Mobiliteit stopt niet aan de grens: jaaroverleg verkeersminister Hendrik Wüst met gedeputeerden

(c) Land NRW / R. Sondermann

Op 27 januari 2020 had de minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, een ontmoeting met vier Nederlandse gedeputeerden voor het jaaroverleg. De focus lag op grensoverschrijdend spoorvervoer, corridorontwikkeling, bijvoorbeeld tussen de haven van Rotterdam en de regio Rhein-Ruhr, en Smart Mobility.

Tijdens de bijeenkomst op de RWTH Aachen bezocht Hendrik Wüst samen met Christianne van der Wal, gedeputeerde van de provincie Gelderland, Hubert Mackus (provincie Limburg), Christophe van der Maat (provincie Noord-Brabant), Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) ook de Automated Driving Simulator en de e-Go Showroom. Dit leverde nieuwe ideeën op over het thema ‘Mobiliteit van de toekomst’.

“Alleen wanneer we bij het thema mobiliteit grensoverschrijdend denken, kunnen we het aanbod voor forenzen  in de regio en het goederenvervoer verbeteren”, aldus minister Wüst. “Daarom ben ik erg blij dat de grensoverschrijdende samenwerking zo goed verloopt.”

In februari 2019 ondertekenden Noordrijn-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland een gezamenlijke werkagenda voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit. De eerste successen zijn al geboekt: sinds 2019 is er één keer per uur een rechtstreekse verbinding van Aken naar Maastricht, die ook zal worden doorgetrokken naar Luik. In mei 2019 ondertekenden het Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) en de provincie Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst voor een directe treinverbinding van Düsseldorf naar Eindhoven. Die moet in 2025 in werking treden. Sinds december 2019 wordt in het kader van het INTERREG-project EuregioRail een studie naar een rechtstreekse treinverbinding tussen Zwolle, Enschede en Münster uitgevoerd. In de regio Aken-Limburg worden stappen gezet op het gebied van grensoverschrijdende e-ticketing. Sinds april 2019 bestaat er een grensoverschrijdend Semesterticket tot Maastricht voor alle studenten in Aken – en er zijn gesprekken met andere hogescholen en universiteiten gaande. Vorig jaar was er bovendien een succesvol testproject met een automatisch rijdende shuttle tussen de parkeerplaats, het hotel en de terminal van Airport Weeze. De resultaten van dit project zullen in de kennisnetwerken in Nederland en Noordrijn-Westfalen worden gedeeld.

De werkgroepen en expertpanels komen regelmatig bijeen om het werk voort te zetten en de doelstellingen van de werkagenda te bereiken.

Foto: (c) Land NRW / R.Sondermann

Nieuwe ideeën voor grensoverschrijdende mobiliteit tijdens conferentie ‘Zukunft denken – Mobilität vernetzen‘

Op 4 december vond in Essen de conferentie ‘Zukunft denken – Mobilität vernetzen‘ plaats. Circa 700 deelnemers uit de mobiliteitssector, studenten en scholieren discussieerden op uitnodiging van verkeersminister Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen en het ‘Bündnis für Mobilität Nordrhein-Westfalen’ over de mobiliteit van de toekomst.

Voor minister Wüst was de conferentie een bijeenkomst met vele oude bekenden en experts, waarmee gesproken kon worden over de kansen die de digitalisering biedt – en hoe deze het beste benut kunnen worden. “De kansen liggen er en we hebben de plicht om ze te grijpen”, aldus Wüst.

Foto: Simon Bierwald/INDEED Photography

Oplossingen voor de mobiliteit van de toekomst

De deelnemers spraken tijdens diverse discussierondes onder andere over slimme, gebruiksvriendelijke en duurzame oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Aan bod kwamen bijvoorbeeld diverse last-mile oplossingen voor de logistiek en verschillende apps voor personenvervoer (MaaS, Mobility as a Service). Veel mobiliteitsoplossingen waren live te bekijken, en met behulp van virtual reality-brillen kon een blik in de toekomst geworpen worden. Ook gaven diverse onderzoekers en trendwatchers hun visie op de toekomst van de mobiliteit. De deelnemers hadden volop gelegenheid om met elkaar te netwerken en de aanwezige studenten en scholieren kregen een goed beeld van de mogelijkheden die er op het gebied van mobiliteit zijn.

Foto: Simon Bierwald/INDEED Photography

“Conferentie heeft veel opgeleverd voor grensoverschrijdende mobiliteit”

Belangrijk was de vraag hoe mobiliteitsvraagstukken met behulp van nieuwe technieken op een andere manier opgepakt kunnen worden, en hoe overheden daarop moeten inspelen. Volgens Coen Mekers, senior beleidsstrateeg mobiliteit bij de Provincie Gelderland, zijn dat thema’s die ook in de samenwerking tussen de Nederlandse provincies en het Rijk met Noordrijn-Westfalen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur aan de orde komen. “De conferentie heeft dan ook veel opgeleverd. We hebben veel inzicht gekregen in de ideeën die Noordrijn-Westfalen heeft en hoe het Ministerie van Verkeer van Noordrijn-Westfalen bepaalde zaken wil aanpakken. Bovendien hebben we kennisgemaakt met diverse interessante instanties en personen, die mogelijkheden voor nieuwe allianties bieden. Dit gaat zeker nuttig zijn voor de bestaande samenwerking met Noordrijn-Westfalen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur”, aldus Mekers. Volgens hem is het van belang om investeringen flexibel te plannen, om op die manier goed en snel in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en technische mogelijkheden. “Om verder te komen zullen we daarnaast meer gebruik moeten maken van data”, besluit Mekers.

Foto: Simon Bierwald/INDEED Photography

WEpod shuttle service op Airport Weeze gelanceerd


Luchthaven Weeze is een vervoersservice rijker: met de komst van de WEpod rijden er in de toekomst twee volledig automatische shuttles op twee vaste routes. Op 21 februari 2019 is de shuttleverbinding met de zogenaamde WEpods in aanwezigheid van de minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, en Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland gelanceerd. Ook Ulrich Franken, voorzitter van de Euregio Rijn-Waal en burgemeester van Weeze, was aanwezig.

Het betreft een test die wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-project I-AT onder leiding van provincie Gelderland, om het geautomatiseerd rijden te testen. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en openbare instellingen werken samen in een Duits-Nederlands projectconsortium. Het is de eerste keer dat in Noordrijn-Westfalen zelfrijdende voertuigen als openbaar vervoermiddel worden gebruikt. Luchthavengasten in Weeze kunnen in de toekomst eenvoudig pendelen tussen de parkeerplaats, het hotel en de terminal.

“Wij willen van Noordrijn-Westfalen een modelregio voor mobiliteit 4.0 maken. Hiervoor hebben we testcondities nodig in het echte verkeer, zoals hier in Weeze. Alleen als we nieuwe mobiliteitsconcepten zoals geautomatiseerd rijden en de acceptatie ervan kunnen testen, kunnen we vooruitgang boeken op weg naar mobiliteit van de toekomst”, aldus minister van Verkeer Hendrik Wüst bij de start van het project op de luchthaven Weeze.

Gedeputeerde Conny Bieze benadrukte het belang van internationale samenwerking: “Duitse en Nederlandse bedrijven en organisaties werken hier aan de mobiliteit van de toekomst. Ik ben erg blij dat we een grote stap kunnen zetten, dankzij de mogelijkheid die nu gecreëerd is om hier te testen”.

Op grond van wettelijke voorschriften is er altijd een steward aan boord die op elk moment handmatig kan ingrijpen. De zelfrijdende shuttles zijn geregistreerd in Nederland en werden eerder getest op de route van de Campus van de Wageningen Universiteit naar het station van Ede. In Weeze mogen ze nu ook passagiers vervoeren met een speciale vergunning van de Bezirksregierung van Düsseldorf.

Nederlandse provincies bezoeken NRW-verkeersminister Wüst

Op uitnodiging van Verkeersminister Wüst hebben Conny Bieze (Gelderland), Hubert Mackus (Limburg) en Floor Vermeulen (Zuid-Holland) op 24 juli jongstleden een bezoek gebracht aan Noordrijn-Westfalen om te spreken over grensoverschrijdende samenwerking en corridorontwikkeling.

Minister Hendrik Wüst onderstreepte het belang van de succesvolle jarenlange grensoverschrijdende samenwerking van de grensprovincies met Noordrijn-Westfalen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. “Door gezamenlijk te werken aan grenzeloze mobiliteit kunnen we beide buurlanden dichter bij elkaar brengen. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar de grote projecten, maar ook de kleine projecten en maatregelen die van groot nut kunnen zijn.”


Corridorontwikkeling zeehavens

Naast de grensregio kwam ook de corridorontwikkeling van de zeehavens van en naar NRW aan bod. Minister Wüst wil graag met de Nederlandse partners samenwerken en goed functionerende goederen- en personenverbindingen ontwikkelen.

Afgesproken is om samen te kijken naar mogelijkheden voor Europese cofinanciering van projecten vanuit de huidige en toekomstige TEN-T Connecting Europe Facility en andere programma‘s. Dit zal onderdeel vormen van een gezamenlijke werkagenda die begin 2019 moet worden vastgesteld.

Andere onderwerpen voor die agenda zijn o.a. verbetering van de internationale spoorverbindingen zoals de ICE Amsterdam-Arnhem-Düsseldorf-Frankfurt, Amsterdam-Berlijn en IC Eindhoven-Düsseldorf. Daarnaast zal de uitwisseling van ideeën rondom slimme mobiliteit en snelfietsroutes op het programma komen te staan.

In december 2018 is er een volgende ontmoeting in Zwolle om de werkagenda 2019 te bespreken.

Koningsdagreceptie 2018: persoonlijke inzet sleutel achter succesvolle grensoverschrijdende samenwerking

De minister van Verkeer van NRW, Hendrik Wüst, was een van de sprekers tijdens de Koningsdagreceptie in Düsseldorf

De lobby van het Van der Valk Airporthotel in Düsseldorf stroomde op 26 april goed vol: meer dan 250 gasten hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de scheidende consul-generaal Ton Lansink voor de Koningsdagreceptie van 2018.

In zijn welkomstwoord uitte Lansink, die na de zomer zijn functie als consul-generaal inruilt voor een baan als ambassadeur van Tunesië, zijn trots over het feit dat Nederland na China voor heel Duitsland de belangrijkste handelspartner is en daarmee landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië achter zich heeft gelaten. Een andere reden tot blijdschap is de op handen zijnde ontmoeting tussen de regeringen van Nederland en Noordrijn-Westfalen, gericht op het uit de weg ruimen van obstakels waar burgers uit de grensregio nog steeds tegenaanlopen. “In de afgelopen jaren hebben de drie commissarissen van de Koning van Gelderland, Overijssel en Limburg reeds grote inspanningen geleverd om de grensoverschrijdende betrekkingen verder te verbeteren en grenzen te slechten”, aldus Lansink.

De genodigden tijdens de Ko ningsdagreceptie
De genodigden tijdens de Koningsdagreceptie

Ook Hendrik Wüst, minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, onderstreepte het belang van de innige relatie tussen Nederland en Duitsland. “Wereldwijd gezien zijn er nauwelijks landen te noemen die zo nauw met elkaar samenwerken als Nederland en Noordrijn-Westfalen. We zijn er dan ook trots op dat Noordrijn-Westfalen wordt genoemd in het coalitieakkoord van de Nederlandse regering; dat is voor een bondsland alles behalve vanzelfsprekend”, aldus Wüst. Noordrijn-Westfalen zorgde eerder al dat het belang van de grensoverschrijdende betrekkingen ook in het coalitieakkoord van de deelstaat werd meegenomen en de onderlinge relatie verder geïntensiveerd dient te worden. De minister van Verkeer verwees in deze context naar aanstaande regeringsconsultaties tussen Armin Laschet en minister-president Rutte later dit jaar. “Dat is een novum in de samenwerking tussen beide landen”, aldus Wüst. Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking op het gebied van grote, transnationale projecten van Europese betekenis als de Betuwelijn, maar vooral ook om samenwerking in kleinere context, zoals bijvoorbeeld de totstandkoming van een busverbinding tussen het Nederlandse Aalten en het Duitse Bocholt. “Juist ook deze kleinere maatregelen zijn voor burgers in de grensstreek van groot belang”, aldus Wüst.

V.l.n.r Theo Bovens (Gouverneur Provincie Limburg), Clemens Cornielje (Commissaris van de Koning in Gelderland), Ton Lansink (consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Düsseldorf), Hendrik Wüst (minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen), Boele Staal (waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel).

Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland verwees in zijn toespraak naar de gesprekken die zijn collega Theo Bovens, Gouverneur van de Provincie Limburg, momenteel voert met minister Holthoff-Pförtner om de samenwerking tussen de regeringen van NRW en Nederland verder te intensiveren en optimaliseren. De Commissarissen van de Koning uit de drie grensprovincies en de Regierungspräsidenten van Düsseldorf, Keulen en Münster volgen deze gesprekken op de voet. “De samenwerking verloopt op veel vlakken al uitstekend, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten”, aldus Cornielje “De toenemende globalisering dwingt ons in Europa ertoe om heel goed te kijken wat er aan de rand van Europa en in Europa zelf allemaal gebeurt“.
De algehele teneur van de avond: het momentum voor een verdere intensivering van de samenwerking over de grenzen heen is er. “Dat geldt ook voor de ambitie, de samenwerking wordt steeds concreter en de persoonlijke inzet in de politiek is aanwezig. Zonder dit engagement is er geen ontwikkeling mogelijk. Ik spreek dan ook de hoop uit dat de grensoverschrijdende samenwerking in de komende jaren verder wordt geïntensiveerd en Nederland en Noordrijn-Westfalen een voorbeeld voor Europese samenwerking zullen zijn en blijven”, aldus Cornielje.

Grote foto: Minister van Verkeer van NRW, Hendrik Wüst, was een van de sprekers tijdens de Koningsdagreceptie in Düsseldorf

Haven Rotterdam gaat samenwerken met Noordrijn-Westfalen

De Haven Rotterdam wil de logistieke verbindingen met Noordrijn-Westfalen verbeteren. De verkeersminister van NRW, Hendrik Wüst, bracht afgelopen week een bezoek aan het havenbedrijf om een goed beeld te krijgen van de omvang, de schaal en het belang van samenwerking tussen de haven van Rotterdam en Noordrijn-Westfalen.

Minister Wüst sprak in Rotterdam onder meer met Allard Castelein (ceo van het Havenbedrijf Rotterdam) en Emile Hoogsteden (vice-president, director containers, breakbulk and logistics bij het havenbedrijf). Ook nam hij een kijkje op verschillende plekken in het havengebied van Rotterdam. De komende tijd volgen er meer gesprekken tussen NRW en het havenbedrijf, met als doel om de achterlandverbindingen en logistieke keten te optimaliseren. Na de zomer zouden de afspraken rond moeten zijn en de samenwerking een feit.

Goede wederzijdse betrekkingen

Castelein is blij met het bezoek van minister Wüst aan de haven in Rotterdam. “Hij zet met dit bezoek de traditie van de nieuwe regering van Noordrijn-Westfalen voort. Dit bezoek is kenmerkend voor de goede wederzijdse betrekkingen en benadrukt de uitdagingen waar Noordrijn-Westfalen en wij in Rotterdam voor staan. We willen er gezamenlijk voor zorgen dat onze klanten en de bedrijven in Noordrijn-Westfalen concurrerend kunnen werken in ’s werelds meest efficiënte logistieke ketens.”

Het Havenbedrijf Rotterdam plant aankomende zomer een tegenbezoek in Düsseldorf.

Foto: Allard Castelein (links, ceo Havenbedrijf Rotterdam) en NRW-verkeersminister Hendrik Wüst willen nauwer samenwerken. (c) Port of Rotterdam

Minister van Verkeer Wüst van NRW te gast in Gelderland

Vlnr: Jan Mulder, directeur ProRail; Hendrik Wüst, verkeersminister NRW en Gedeputeerde Conny Bieze

Verkeersminister Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen was op 8 maart op bezoek in Nederland. In Den Haag ontmoette hij zijn Nederlandse collega Cora van Nieuwenhuizen. Zij spraken onder andere over de organisatie van de verkeersstromen in het achterland van de havens, de problematiek rond bruggen en grensoverschrijdende samenwerking bij verkeersvraagstukken.

“In Nederland is de verkeerssector te land, ter zee en op het spoor op veel vlakken al jarenlang goed georganiseerd. Ik denk dat we daarvan het een en ander kunnen leren,” aldus Wüst. Minister Van Nieuwenhuizen nodigde Wüst uit om deel te nemen aan de ‘Benelux-Roadmap’ mobiliteit. Dit is een afspraak tussen de verkeersministers uit de Benelux-landen om de groeiende verkeersstromen op de weg, het spoor en het water in de toekomst duurzamer en innovatiever te maken.

Verbetering infrastructuur
Tijdens de afspraak met de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) was ook de directrice van Straßen.NRW, Elfriede Sauerwein-Braksiek aanwezig. Onderwerpen als de versnelling van planningsprocedures en de uitvoering van bouwplannen stonden op de agenda. Tijdens het aansluitende bezoek aan de haven van Rotterdam stonden verbeteringen voor de binnenscheepvaart op het gebied van digitalisering en energievoorziening centraal. Bij de Regionale Verkeerscentrale Midden-Nederland in Utrecht werd gesproken over de verdere intensivering van de bestaande samenwerking met de verkeerscentrale in Leverkusen en om het grensoverschrijdend sturen van verkeersstromen.

Centrale rol Arnhem bij treinverkeer
Tot slot bracht Wüst een bezoek aan de provincie Gelderland. Op Arnhem Centraal werd hij ontvangen door gedeputeerde Conny Bieze en Jan Mulder, directeur ProRail regio Noord-Oost Nederland. Tijdens het werkbezoek stonden zij stil bij de centrale plaats van Arnhem in het internationale treinverkeer met Duitsland, de Rhine-Alpine corridor. Ook het sneller, vaker en betrouwbaarder laten rijden van de ICE Amsterdam– Arnhem–Frankfurt stond op het programma. Met 1,46 miljoen reizigers per jaar is deze ICE een onmisbare schakel in het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. De ICE verbindt de regio met het economische hart van Duitsland en de belangrijke Europese luchthavens in Frankfurt, Düsseldorf en Köln-Bonn.

Sneller en vaker
De Provincie Gelderland en deelstaat Noordrijn-Westfalen willen de ICE sneller en vaker laten rijden. Door de frequentie te verhogen van 16 naar 26 treinen per dag kan het aantal reizigers dat jaarlijks van de ICE gebruik maakt, groeien naar 2,3 miljoen. Gedeputeerde Conny Bieze: ‘Als goede buren werken Gelderland en Noordrijn-Westfalen nauw samen om het treinverkeer over de Nederlands-Duitse grens te verbeteren. Door de ICE treinen sneller en vaker te laten rijden, verleggen we de grenzen van het internationale treinverkeer. Goed voor de reiziger en goed voor de economie in de regio.’

Op de foto vlnr: Jan Mulder, directeur ProRail; Hendrik Wüst, verkeersminister NRW en Gedeputeerde Conny Bieze