De nauwe vriendschapsband tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

Isabel Pfeiffer-Poensgen

De minister van Onderwijs van Noordrijn-Westfalen, Yvonne Gebauer, en haar collega Isabel Pfeiffer-Poensgen, minister van Cultuur en Wetenschap, hebben in Düsseldorf kennis gemaakt met hun Nederlandse collega Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de agenda stonden thema’s als leren in het digitale tijdperk, de eigen verantwoordelijkheid van scholen, grensoverschrijdende studieprogramma’s en samenwerking binnen de culturele sector. “Ik ben blij dat in de coalitieprogramma’s van beide landen de nadruk wordt gelegd op het versterken van grensoverschrijdende samenwerking,” aldus minister van Engelshoven.

De ministers Gebauer en Pfeiffer-Poensgen benadrukten dat Nederland en Noordrijn-Westfalen al jarenlang een nauwe vriendschapsband onderhouden, zowel in de grensregio als nationaal.

Minister Gebauer: “Onze onderwijssystemen staan in de toekomst voor dezelfde uitdagingen.” Als voorbeeld noemde de minister de digitalisering, die nieuwe manieren van leren biedt. “Door uitwisseling van kennis over grenzen heen, kunnen we van elkaar leren en gezamenlijk oplossingen aandragen.” De minister wees op de lange traditie van scholenuitwisselingen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen: “Leerlingen doen tijdens een scholenuitwisseling waardevolle ervaring op: ze leren andere denkwijzen en gebruiken kennen en gaan nieuwe vriendschappen aan. Dit draagt bij aan de verdieping van de vriendschapsband tussen onze twee buurlanden.”

Minister Isabel Pfeiffer-Poensgen: “Nederland is niet alleen de belangrijkste handelspartner van Noordrijn-Westfalen, maar we werken ook al lange tijd samen op het gebied van wetenschap en cultuur. De huidige betrekkingen moeten worden geïntensiveerd. Zo willen we samen diverse projecten oppakken en bijvoorbeeld de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende opleidingen en studierichtingen uitbouwen. Ook de contacten binnen de culturele sector willen we verdiepen.”

Tegenwoordig bestaan er 117 schoolpartnerschappen tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. Tijdens het schooljaar 2017/2018 volgen circa Duitse 29.000 leerlingen van 189 scholen op allerlei niveaus Nederlandse les.

In het hoger onderwijs bestaan momenteel 34 grensoverschrijdende studieprogramma’s, van bachelor en master studies tot bilaterale zomercursussen. Nauwe samenwerking is er op het gebied van ICT-veiligheid, zo is momenteel een ‘EU-Cybersecurity Competence Network’ in ontwikkeling.

De samenwerking op cultureel gebied loopt uiteen van dansfestival ‘Schrittmacher‘ tot aan het stipendiumprogramma op kasteel Ringenberg voor beeldende kunstenaars uit Nederland en Noordrijn-Westfalen.

De delegatie bracht ook een bezoek aan de kunstverzameling NRW K21 in Düsseldorf met de spectaculaire installatie ‘in orbit’ van Tomás Saraceno.

Foto: Isabel Pfeiffer-Poensgen
(c) MKW/Bettina Engel-Albustin 2017