Gelderse commissaris van de Koning John Berends op bezoek in Düsseldorf

De Gelderse commissaris van de Koning John Berends

Hoewel ze elkaar bij diverse gelegenheden al hadden ontmoet, was het er nog niet van gekomen om eens rustig kennis te maken. Op donderdag 27 augustus 2020 was het echter zover en bracht de Gelderse commissaris van de Koning John Berends een bezoek aan Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van het Bezirk Düsseldorf. Gespreksonderwerpen waren onder meer de coronapandemie, watermanagement, waterstof en de bestrijding van grensoverschrijdende ondermijning.

Uiteraard werd gesproken over de wijze waarop beide organisaties actief waren en zijn rond de economische gevolgen van de Covid-19-crisis en de gevolgen die deze crisis heeft voor de samenleving. Het belang van elkaar blijven ontmoeten werd onderstreept. Dat zou ook in versterkte mate moeten gelden voor ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse scholen, waar beiden zich voor willen inzetten.

Een ander onderwerp op de agenda waren de te lage grondwaterstanden, waar beide zijden van de grens mee te kampen hebben. Birgitta Radermacher gaf aan dat ondanks volle stuwmeren, waardoor de indruk bestaat dat er geen tekort aan water is, het land te weinig water vast kan houden. Het wordt tijd dat we daaraan gezamenlijk gaan werken.

Ook op het punt van de strijd tegen ondermijning wisten beide bestuurders elkaar snel te vinden. Waar de grens voor veel criminelen een kans is, mag die voor de bestrijding van misdaad geen hindernis zijn.

Tenslotte hebben beide bestuurders afgesproken de samenwerking op het terrein van waterstof met elkaar te willen verkennen. Zowel Gelderland als Noordrijn-Westfalen komen dit najaar met een waterstofstrategie.

Na zijn bezoek aan Birgitta Radermacher bracht John Berends nog een kort bezoek aan het consulaat-generaal in Düsseldorf (zie foto), waar hij nog met consul-generaal Peter Schuurman sprak over zijn bezoek aan Regierungspräsidentin Radermacher. Ook kreeg hij een rondleiding door de ruimtes waar de medewerkers van het consulaat-generaal en van de grensprovincies sinds eind vorig jaar samen werken aan grensoverschrijdende samenwerking.

Veel aandacht voor samenwerking Gelderland en NRW tijdens Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal

Meer grensoverschrijdende samenwerking voor Gelderland en Noordrijn-Westfalen 

Eregasten waren dit jaar John Berends, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, en Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Düsseldorf. Zij gingen met Euregio Rijn-Waal-voorzitter Ulrich Francken in gesprek over de samenwerking in de grensregio en lieten zien dat zij goed op elkaar ingespeeld zijn. Radermacher gaf het belang aan van samenwerking op de gebieden waterveiligheid, rampenbestrijding en arbeidsmarkt. Deze onderwerpen konden rekenen op instemming van de Commissaris van de Koning. Hij vulde aan dat ook op de gebieden mobiliteit, grensoverschrijdende ondermijning en stikstof behoefte is aan een goede samenwerking.

Voor beide bestuurders was het eveneens duidelijk dat het leren van de buurtaal meer aandacht mag krijgen op de scholen. In de regio Düsseldorf is daarom een aanvraagprocedure voor zogenoemde Euregio-profielscholen gestart. Deze scholen stimuleren het leren van de buurtaal en –cultuur, bijvoorbeeld door uitwisselingen met partnerscholen over de grens. Berends benadrukte het belang van talenkennis in de grensregio en hoopt dat er een oplossing voor het lerarentekort aan weerszijden van de grens gevonden wordt. Tot slot benadrukte hij dat het voor de regio belangrijk is dat er vanuit de regio zelf ook accenten in de grensoverschrijdende samenwerking gezet worden.

Euregio Rijn-Waal erepenning voor Jakob Voss

Francken overhandigde tijdens de bijeenkomst de Euregio Rijn-Waal Erepenning 2019 aan Jakob Voss uit Kranenburg. De erepenning wordt jaarlijks afwisselend aan een Duitse of Nederlandse inwoner verleend die zich op een bijzondere manier inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking. Uit de laudatie die Ulrich Francken voor Jakob Voss uitsprak bleek duidelijk hoezeer Jakob Voss zich altijd voor duurzame grensoverschrijdende contacten en verbindingen heeft ingezet. In 1999 nam hij bijvoorbeeld het initiatief voor een trinationale en daarmee unieke stedenband. De stedenband tussen de gemeenten Kranenburg, Groesbeek, Ubbergen en het Hongaarse Körmend hield tot 2017 stand en was uiterst succesvol.

Euregio-voorzitter Ulrich Francken overhandigt Jakob Voss de Euregio Rijn-Waal Erepenning 2019. (c) Euregio Rijn-Waal

Daarnaast nam hij als eerste officiële Duitse vertegenwoordiger aan een herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog in Ubbergen deel. Deze uitnodiging leidde tot een belangrijke traditie, die nog steeds in ere wordt gehouden. Als bestuurslid van de Nederlandse ‘Stichting de Thornsche Molen’ heeft Voss er mede voor gezorgd dat de tijdens de oorlog verwoeste molen weer werd opgebouwd. De molen is zowel voor fiets- en wandeltoeristen als voor bijvoorbeeld scholieren een belangrijk Nederlands-Duits ontmoetingspunt geworden.

Voss reageerde verheugd en gaf aan dat het voor hem altijd belangrijk was om iets op gang te brengen dat blijvend zou zijn. “Daarvoor is het belangrijk dat wij ons realiseren dat de regio voor ons allen een thuis is. Als wij elkaar waarderen werkt een vreedzame en respectvolle samenleving gegarandeerd”, aldus Voss.

Vier fotografen in de prijzen gevallen

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst huldigde Francken bovendien de winnaars van de jaarlijkse fotowedstrijd. Het motto was deze keer ‘Blik over de grens’. De 38 deelnemende fotografen zijn deze uitdaging aangegaan en hebben hun favoriete plek in het buurland gefotografeerd. Na een eerste selectie door het Dagelijks Bestuur was het vervolgens aan het publiek om de winnaars te bepalen.

De winnaars van de fotowedstrijd met Euregio-voorzitter Ulrich Francken. (c) Euregio Rijn-Waal

Uiteindelijk kwamen de foto’s ‘Heidelandschap op de Posbank’ van Johannes Weyers en  ‘Spoorbrug bij Griethausen’ van Rens Hubers als winnende foto’s uit de bus. Ook waren er twee tweede prijzen. Deze gingen naar Sonja Jonkhout voor haar foto ‘Zicht op de kerk in Elten’ en naar Bertus van het Hekke voor zijn foto ‘Grensoverschrijdende blik op de ondergaande zon’ bij Millingen aan de Rijn. De fotografen hebben resp. € 200,- en € 100,- gewonnen.

Foto bovenaan artikel: Eregasten Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Düsseldorf, en John Berends, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, in gesprek met Euregio-voorzitter Ulrich Francken over de grensoverschrijdende samenwerking. (c) Euregio Rijn-Waal

Commissaris van de Koning John Berends op werkbezoek in de Euregio

John Berends werd een paar maanden geleden geinstalleerd als Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Op uitnodiging van Euregio-voorzitter Ulrich Francken bracht hij samen met Doede Sijtsma, Deutschlandbeauftragter van de Provincie Gelderland in Düsseldorf, op 11 juli een werkbezoek aan de Euregio Rijn-Waal.

Het programma begon met een bezoek aan het Duitse Elten bij Emmerich, waar burgemeester Hinze met de heer Berends sprak over thema´s als grenspendelaars, het ontbreken van OV-chipkaartlezers op de stations van Elten en Emmerich en de aanleg van de Betuweroute door zijn gemeente. Ook het belang van de haven van Emmerich voor de Liemers en de Achterhoek kwam aan bod. De onderwerpen kwamen tot leven tijdens enkele tussenstops bij het station van Elten en de haven van Emmerich.

Het bezoek werd voortgezet met een kort bezoek aan het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal in Haus Schmithausen en de Hochschule Rhein-Waal. Tijdens een wandeling over de campus berichtte Dr. Gerd Heusipp over de snelle ontwikkeling van deze nog nieuwe hogeschool, die in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een hogeschool met meer dan 7.000 studenten. Ook de samenwerking met de HAN, de Radboud Universiteit en de Universiteit Wageningen werd gethematiseerd.

De dag werd afgesloten met een bezoek aan Kranenburg. Tijdens een stop bij de Euregio Realschule werd dit bijzondere concept toegelicht en werd er verder gesproken over de erkenning van diploma´s en het belang van buurtaalonderwijs voor de grensstreek. In het oude station van Kranenburg sprak de commissaris met locoburgemeester Norbert Janssen tenslotte nog over het belang van goede (OV-)verbindingen tussen Kleve en Kranenburg en Groesbeek en Nijmegen. Een geslaagd voorbeeld is het op 7 juni geopende snelfietspad tussen Kleve en Kranenburg, dat aansluit op het al bestaande fietspad tussen Kranenburg en Groesbeek.

Euregio-secretaris Sjaak Kamps blikt met een goed gevoel terug op het bezoek: “Gelderland is een belangrijke provincie voor onze organisatie en wij zijn blij, dat ook de nieuwe commissaris John Berends oog heeft voor de grensoverschrijdende thema´s en uitdagingen en verheugen ons op een prettige samenwerking”.

Foto: Commissaris van de Koning John Berends (3.v.l.) en Doede Sijtsma van de Provincie Gelderland (2.v.r.) praten met Euregio-voorzitter Ulrich Francken, burgemeester Peter Hinze van Emmerich, Euregio-secretaris Sjaak Kamps en plaatsvervangend Euregio-secretaris Andreas Kochs over grensoverschrijdende onderwerpen als logistiek en openbaar vervoer.

John Berends in het zadel als nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland

Op 6 februari werd John Berends geïnstalleerd als 17e Commissaris van de Koning in Gelderland. Hij werd feestelijk onthaald door onder meer Theo Bovens, commissaris van de Koning in buurprovincie Limburg. Bovens benadrukte het belang van grensoverschrijdend samenwerken: “We delen een grote, belangrijke buur: Noordrijn-Westfalen.“

Ook Jan Markink sprak de kersverse Commissaris toe en attendeerde hem op de eerste nieuwe uitdaging voor de nieuwe commissaris: het WK Vrouwenvoetbal in 2022.

Plaatsvervangend voorzitter Kees van Baak sprak hem namens Provinciale Staten kort toe en riep Berends op om vooral een mensenmens te zijn. Tot slot overhandigde hij John Berends de voorzittershamer, die daarna de aanwezigen voor het eerst in zijn nieuwe rol toesprak.

John Berends volgt Clemens Cornielje op, die niet alleen het boegbeeld van de provincie Gelderland was, maar zich ook inzette voor de grensoverschrijdende samenwerking. Hij was ruim dertien jaar lid van het Nederlands-Duitse 3+3-overleg.

John Berends nieuwe commissaris van de Koning van Gelderland

De Provinciale Staten (PS) van Gelderland hebben voorgesteld om de heer drs. J.C.G.M. (John) Berends bij de minister aan te bevelen voor benoeming tot de 17e commissaris van de Koning in Gelderland. John Berends moet Clemens Cornielje gaan opvolgen die na ruim 13 jaar per 1 februari 2019 stopt als commissaris van de Koning.

De heer Berends is sinds 19 maart 2012 burgemeester van de gemeente Apeldoorn en was daarvoor 7 jaar burgemeester van de gemeente Harderwijk. Van 1998-2005 was hij wethouder en locoburgemeester in de gemeente Zwolle.

Na de aanbeveling van de Provinciale Staten brengt het ministerie van Binnenlandse Zaken een voordracht uit aan de koning.  Naar verwachting zal vervolgens John Berends per Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van 6 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid wordt John Berends dan op 6 februari 2019 tijdens de Statenvergadering geïnstalleerd als de 17e commissaris van de provincie Gelderland.

Foto (c): Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19576416