Noordrijn-Westfalen viert 75-jarig bestaan

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen mocht afgelopen week een heleboel kaarsjes uitblazen: op maandag 23 augustus vierde de deelstaat namelijk zijn 75e jubileum. Op het programma stonden verschillende festiviteiten , waaronder een zomerconcert en een officiële plechtigheid. Hiervoor waren verschillende hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd, zoals de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, en bondskanselier Angela Merkel. De verjaardag van de deelstaat wordt in de komende weken nog uitvoerig gevierd, met onder andere een jubileumtruck die langs verschillende dorpen en steden in Noordrijn-Westfalen zal rijden.

De Britten legden 75 jaar geleden met ʺOperation Marriageʺ van de toenmalige Britse militaire regering de basis voor de huidige deelstaat. Zo ontstond op 23 augustus 1946 Noordrijn-Westfalen door een samenvoeging van de Pruisische provincie Westfalen, het noordelijke deel van de Pruisische Rijnprovincie en de ‘Regierungsbezirken’ Aken, Düsseldorf en Keulen. In 1947 werd ook de regio Lippe onderdeel van de deelstaat.

Muziekstukken in slottuin

De feestelijkheden begonnen op 21 augustus met het jaarlijks terugkerende zomerconcert. Het deelstaatorkest Philharmonie Südwestfalen bracht in de slottuinen van Slot Nordkirchen in Kreis Coesfeld verschillende muziekstukken ten gehore. Naast premier Laschet waren ook enkele inwoners van Regierungsbezirk Münster als eregast uitgenodigd, omdat zij tijdens de coronapandemie een bijzondere prestatie hadden geleverd.

Officiële plechtigheid op paardenrenbaan

De officiële plechtigheid vond op 23 augustus zelf plaats op de paardenrenbaan in Düsseldorf. Hier ontving Laschet naast bondskanselier Merkel en Landtagpresident André Kuper verschillende buitenlandse gasten. Noordrijn-Westfalen onderhoudt al meer dan twintig jaar nauwe betrekkingen met Ghana; daarom was ook de Ghanese President Nana Akufo-Addo voor de feestelijkheden uitgenodigd. Vanwege de goede vriendschap met het Verenigd Koninkrijk en hun rol bij het oprichten van de deelstaat was tevens Greg Hands, de Britse minister voor Handel, aanwezig. Gedurende de avond werden er meerdere toespraken gehouden en was er een muzikaal programma met verschillende internationaal gerenommeerde musici uit de deelstaat.

Cohesie en gemeenschappelijkheid centraal

ʺNoordrijn-Westfalen staat voor verbondenheid en solidariteit, voor de vaardigheid om te veranderen, voor verscheidenheid en openheid. Al bij de oprichting 75 jaar geleden hebben deze sterke punten een eenheid gemaakt van regio’s die aanzienlijk van elkaar verschilden. Wat 75 jaar geleden begon als verstandshuwelijk, is vandaag de dag een deelstaat waar cohesie en gemeenschappelijkheid centraal staan. Dat maakt mij als minister-president trotsʺ, aldus Laschet.

Verlichting, jubileumtruck en feest

De feestelijkheden zijn daarmee nog niet klaar. Op zaterdagmiddag 28 en zondagmiddag 29 augustus wordt er in Düsseldorf een klein feest georganiseerd. Hier kunnen inwoners meer leren over de verscheidenheid aan kunstenaars in Noordrijn-Westfalen, alsook vrijwilligerstaken en de bio-economie. Ook worden belangrijke gebouwen in Noordrijn-Westfalen in de week van 23 t/m 30 augustus ’s avonds in de kleuren van de deelstaatvlag verlicht.

Daarnaast zal de komende weken een jubileumtruck in de deelstaat rondrijden. Deze zal in totaal 29 verschillende dorpen en steden aandoen en op 2 en 3 oktober als laatste stop Halle an der Saal aandoen, op de dag van de Duitse Eenheid. Bij elke tussenstop zal een kopie van de originele oprichtingsoorkonde worden overhandigd aan een afgevaardigde van de stad of het dorp. Ook is er een film te zien en kan er een quiz over Noordrijn-Westfalen worden gedaan.

Meer informatie over de route van de jubileumtruck is te vinden op de website van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Foto: (c) Land NRW / Andrea Bowinkelmann

Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening viert 50-jarig bestaan

Het Koninkrijk der Nederlanden en de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen vierden het 50-jarig bestaan van de “Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission” tijdens een feestelijke plechtigheid in Nordhorn op 6 juni 2018. Deze Commissie levert een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling in de grensregio. Ook werd er getoast op de succesvolle samenwerking tussen Nederland en de beide Duitse deelstaten. Meer dan 100 gasten woonden de plechtigheid bij.

Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rainer Beckedorf, staatssecretaris van het “Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz” van Nedersaksen, Dr. Katharina Erdmenger van het “Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat” en Christoph Dammermann, staatssecretaris van het “Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie” van Noordrijn-Westfalen schetsten hun visie op de toekomst van de Duits-Nederlandse samenwerking. De Duitse hoogwaardigheidsbekleders vinden het belangrijk dat inwoners van de grensregio’s prettig kunnen leven. Juist in de grensregio’s kan dit alleen in dialoog met de buurlanden worden bereikt, bijvoorbeeld door ruimtelijke planningsprocedures met elkaar te coördineren. De Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening bevordert deze dialoog al vijftig jaar.

Rainer Beckedorf deed een beroep op de actoren in het grensgebied om samen ter plekke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening op te lossen. “Ik ben onder de indruk van de verscheidenheid aan thema’s die samen zijn opgepakt en van de vele innovatieve gezamenlijke projecten die zijn opgezet.” Hij prees het grote engagement in de landbouwsector om aan de aanzienlijke structurele veranderingen in de grensregio tegemoet te komen.

Christoph Dammermann, staatssecretaris van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, voegde hieraan toe: “De mensen in de grensregio hameren er terecht op dat politici op een praktische manier met de uitdagingen van de toekomst om moeten gaan. In de toekomst zou de Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening zich nog sterker kunnen profileren als platform voor de uitwisseling van ideeën voor de verdere ontwikkeling van de grensregio’s.”

Natuurlijk heeft ook het grensgebied ook zelf een stem. In een paneldiscussie presenteerden de burgemeesters van Coevorden (provincie Drenthe), Borne (provincie Overijssel) en Weeze (Kreis Kleve, NRW) hun gemeentelijke visie.

50 jaar gezamenlijke Duits-Nederlandse ontwikkeling van het grensgebied

De Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening werd op 13 juni 1967 in Bonn opgericht. Het werkgebied van de Commissie strekt zich uit van de Noordzee tot de regio Aken/Maastricht. De Commissie is belast met de behandeling van alle fundamentele vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, voor zover deze voor beide landen van belang zijn. De nadruk van haar activiteiten ligt op de coördinatie van programma’s en plannen voor ruimtelijke ordening en op de coördinatie van grensoverschrijdende of grensgerelateerde ruimtelijke planning. Bovendien – en dit wordt steeds belangrijker – ontwikkelt het gezamenlijke perspectieven en levert het zo een bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van de grensregio.

40 jaar euregio rijn-maas-noord: boost achter grensoverschrijdende samenwerking

De euregio rijn-maas-noord werd 1978 als vrijwillige werkgroep in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Rijn en Maas opgericht en blikt dit jaar terug op 40 jaar grensoverschrijdende samenwerking. De regio omvat een gebied met meer dan 2,4 miljoen inwoners, 1,4 miljoen banen en meer dan 100.000 bedrijven. Met een oppervlakte van ongeveer 3.400 vierkante kilometers is de euregio rijn-maas-noord een van de meest dichtbevolkte regio´s aan de Duits-Nederlandse grens.

“Duitsland en Nederland hebben veel overeenkomsten. Desalniettemin willen wij deze gemeenschappelijke identiteit verder versterken en het wederzijdse begrip vergroten“, zegt Hans Wilhelm Reiners, Oberbürgermeister van Mönchengladbach en voorzitter van de euregio rijn-maas-noord. Zijn collega uit Venlo, Antoin Scholten, vult aan: “De euregio is de verbindende schakel, zodat mensen en bedrijven uit de regio elkaar nog beter kunnen benaderen. Wij willen grensoverschrijdend verder naar elkaar toegroeien.“ Scholten en Reiners benadrukken hoe belangrijk dit partnerschap tegenwoordig is. “We moeten er consequent aan blijven werken, zodat de mensen uit beide landen het gevoel en begrip voor elkaar niet verliezen“, aldus de burgemeester van Venlo. “Juist nu de nationale belangen in diverse landen belangrijker worden, is dit relevant. De Europese gedachte wordt in de euregio gerealiseerd“, vult zijn collega uit Mönchengladbach aan.

Aanspreekpunt voor grensoverschrijdende projecten

De euregio werkt nauw samen met de Ministeries van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen en Nederland alsmede de Provincie Limburg. Sinds 1989 werd in totaal 80 miljoen euro uit EU-budgetten voor projecten beschikbaar gesteld. Inclusief de subsidies van de projectpartners en de nationale cofinancierders is er de afgelopen 30 jaar ongeveer 160 miljoen euro in de euregio rijn-maas-noord geïnvesteerd. “Door een constante verbetering van het informatie- en adviesaanbod is het gelukt grensoverschrijdende projecten steeds eenvoudiger te maken, waardoor de uitvoering ervan gemakkelijker is geworden“, vat euregio-directeur Andy Dritty samen. Publieke en private organisaties, bedrijven en burgers die met partners uit het buurland willen samenwerken, kunnen projectaanvragen indienen. Naast kleine subsidiebedragen worden er ook subsidies van enkele miljoenen euro’s verstrekt. Voor de Nederlands-Duitse grensregio met haar vier euregio´s staat in de actuele subsidieperiode 2014 – 2020 (INTERREG V A) ongeveer 222 miljoen euro ter beschikking. De huidige subsidieperiode loopt nog tot 2022.

Van scholierenuitwisseling tot innovatieproject

De bandbreedte van subsidieaanvragen is zo veelzijdig als de regio zelf: er zijn People-to-People-projecten, zoals scholierenuitwisselingsprogramma’s, concerten van koren of sportactiviteiten, die in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 1.000 euro. Maar ook grote projecten als ‘D-NL-HIT’ met een projectvolume van bijna 11 miljoen euro. In dit project draait het om het door de Hochschule Niederrhein nieuw opgezette Oberflächenzentrum HIT. In het HIT worden samen met 16 Nederlandse en Duitse partners innovatieve lijmstoffen, coatings en drukinkten als ook ressource efficiënte bekledingsmethodes ontwikkeld. Het High-Throughput-System moet in staat zijn de producten vijf keer sneller te ontwikkelen in vergelijking tot conventionele methodes.

 Advies voor grensgangers: het GrensInfoPunt

Wie in het buitenland zaken wil doen of van plan zich buiten Nederland te vestigen, moet zich bezighouden met de cultuurverschillen en andere wet- en regelgeving in het betreffende land.

Het GrensInfoPunt van de euregio is een eerste aanspreekpunt voor iedereen die informatie zoekt. “Dat kan een eenvoudige vraag over een formulier zijn tot uitgebreid advies over vergaande beslissingen als wisselen van baan, trouwen of verhuizen“, zegt Dritty. Ook met vragen over kinderbijslag, ziektekostenverzekeringen, werkeloosheid, het zoeken naar werk en AOW/pensioen kunnen potentiële grenswerkers terecht bij het GrensInfoPunt. Meer informatie over het GrensInfoPunkt is te vinden op www.grenzinfopunkt.eu.