Kabinet en provincies investeren in GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten worden vanaf volgend jaar structureel gefinancierd. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sloot daartoe op 25 november in Nijmegen een overeenkomst met vertegenwoordigers van de grensregio’s.

Het kabinet en de regio’s dragen vanaf 2020 ieder jaarlijks een miljoen euro bij. Voor de centrale back office, uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, stelt het Rijk per jaar negen ton beschikbaar. Daarnaast dragen onder andere de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, arbeidsmarktregio’s Twente en Achterhoek en diverse grensgemeenten bij.

Ook de financiering aan Duitse kant lijkt rond te zijn. Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO in Gronau/Enschede en een van de medeondertekenaars van de overeenkomst, zei hierover: “De signalen voor de toekomst van het grenspendelaars-advies zijn ook aan Duitse kant heel positief. Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen hebben zich bereid verklaard een stabiele financiering te garanderen.“

Verschillende regels per land

De tien infopunten aan de Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens bieden dienstverlening aan werknemers die werken, wonen of studeren in een van de buurlanden, dit van plan zijn of dit in het verleden gedaan hebben. Ruim 20.000 Nederlanders pendelen dagelijks voor werk tussen Nederland en Duitsland of België en bijna 80.000 mensen uit deze buurlanden werken in Nederland. Nog eens duizenden Nederlanders wonen vlak over de grens. De regels voor het opbouwen van pensioen, het betalen van belastingen of de ziektekostenverzekering verschillen per land. Dit geldt ook voor zaken als diplomawaardering, het halen van een rijbewijs, de regels bij ontslag of de hoogte van de kinderbijslag. Het is door deze verschillen lang niet altijd duidelijk wat wonen of werken over de grens betekent voor iemands persoonlijke situatie.

“Arbeidsmarkt stopt niet bij de grens”

“Het is belangrijk om de hobbels die er zijn om over de grens te werken of wonen zoveel mogelijk weg te nemen met goede en gemakkelijk beschikbare informatie. Daar voorzien de GrensInfoPunten in”, aldus staatssecretaris Van Ark. “Door structureel te investeren in deze loketten laat het kabinet zien dat het belang hecht aan een goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt stopt niet bij de grens, maar biedt juist mogelijkheden voor werknemers, bedrijven en regio’s aan beide zijden. Daar kunnen we nog veel meer gebruik van maken.”

Daar is Gedeputeerde van de Provincie Overijssel voor Energie, Milieu en Arbeidsmarkt Tijs de Bree het mee eens. “Als provincie Overijssel willen we dit soort barrières wegnemen. Het GrensInfoPunt draagt bij aan het bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, en aan een sterkere, internationale economie”, zegt De Bree. “Informatieverstrekking is daarin een belangrijk onderdeel. Het GrensInfoPunt voorziet daar in, en blijkt succesvol. Vandaar dat wij meewerken aan een structurele financiering.”

Samenwerking tussen diverse organisaties

Onder andere de provincies, de SVB, het UWV, de Belastingdienst, het CAK en partnerorganisaties in Duitsland en België werken samen in de GrensInfoPunten. Er zijn loketten in Terneuzen, Maastricht, Bergen op Zoom, Baarle Nassau, Eindhoven, Bad Nieuweschans en, over de grens, in Aachen-Eurode, Mönchengladbach, Kleef en Gronau. Digitaal biedt de website www.grensinfo.nl informatie.

NRW-minister Laumann te gast in de Euregio

(c) EUREGIO

Op woensdagochtend 17 april bracht de minister van werkgelegenheid, gezondheid en sociale zaken van Noordrijn-Wesfalen, Karl-Josef Laumann, een bezoek aan de EUREGIO.

Bij GrensWerk, een grensoverschrijdend informatie- en competentiecentrum in het gebouw van de Agentur für Arbeit in Gronau, werd hij verwelkomd door EUREGIO-voorzitter Rob Welten, directeur-bestuurder Christoph Almering en de projectleiders. Hij informeerde zich vervolgens over de huidige uitdagingen binnen het EUREGIO-gebied, over de samenwerking en toekomstige financiering van de GrensInfoPunten (GIP) vanaf januari 2021 en over de werkzaamheden van het pilootproject GrensWerk. GrensWerk is een samenwerking van gemeente Enschede, Werkplein Twente, UWV, de Agenturen für Arbeit Coesfeld, Nordhorn en Rheine en de EUREGIO. Onder één dak geven de deskundigen van de deelnemende instellingen informatie en advies over alle aspecten van de grensoverschrijdende arbeids- en opleidingsmarkt. Zij ontwikkelen ideeën en individuele oplossingen voor werknemers en werkgevers om de kansen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te benutten.

“In het verleden waren grensregio’s minder ontwikkeld vanwege hun perifere ligging. Vandaag ziet het er anders uit. De regio doet het goed – ook dankzij Europa en de EUREGIO,” zei minister Laumann tijdens zijn bezoek. Met betrekking tot de GrensInfoPunten en de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling GrensWerk voegde de minister daaraan toe: “Persoonlijk advies voor grensgangers is noodzakelijk. Geen enkele app kan dit vervangen”.

Minister Laumann nam ter plekke deel aan een gesprek met een jonge Nederlandse werknemer die een baan in Duitsland wil aannemen. De kwaliteit van het advies overtuigde de minister. EUREGIO-directeur-bestuurder Christoph Almering: “De verdere ontwikkeling van de kwaliteit van ons advies en de standaardisering van de adviesdiensten in alle GrensInfoPunten aan de Duits-Nederlandse grens zijn belangrijke doelen, die wij voor ogen hebben en samen met de andere GrensInfoPunten nastreven”.

Naast de arbeidsmarkt kwamen ook het INTERREG-subsidieprogramma en de onderwerpen vervoer en mobiliteit ter sprake. EUREGIO-voorzitter Rob Welten benadrukte hoe belangrijk het voor de ontwikkeling van de Europese grensregio’s is dat ook de volgende subsidiefase van INTERREG van uitgebreide financiële middelen wordt voorzien. De EUREGIO is bezorgd over de discussies rondom een mogelijk kleinere omvang van het programmagebied.

Foto: (c) EUREGIO

Voortbestaan GrensInfoPunt EUREGIO voorlopig gewaarborgd

De INTERREG-stuurgroep EUREGIO heeft in Gronau het grensoverschrijdende project ‘GrensInfoPunt EUREGIO’ goedgekeurd. Daarmee is het voortbestaan van het GrensInfoPunt van de EUREGIO in Gronau voorlopig gewaarborgd. Er wordt echter gewerkt aan een structurele oplossing voor alle GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens.

Tussenoplossing GrensInfoPunt EUREGIO

Door de goedkeuring van het INTERREG-project kunnen werkgevers en werknemers in ieder geval tot en met 2020 met hun vragen bij het GrensInfoPunt (GIP) in Gronau terecht. De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens geven advies op maat over wonen, werken en studeren in het buurland. Het advies wordt onafhankelijk, objectief en individueel gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke regionale aspecten.

Het GrensInfoPunt in de EUREGIO is op dit moment nog onderdeel van het INTERREG-project ‘Unlock’, dat begin 2019 afloopt. Door de nieuwe financiering van ruim één miljoen euro kan de informatievoorziening tot en met 2020 voortgezet en doorontwikkeld worden. De INTERREG-stuurgroep heeft vastgesteld dat het project slechts als tussenoplossing dient, totdat de overheden aan weerszijden van de grens bereid zijn een structurele financiering beschikbaar te stellen. Het voortbestaan van de GrensInfoPunten na 2020 is daarom nog ongewis.

INTERREG-subsidie

De twee projecten ontvangen in het kader van het INTERREG-programma ‘Deutschland-Nederland’ in totaal ongeveer €508.000 aan EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de Europese Unie dragen ook de provincies Gelderland en Overijssel en aan Duitse zijde de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen als nationale INTERREG-partners gezamenlijk €305.000,- bij. Samen met de eigen bijdrage van de regionale projectpartners wordt daarmee in totaal ruim €1.015.000,- geïnvesteerd in de EUREGIO.

 

EUREGIO-Raad vergadert: Bedrijfsleven, overheid, kunst en buurtaal centraal

Een dagje 'snuffelstage' bij een bedrijf in het buurland: sinds 1 maart kan dat op een ongecompliceerde manier. De EUREGIO organiseert het 'Experiment Grens' en brengt hierin belangstellende werknemers en bedrijven met elkaar in contact. In de vergadering van de EUREGIO-Raad is verslag uitgebracht over de stand van zaken van dit nieuwe pilotproject.

Op 23 maart vergaderden de Nederlandse en Duitse raadsleden van de EUREGIO-Raad in Ahaus over gemeenschappelijke grensoverschrijdende vraagstukken.

Een dagje ‘snuffelstage’ bij een bedrijf in het buurland: sinds 1 maart kan dat op een ongecompliceerde manier. De EUREGIO organiseert het ‘Experiment Grens’ en brengt hierin belangstellende werknemers en bedrijven met elkaar in contact. In de vergadering van de EUREGIO-Raad is verslag uitgebracht over de stand van zaken van dit nieuwe pilotproject. Directeur-bestuurder van de EUREGIO Christoph Almering legt uit: “De ondernemingen presenteren zich op de Facebook-pagina ‘Experiment Grens’. Werknemers, stagiairs en scholieren kunnen eenvoudig reageren en komen op deze manier in contact met de deelnemende bedrijven in het buurland. Een dagje snuffelstage aan de andere kant van de grens is dan snel geregeld.” De EUREGIO wil met dit experiment bijdragen aan transparantie op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de psychologische barrière die de grens vaak nog vormt geleidelijk afbreken.

De EUREGIO-Raad behandelde daarnaast nieuwe INTERREG-projecten, daaronder de tweede ronde van het project ‘Ken je buren’ waardoor medewerkers van de MONT-steden op uitwisseling bij elkaar kunnen gaan.

Verder werd in de vergadering informatie gegeven over het kleine project “Dag van de buurtaal 2018”. Op 19 april zullen ca. 150 scholieren uit de Achterhoek en Kreis Borken in Bredevoort in gemengde groepen deelnemen aan workshops en daarbij leeftijdgenoten uit het buurland ontmoeten.

In de vergadering van de EUREGIO-Raad was er opnieuw bijzondere aandacht voor het onderwerp GrensInfoPunt-advisering. Het GrensInfoPunt adviseert ondernemers en werknemers die over de grens willen ondernemen en werken. Op dit moment wordt erover gesproken hoe deze dienstverlening blijvend en structureel kan worden gefinancierd. Directeur-bestuurder Christoph Almering benadrukte de belangrijke rol van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor de economische kracht in de regio.