Leren van de buren: Wirtschaftsministerium NRW brengt bezoek aan Gelderland

Op 10 oktober was een afvaardiging van het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen te gast in de Provincie Gelderland. Reinhold Rünker, plaatsvervangend economisch directeur-generaal economisch beleid van het ministerie, en beleidsmedewerker Patrick Gütschow lieten zich in aanwezigheid van consul-generaal Hans van den Heuvel bijpraten over de stappen die die Provincie Gelderland op het gebied van circulaire economie heeft gemaakt.

Op het Provinciehuis in Arnhem gaf de directrice van de provincie Gelderland, Henrice Wittenhorst een inleiding op het economisch beleid van de provincie. Aansluitend was het woord aan Willem Huntink, programmaleider circulaire economie. Hij ging in op de nieuwe stappen die de provincie na de provinciale verkiezingen op dit vlak wil zetten. “In plaats van circa 60 kleinere projecten in de zogenaamde ‘1000 bloemen variant’ willen we toe naar de uitvoering van een aantal grotere projecten op het gebied van grondstoffen, CO2-reductie en economie”, aldus Huntink.

Zijn verhaal over de recycling van kunstgrasmatten aan het einde van hun levensduur zorgde voor herkenning bij de Duitse delegatie, die tegen dezelfde problematiek aanloopt. Afgesproken is dat gekeken wordt welke Gelderse bedrijven en instellingen voor een oplossing zouden kunnen zorgen.

Verder werd er van gedachten gewisseld over de verschillen in afvalwetgeving. In Duitsland worden alle importgoederen bij de grens gecontroleerd op aanwezigheid van giftige stoffen en wordt ook gekeken, hoe recyclebaar deze goederen zijn. Een aanpak die de provincie Gelderland ook interessant vindt. “Op deze manier kun je al voordat de spullen het land binnenkomen inventariseren waar mogelijk problemen zouden kunnen ontstaan”, zegt Huntink.

Goed voorbeeld doet goed volgen

De algemene conclusie was dat er ook vanuit de INTERREG-programma´s meer aandacht moet komen voor circulaire economie. Daarom spraken de aanwezigen de wens uit om op de lange termijn samen te kijken hoe in dit kader meer gezamenlijke projecten kunnen worden opgezet. Een voorbeeld daarvan is het INTERREG Europe project Di-Plast, waarin digitale circulaire economie voor de plasticindustrie centraal staat.

Bedrijfsbezoeken

De middag stond in het teken van een drietal bedrijfsbezoeken op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Na een presentatie van hoofd Commercie van IPKW Marc Hiddink toog het gezelschap naar Platowood, een bedrijf dat snelgroeiend hout verduurzaamt waardoor het de eigenschappen krijgt van tropisch hardhout. Dit kan vervolgens worden gebruikt voor onder andere gevelbekleding, interieurbouw en kozijnen.
Het tweede bedrijf op de agenda was Alucha. Het heeft zich gespecialiseerd in de recycling van papierslib tot olie en andere waardevolle reststoffen.
Het derde en laatste bezoek van de dag vond plaats bij Save Plastics, waar afvalplastic in de vorm van nieuwe producten een tweede leven krijgt.

Circulaire waardetoevoeging in Bottrop

De afspraak in Arnhem krijgt al op korte termijn een vervolg. Op 13 november vindt namelijk in het Duitse Bottrop in aanwezigheid van staatssecretaris van Economische Zaken Christoph Dammerman de aftrap plaats van het project Prosperkolleg over ‘Zirkuläre Wertschöpfung’, circulaire waardetoevoeging.

Erfgoedfestival gaat over grenzen heen

Het Gelders Erfgoedfestival belicht van 23 mei tot en met 22 juli 2018 de vele facetten van grenzen in een publieksgericht programma vol met activiteiten. Cultuur- en erfgoedorganisaties uit Gelderland en de grensprovincies kunnen gratis meedoen door een activiteit te organiseren.

De festivalorganisatie organiseert een aantal rode draden waar deelnemers op kunnen aanhaken. Denk hierbij aan theatervoorstellingen op historische grenslocaties, exposites in de vier kerken van de vroegere kwartieren van het hertogdom Gelre, een beeldproject ‘Gelderlanders over Grenzen’, een fietsroute langs de grens en een game ‘RoMeincraft’ over de Romeinse limes. Op erfgoedfestival.nl staat alle informatie, nieuws en verhalen. Deelnemers kunnen ook lokaal inhaken door het woord Gelderland in de titel te vervangen door een andere (plaats)naam. De provincie Limburg haakte als eerste aan met de titel ‘Over Grenzen van Limburg’. Gedeputeerde Hans Teunissen: “Limburg is een echte grensprovincie. Ik vind het belangrijk dat we het Limburgse verhaal blijven vertellen en doorgeven aan volgende generaties”.

Letterlijk grenzen over

De Gelderse grenzen zijn van grote invloed (geweest) op de geschiedenis, het heden en de toekomst van Gelderland. Midden- en Noord Limburg en een deel van Duitsland vormden ooit het Overkwartier: één van de vier kwartieren van het Hertogdom Gelre. Daardoor zijn Gelderse grenzen ook van grote invloed geweest op de geschiedenis van Limburg. En ook vandaag de dag spelen grenzen beide provincies nog een grote rol. Het erfgoedfestival Over Grenzen gaat letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. Naast Limburg en Gelderland zijn er ook in Duitsland (Noordrijn-Westfalen) en in Brabant al initiatieven om grensverhalen te vertellen.

Foto: Grenspaal Keteldal (bron: Maud Heldens)

Staatssecretaris Knops brengt werkbezoek aan Twente en de Achterhoek

Op woensdag 24 januari bezoekt staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de regio’s Twente en de Achterhoek. Het werkbezoek is bedoeld om te inventariseren waar er kansen liggen voor grensoverschrijdende samenwerking en hoe belemmeringen weggenomen kunnen worden. Tijdens dit bezoek gaat het vooral om de thema’s arbeidsmarkt/economie, verkeer/mobiliteit, veiligheid/ambulancezorg en grensoverschrijdend ondernemerschap.

Staatssecretaris Knops is in de Nederlandse regering verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking met Duitsland en België in de grensregio’s. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om thema’s als grensarbeid, belastingen en sociale wetgeving, wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties, internationaal ondernemerschap, onderwijs in buurtalen en grensoverschrijdend openbaar vervoer. Vaak is grensoverschrijdende samenwerking regionaal goed te organiseren door de lokale en regionale overheden en organisaties. Op een aantal punten is steun van de nationale overheden nodig.

Vier veiligheidsregio´s en Kreis Kleve tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 29 november 2017 is in het Euregio-Forum een “Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding” tussen de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ondertekend.

De 138 km lange gezamenlijke grens van de Kreis Kleve met Nederland biedt veel mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. Ook de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding kent een lange traditie. De hulp en ondersteuning van de buren is voor beide zijden van de grens al heel lang een vanzelfsprekendheid, die nu door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst nog eens onderstreept wordt. “De wederzijdse hulp en ondersteuning in het belang van onze inwoners, is zoals het tussen partners en vrienden hoort, aan beide zijden van de grens onderdeel van een goed nabuurschap”, benadrukte Landrat Wolfgang Spreen in zijn welkomstwoord. Het is ons met elkaar gelukt een gezamenlijke overeenkomst over de toekomstige samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding af te stemmen, die invulling geeft aan de wensen van de partners van beide zijden van de grens en die wij nu met leven moeten vullen”.

Rampen houden zich niet aan grenzen

Als vertegenwoordiger van alle vier de Veiligheidsregio´s sprak burgemeester Hubert Bruls uit Nijmegen: “De grensoverschrijdende samenwerking is heel belangrijk. Hoogwater of gifwolken stoppen niet bij de grens. Daarom moeten wij bij de crisisbeheersing en de rampenbestrijding goed samenwerken. En dat niet alleen als er echt iets aan de hand, maar ook van te voren. Bijvoorbeeld door het opstellen van plannen en gezamenlijke oefeningen. Daarom ben ik blij, dat vandaag onze goede samenwerking, die in de praktijk is ontstaan, nu met een overeenkomst wordt bekrachtigd. Een overeenkomst van grote betekenis!”. Vervolgens ondertekenden burgemeester Hubert Bruls uit Nijmegen voor de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, burgmeester Jan-Willem Wiggers uit Hattem voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, burgemeester Ahmed Marcouch uit Arnhem voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en burgemeester Jos Hessels uit Echt-Susteren voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Landrat Wolfgang Spreen van de Kreis Kleve de Samenwerkingsovereenkomst voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Aan de bijeenkomst namen verder ook consul Hans van de Heuvel van het Consulaat-Generaal in Düsseldorf, honorair consul Freddy B. Heinzel en vertegenwoordigers uit politiek, bestuur en de brandweer deel.

Samenwerking voor de lange termijn

De ondertekende overeenkomst bekrachtigt het traditioneel goede nabuurschap. Met name voor de brandweer en ambulancedienst is de grensoverschrijdende samenwerking dagelijkse praktijk. Ook op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen de partners terugblikken op een langdurige samenwerking. Nadat door enkele reorganisaties aan Nederlandse zijde nu de Veilgheidsregio´s verantwoordelijk zijn, was het nodig om ook de grensoverschrijdende samenwerking opnieuw te structureren. Daarom was het doel om één gezamenlijke overeenkomst tussen de Kreis Kleve en alle vier de aangrenzende Veiligheidsregio´s op te stellen.

Op de foto (v.l.n.r.): burgemeester Jos Hessels, burgemeester Hubert Bruls, burgemeester Jan Willem Wiggers, Landrat Wolfgang Spreen van de Kreis Kleve en burgemeester Ahmed Marcouch. Foto; Kreis Kleve