Duitsland schaft gratis coronatests af

Foto: Bundesregierung

Op 10 augustus was er een online overleg tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten. Naast de overstromingen door het hoogwater stond de verdere aanpak van de coronapandemie centraal, niet in de laatste plaats met het oog op de herfst en de winter. Het belangrijkste besluit: in heel Duitsland wordt het tonen van een vaccinatie, herstel- of testbewijs verplicht om bepaalde faciliteiten te mogen gebruiken. Bovendien zullen sneltests vanaf 11 oktober niet meer gratis zijn.

De afgelopen weken is het aantal besmettingen ook in Duitsland weer behoorlijk gestegen, in vergelijking met de lage cijfers in het voorjaar. Voor de komende tijd hangt het aantal nieuwe besmettingen onder andere af van de vaccinatiegraad, met name met het oog op de oprukkende Deltavariant. Met een hoge vaccinatiegraad moet de verspreiding van deze variant worden afgeremd. Bondskanselier Merkel en de minister-presidenten roepen de burgers daarom met klem op om zich te laten vaccineren.

Gratis sneltests verleden tijd

Op dit moment kunnen alle inwoners van Duitsland zich op kosten van de overheid gratis laten testen op corona. Vanaf 11 oktober moet er echter voor coronatesten betaald worden. Reden voor dat besluit is het feit dat inmiddels elke burger een vaccinatie-uitnodiging heeft gehad. Rond oktober kan iedereen die dat wil volledig gevaccineerd zijn.

De Bondsregering acht het aanbieden van kosteloze tests daarmee niet meer noodzakelijk. Het is daarmee niet meer nodig om gratis testen aan te bieden. Een uitzondering hierop zijn mensen die niet kunnen worden gevaccineerd en mensen waarbij er geen algemene aanbeveling tot vaccineren geldt (waaronder zwangeren en kinderen onder de 18). Zij kunnen ook na 11 oktober nog gebruik maken van gratis antigeentests.

Gevaccineerd, getest, genezen

De zogeheten 3G-regel (gevaccineerd, getest, genezen) gaat vanaf 23 augustus gelden. Vanaf die dag moet iedereen van 6 jaar en ouder een vaccinatiebewijs, negatief testbewijs of bewijs van herstel laten zien om toegang te krijgen tot het volgende:

  • Binnenhoreca (hotels en de binnengedeeltes van restaurants en cafés)
  • Evenementen en feesten die indoor plaatsvinden, bijv. informatiebijeenkomsten, sportevenementen of culturele evenementen
  • Bij bezoek aan personen met een contactberoep, bijvoorbeeld de kapper of schoonheidsspecialist
  • Binnensport, bijvoorbeeld de sportschool, zwembaden of sporthallen
  • Bij bezoek aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en instellingen voor mensen met een (verstandelijke) beperking
  • Accommodaties: testen bij aankomst en twee keer per week gedurende het verblijf

Voor scholieren geldt een uitzondering op deze regel omdat zij in het kader van hygiëneconcepten op scholen al regelmatig getest worden.

Pcr-tests en sneltests worden beide geaccepteerd. Een pcr-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest maximaal 24 uur.

Testen blijft daarmee voorlopig de norm voor samenleving. Alleen gevaccineerde mensen en mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt, zijn gevrijwaard van de testplicht.

Speelruimte voor deelstaten

De deelstaten hebben de vrijheid om de 3G-maatregel deels of volledig los te laten wanneer het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen in een bepaalde regio onder de 35 ligt en stabiel is. Dat is ook toegestaan wanneer verschillende indicatoren (zoals ziekenhuisopnames) laten zien dat het aantal besmettingen laag is en een stijging van de besmettingscijfers door het loslaten van de 3G-regel niet te verwachten is.

Basisregels blijven gelden

De basisregels zoals afstand houden, handen wassen, ventileren en het dragen van een mondkapje in winkels en het ov, blijven voorlopig nog van kracht.  Ook mensen die al gevaccineerd zijn of zijn genezen van corona dienen zich hieraan te houden.

Verlenging ‘Überbrückungshilfe’

Ook hebben de regeringsleiders van de deelstaten en de bondskanselier bekend gemaakt dat de ‘Überbrückungshilfen’ verlengd worden. Hiermee kunnen door corona getroffen bedrijven om een tegemoetkoming vragen voor het bekostigen van hun vaste lasten.

Overige besluiten zijn op de website van de bondsregering te vinden.

 

Foto: Bundesregierung

Het Grote Coalitie akkoord is een feit

De CDU/CSU en SPD hebben na bijna twee weken intensief onderhandelen een akkoord bereikt over de voortzetting van de Grote Coalitie (‘GroKo’). Het regeerakkoord gaat nu ter beoordeling naar de leden van de SPD.

De CDU/CSU en SPD hebben na bijna twee weken intensief onderhandelen een akkoord bereikt over de voortzetting van de Grote Coalitie (‘GroKo’). Het regeerakkoord gaat nu ter beoordeling naar de leden van de SPD.

Es ist geschafft: na een laatste marathonsessie van 24 uur ligt er een Duits regeerakkoord op tafel. Het waren de langste naoorlogse regeringsonderhandelingen ooit in Duitsland. Maar liefst 136 dagen geleden gingen de Duitsers naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen.

Na het mislukken van het coalitieoverleg tussen CDU/CSU, de Groenen en liberale FDP zwichtte SPD-leider Schulz – ondanks de grote nederlaag van zijn partij – toch voor de druk om een nieuwe GroKo te smeden. En met succes, blijkt nu. Hoewel, het nieuwe akkoord moet nog wel worden goedgekeurd door de 463.723 leden van de SPD. Dit kan nog drie weken duren. CDU/CSU houdt zo’n ledenraadpleging niet.

De grote vraag is nu: wie gaat welke ministersposten bezetten? Duitse media melden dat de CSU ministers aanlevert voor Binnenlandse Zaken en Verkeer. Partijchef Horst Seehofer wordt hierbij genoemd als mogelijke minister voor Binnenlandse Zaken. De CDU krijgt de portefeuilles Defensie, Economie, Landbouw, Onderwijs, Gezondheid en Ontwikkelingshulp. De sociaaldemocraten mogen naar verwachting ministers leveren voor de posten Buitenlandse Zaken, Financiën, Werkgelegenheid, Justitie en Milieu. De huidige burgemeester van Hamburg, Olaf Scholz, wordt genoemd als minister van Financiën. SPD-leider Martin Schulz zal mogelijk minister van Buitenlandse Zaken worden en tegelijkertijd het voorzitterschap van de SPD aan de wilgen hangen.