met het bezoek van minister Wüst aan de haven in Rotterdam. “Hij zet met dit bezoek de traditie van de nieuwe regering van Noordrijn-Westfalen voort. Dit bezoek is kenmerkend voor de goede wederzijdse betrekkingen en benadrukt de uitdagingen waar Noordrijn-Westfalen en wij in Rotterdam voor staan. We willen er gezamenlijk voor zorgen dat onze klanten en de bedrijven in Noordrijn-Westfalen concurrerend kunnen werken in ’s werelds meest efficiënte logistieke ketens.”

Het Havenbedrijf Rotterdam plant aankomende zomer een tegenbezoek in Düsseldorf.

Foto: Allard Castelein (links, ceo Havenbedrijf Rotterdam) en NRW-verkeersminister Hendrik Wüst willen nauwer samenwerken. (c) Port of Rotterdam

Landesregierung NRW trekt meer geld uit voor overstromingsbescherming

Hoogwater en overstromingen

Het hoogwater van de afgelopen weken heeft nogmaals duidelijk gemaakt, hoe belangrijk overstromingsbescherming niet alleen in Nederland maar ook in Noordrijn-Westfalen is. Alleen al aan de Rijn worden in Noordrijn-Westfalen 1,4 miljoen mensen en goederenkapitaal ter hoogte van circa 125 miljard euro door middel van waterkeringen, dijken etc. beschermd tegen water. Milieuminister Christina Schulze Föcking heeft aangekondigd in 2018 16 miljoen euro extra uit te trekken voor overstromingsbescherming. Daarmee komt het totaal bedrag dit jaar uit op 66 miljoen euro.

Zware stormen als Friederike maar ook het hoogwater en de overstromingen van de afgelopen weken laten zien hoe ernstig de gevolgen van extreem weer kunnen zijn. We moeten er echter rekening mee houden dat extreme weersomstandigheden in het kader van de klimaatveranderingen vaker zullen voorkomen. “We kunnen de klimaatverandering niet meer voorkomen, maar alleen nog inperken”, zei Schulze Föcking tijdens het tweedaagse symposium: ‘Gemeinsam handeln – Risiken vermindern. Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement in Nordrhein-Westfalen’. “Daarom moeten we enerzijds de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en anderzijds leren om ons beter aan te passen. Door passende maatregelen moeten we erin slagen, de gevolgen van de klimaatverandering dusdanig in te perken dat ze beheersbaar blijven. Overstromingsbescherming is daarbij van centraal belang.”

In het regeringsdistrict Düsseldorf heeft de Bezirksregierung samen met het ministerie van Milieu, de waterschappen en gemeenten een ‘Fahrplan Deichsanierung’, een road map voor het saneren van dijken, ontwikkeld. Voor eind 2025 moeten alle dijken en waterkeringen tussen Monheim en Emmerich worden gemoderniseerd.

Lees meer bij Land.nrw

Coalitiebesprekingen in Noordrijn-Westfalen

Dinsdag 6 juni 2017, is de derde ronde begonnen van de coalitiebesprekingen tussen CDU en FDP voor een nieuwe deelstaatregering in Noordrijn-Westfalen. Voor de besprekingen zijn 13 commissies rondom onderwerpen geformeerd. De (tussen)resultaten worden in hoofdgesprekken geëvalueerd, waarbij naast de partijleiders Armin Laschet en Patrick Lindner, steeds 5 leden van beide partijen aanwezig zijn. Het streven is om voor het zomerreces (17 juli) de nieuwe regering te presenteren.

De gesprekken tussen CDU en FDP voor een nieuwe deelstaatregering in NRW zijn strak georganiseerd zowel qua inhoud als qua tijdsdruk. Vanuit beide partijen wordt gemeld, dat de sfeer uitstekend is en dat men alle vertrouwen heeft op een goede uitkomst. Op 30 mei jl. wist de Kölnische Rundschau al te berichten dat er overeenstemming was over hogescholen, economie, verkeer en bouwen en gemeenten.
Voor meer informatie:

Onderhandelingsresultaten van 30 mei

Onderhandelingsresultaten van 6 juni