Duitsland kondigt ‘Lockdown Light‘ af

Waar het Nederlandse kabinet op 14 oktober besloot tot een gedeeltelijke lockdown, hakten Bondskanselier Angela Merkel en de 16 Duitse deelstaten op 28 oktober de knoop door over de invoering van een ‘Lockdown Light’. Hiermee moeten de contacten tussen mensen verder aan banden worden gelegd. De hoop is dat op deze manier een zogeheten ‘akute nationale Gesundheitsnotlage’ en een overbelasting van het zorgsysteem vermeden kunnen worden. Met uitzondering van scholen, kinderdagverblijven en winkels moet een groot aantal bedrijven en instellingen in november haar deuren sluiten. De recreatiesector wordt nagenoeg lamgelegd. De Lockdown Light wordt op maandag 2 november van kracht en zal voorlopig tot en met 30 november gelden.

Waar het Nederlandse kabinet een besluit over een strengere lockdown op 27 oktober nog voor zich uit schoof, besloot de Duitse regering een dag later tot een zogeheten ‘Wellenbrecher’, een golfbreker, in een ultieme poging om de exponentieel stijgende besmettingscijfers een halt toe te roepen en de inwoners een perspectief op een enigszins normale kerst te bieden. Het coronadashboard van de Duitse overheid meldt op 29 oktober een toename van 16.774 nieuwe besmettingen ten opzichte van een dag eerder. Voor 75 procent van de besmettingen geldt dat niet meer kan worden achterhaald waar deze zijn ontstaan, waardoor ook Duitsland de controle over het virus verliest.

Strenge maatregelen van kracht

Contactbeperkingen: Inwoners worden dringend opgeroepen om voldoende afstand te houden en contacten met mensen buiten het eigen huishouden tot een absoluut minimum te beperken.

Reizen: Burgers worden opgeroepen om af te zien van niet-noodzakelijke reizen en bezoeken, ook aan familieleden.

Accommodatieverschaffers mogen alleen nog onderdak bieden voor noodzakelijke verblijven en uitdrukkelijk niet meer voor toeristische reizen.

Ontmoetingen in het openbaar/feesten: Alleen gezinsleden uit het eigen en één ander huishouden mogen elkaar in het openbaar ontmoeten, met een maximum van tien personen. Mensen die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete. Groepen feestvierende mensen op openbare plekken, in huizen en bij particuliere instellingen worden niet getolereerd.

Restaurants, bars, hotels, clubs, discotheken en kroegen gaan dicht. Het afhalen en bezorgen van maaltijden blijft – net als in de eerste golf – wel toegestaan.

Sport en wellness: Amateursport in alle publieke en particuliere sportcomplexen is niet meer toegestaan. Zwembaden en sportscholen sluiten hun deuren. Toeschouwers zijn niet meer welkom bij professionele sportwedstrijden. Individueel sporten, sporten met zijn tweeën of met het eigen huishouden blijft wel toegestaan. Sauna’s en thermen gaan dicht.

Detailhandel: Winkels mogen met inachtneming van hygiënemaatregelen en inperking van het aantal bezoekers open blijven. Per 10 vierkante meter is slechts één bezoeker toegestaan.

Scholen en kinderopvangcentra blijven geopend. De deelstaten worden echter geacht verdergaande beschermingsmaatregelen te nemen.

Amusement:Theaters, opera’s en concertzalen sluiten. Dat geldt ook voor beurzen, bioscopen, pretparken en casino’s en aanbieders van recreatieve activiteiten (binnen en buiten). Ook bordelen gaan tenminste vier weken dicht.

Lichaamsverzorging: Schoonheidssalons, massagestudio’s en tattooshops sluiten. Medisch noodzakelijke behandelingen zoals bijvoorbeeld fysio- en ergotherapie, logopedie en pedicure moeten mogelijk blijven. Anders dan in het voorjaar blijven kapperszaken geopend. Wel dienen ze de bestaande hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Bedrijfsleven: Het bedrijfsleven moet er alles aan doen om veilig werken mogelijk te maken en medewerkers tegen besmetting te beschermen. Waar dit haalbaar is, moet thuiswerken mogelijk worden gemaakt.

Steunpakketten voor bedrijven: Bedrijven, zelfstandigen, verenigingen en instellingen die door de tijdelijke lockdown worden geraakt, kunnen ter compensatie gebruikmaken van een ‘außerordentliche Wirtschaftshilfe’.
De Bondsregering wil bovendien de bestaande steunpakketten voor bedrijven verlengen, en de randvoorwaarden voor de zwaarst getroffen branches (waaronder de culturele en evenementensector en zzp’ers) verbeteren (Überbrückungshilfe III).

Risicogroepen: Zieken, zorgbehoevenden, senioren en gehandicapten moeten voorrang krijgen bij coronasneltests. Er moet extra voor worden gewaakt dat deze groep niet in een volledige sociale isolatie belandt.

Handhaving: Op de maatregelen moet overal sterker worden gehandhaafd. De bondsregering en de deelstaten moeten de burgers beter informeren over de coronamaatregelen “en door zo uniform mogelijke maatregelen zorgen voor meer overzichtelijkheid”.

Met het oog op de stijgende besmettingscijfers wijzigde het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken op 28 oktober het reisadvies voor de hoofdstad Berlijn en de steden Frankfurt am Main, Bremen, München, Düsseldorf, Keulen, Aken, Stuttgart, Essen en Mannheim naar code oranje (alleen noodzakelijke reizen). Mensen die in deze steden zijn geweest, moeten bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.

Met de aangekondigde Duitse lockdown sluiten de Nederlandse en Duitse regels weer beter op elkaar aan. De hoop kan worden uitgesproken dat even de grens oversteken voor niet-noodzakelijke reizen daarmee weer wat minder aantrekkelijk wordt. Op die manier kan er op vrijwillige basis een bijdrage worden geleverd aan het openhouden van de grens voor noodzakelijk verkeer.