Stuurgroep ‘Grenzhoppers’ ondertekent strategiedocument grensoverschrijdende samenwerking

De stuurgroep van Grenzhoppers, de zogeheten ‘NL 5 / D 6 + 2’, heeft een strategiedocument over grensoverschrijdende samenwerking 2019 – 2022 ondertekend. Op 26 november 2018 kwamen elf burgemeesters en gemeenteraadsleden uit de Achterhoek en Kreis Borken daartoe bijeen in Groenlo.

De bijeenkomst werd getekend in het bijzijn van de Landrat van Kreis Borken, Dr. Kai Zwicker. De EUREGIO, adviserend lid van deze groep, werd vertegenwoordigd door Joris Bengevoord, burgemeester van de gemeente Winterswijk.

Ambities voor grensoverschrijdende samenwerking

Annette Bronsvoort, burgemeester van de gemeente Oost Gelre, waartoe Groenlo behoort, verwelkomde de leden in de onlangs geopende brouwerij ‘Brouwersnös’ in de gemeente Oost Gelre. “Vandaag ontmoeten we elkaar in een informele sfeer. We hebben de ambitie om intensief over de landsgrenzen heen samen te werken en dat bevestigen we vandaag door dit document te ondertekenen”, zei ze in haar openingsspeech. De groep ‘NL 5 / D 6 +2’ werd dit jaar opgericht. De ‘Grenzhoppers’ werden gelanceerd in de zomer van 2016.

Actief op zes werkvelden

Het strategiedocument bestaat uit zes thema’s: arbeidsmarkt, bedrijfsleven, onderwijs, toerisme/cultuur, sport en mobiliteit. De bedoeling is dat de burgemeesters uit de stuurgroep Nederlands-Duitse bestuurlijke tandems gaan vormen. De deelnemende gemeenten hopen dat dit zal leiden tot een intensievere grensoverschrijdende samenwerking.  “Het doel van dit document is om de grensoverschrijdende samenwerking en lobby in de grensregio Achterhoek- Kreis Borken op de genoemde thema’s te sturen”, aldus Nicky Eppich van Grenzhoppers. “Per thema wordt er een Duits-Nederlands bestuurders-duo gevormd dat zich samen met de Grenzhoppers werkgroepen gaat inzetten voor specifieke knelpunten binnen dit thema.
Binnen het werkveld Economie/Arbeidsmarkt zal in december 2018 de Grenzhoppers School worden opgericht. De school zal cursussen en workshops gaan aanbieden voor ondernemers, culturele instellingen of horeca op het gebied van taal en cultuur. “Dit zijn de grootste twee obstakels in ons grensgebied”, aldus Eppich.

Stuurgroep ‘NL 5 / D 6 +2’

Tot de ‘NL 5’ behoren de Nederlandse burgemeesters Annette Bronsvoort (burgemeester van de gemeente Oost Gelre), Joris Bengevoord (burgemeester van de gemeente Winterswijk), Anton Stapelkamp (burgemeester van de gemeente Aalten), Joost van Oostrum (burgemeester van de gemeente Berkelland) en Otwin van Dijk (burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek). De “D 6” bestaat uit Dr. Christoph Holtwisch (burgemeester van Vreden), Peter Nebelo (burgemeester van Bocholt), Michael Carbanje (burgemeester van Isselburg), Jürgen Bernsmann (burgemeester van Rhede), Mechtild Schulze-Hessing (burgemeester van Borken) en Christian Vedder (burgemeester van Südlohn). De toevoeging ‘+ 2’ staat voor de adviserende leden. Dat zijn Dr. Kai Zwicker, Landrat van Kreis Borken, en Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO.

Op de foto: v.l.n.r – 1e rij: Dr. 1. Kai Zwicker (Landrat Kreis Borken), Annette Bronsvoort (burgemeester Gemeente Oost Gelre), Joris Bengevoord (burgemeester Gemeente Winterswijk), Dr. Christoph Holtwisch (burgemeester Gemeente Vreden), Bert Kuster (wethouder Gemeente Oude IJsselstreek), Anton Stapelkamp (burgemeester Gemeente Aalten). 2e rij: Michael Carbanje (burgemeester van Isselburg), Jürgen Bernsmann (burgemeester van Rhede), Norbert Nießing (wethouder Stadt Borken), Peter Nebelo (burgemeester van Bocholt), Christian Vedder (burgemeester van Südlohn), Joost van Oostrum (burgemeester van Berkelland)

Bürgermeister tagen zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Nach einem ersten Treffen im März 2018 fand am 7. September 2018 das Folgetreffen der Grenzhoppers-Steuerungsgruppe statt. Diese Gruppe besteht aus fünf Bürgermeistern aus der Regio Achterhoek und sechs Bürgermeistern aus dem Kreis Borken. Im “kult”-Kulturzentrum Westmünsterland in der Stadt Vreden wurde das gemeinsame Strategiedokument zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abschließend besprochen.

Dieses Strategiedokument wird nun in den einzelnen Städten beraten und soll beim nächsten Treffen der Steuerungsgruppe im November unterschrieben werden.

Sechs Themenbereiche für die deutsch-niederländische Zusammenarbeit

Die Grenzhoppers-Steuerungsgruppe formulierte in dem Dokument sechs Themenbereiche, auf die sie im Jahr 2019 den gemeinsamen Fokus legen wollen: Arbeitsmarkt, Unternehmen, Bildung, Tourismus & Kultur, Sport & Gesundheit und Mobilität & Erreichbarkeit. Außerdem erhielten die Bürgermeister Informationen zur geplanten Grenzhoppers-Business School. Diese Projekte sollen Grenzbarrieren auf dem Arbeitsmarkt minimieren und Unternehmer ermutigen, grenzübergreifend miteinander zusammenzuarbeiten.

Bürgermeister aus 11 Kommunen

Zu der Grenzhoppers-Steuerungsgruppe gehören auf deutscher Seite Vertreter der Städte Bocholt, Borken, Isselburg, Rhede, Südlohn und Vreden. Auf niederländischer Seite zählen dazu die Vertretungen der Gemeenten Aalten, Berkelland, Oude Ijsselstreek, Winterswijk und Oost Gelre. Beratend kommen der Kreis Borken und die EUREGIO hinzu. Das nächste Treffen ist für den 26. November 2018 beim jährlichen Cross Border Meeting bei der Firma Tobit in Ahaus geplant.

Foto: (c) Stadt Bocholt

Lentediner: de blik gericht op de belangen van het grensgebied

Het Lentediner van de Regio Achterhoek bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen met leden van de Tweede Kamer in Den Haag. Het doel: de Nederlandse parlementariërs attent maken op de belangen van het grensgebied.

Het Lentediner van de Regio Achterhoek bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen met leden van de Tweede Kamer in Den Haag. Het doel: de Nederlandse parlementariërs attent maken op de belangen van het grensgebied. Dit bijzondere diner werd georganiseerd door Grenzhoppers, een Nederlands-Duits netwerk van gemeenten, bedrijven en culturele instellingen in de Regio Achterhoek en Kreis Borken.

Van Duitse zijde waren de burgemeesters Jürgen Bernsmann (Rhede), Michael Carbanje (Isselburg), Dr. Christoph Holtwisch (Vreden), Helmut Könning (Stadtlohn) en Christian Vedder (Südlohn) aanwezig, alsmede voor Kreis Borken Landrat Dr. Kai Zwicker. Van Nederlandse zijde waren de burgemeesters Joris Bengevoord (Winterswijk), Mark Boumans (Doetinchem), Annette Bronsvoort (Oost Gelre), Anton Stapelkamp (Aalten) en Joost van Oostrum (Berkelland) naar Den Haag afgereisd.

Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland, heetten de gasten welkom in Den Haag. Tijdens de gesprekken werd duidelijk, dat veel dagelijkse problemen in de grensstreek – bezien vanuit Haags perspectief – letterlijk en figuurlijk “heel ver weg zijn”. Zo zijn er bijvoorbeeld nog altijd obstakels als men in het buurland wil gaan werken of studeren. De juridische voorschriften op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen en sociale verzekeringen moeten daarvoor echter op landelijk niveau worden aangepast.

Ook andere specifieke problemen van de Duits-Nederlandse grensstreek kwamen aan bod om ze onder de aandacht te brengen van de Nederlandse parlementariërs: meer dan 20 parlementsleden waren te gast tijdens het Lentediner.

In de ochtend van dag 2 stond een ontvangst op de Duitse ambassade in Den Haag op het programma.

Foto (c) Kreis Borken: V.l.n.r.: Joost van Oostrum, Christian Vedder, Helmut Könning, Tom Lamers, Nicky Eppich, Dr. Kai Zwicker, Marcel Teunissen, Remco Dijkstra (Parlamentsmitarbeiter), Joris Bengevoord, Jürgen Bernsmann, Michael Carbanje, Anton Stapelkamp, Dr. Christoph Holtwisch, Freddy Heinzel en Annette Bronsvoort.