Gedeputeerde Annemieke Traag loopt mee met Regierungspräsidentin Bezirk Münster Dorothee Feller

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de Provincie Overijssel heeft op 13 maart een dag meegelopen met Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van het Bezirk Münster. Aanleiding voor het bezoek zijn de steeds intensievere contacten tussen Duitse en Overijsselse overheden. Het bezoek moet bijdragen aan een nog beter wederzijds begrip voor elkaar, elkaars werkwijzen en gewoonten.

Voor de meeloopdag is geen aparte agenda gemaakt – Traag volgde Feller op een reguliere werkdag. Op het programma stonden onder meer een gesprek van de Regierungspräsidentin met de afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport, een gesprek met de ondernemingsraad van een scholengemeenschap en een gesprek met de regionale fractie van Die Grünen. Bovendien was er tijd om van gedachten te wisselen over de grensoverschrijdende samenwerking.

Gedeputeerde Annemieke Traag: “Als je de samenwerking intensiveert, is het belangrijk dat je ook investeert in de onderlinge relaties. Vandaar dat ik vandaag een dag meeloop met mevrouw Feller. Als provincie Overijssel hebben we aan het begin van de huidige coalitie nadrukkelijk de keuze gemaakt om onze banden met de Duitse buurlanden (en in het bijzonder het directe grensgebied Münsterland) aan te halen. Het resultaat is een economische samenwerkingsagenda, die concreet moet leiden tot minder belemmeringen om aan weerszijden van de grens te wonen, te werken of te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als taalonderwijs, diploma-erkenning en grensoverschrijdende bereikbaarheid.”

Provincie Overijssel en de regio Münsterland werken met andere partners nauw samen in de zogeheten Oost-Nederland – Münsterland-agenda. Dit is een samenwerkingsagenda op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en bereikbaarheid. Doel van de agenda is om te kijken hoe de grens als barrière kan worden weggenomen en kansen kunnen worden verzilverd. Het is een unieke samenwerking op regionaal niveau, die onlangs nog de interesse wekte van de Duitse ambassadeur in Den Haag, de heer Brengelmann, en de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, de heer Kingma. Van 25 t/m 27 februari bezochten zij de Duits-Nederlandse grensstreek om de samenwerking met eigen ogen te bekijken.

Foto: (c) Provincie Overijssel. 

Duitse minister voor Economie en Digitalisering Pinkwart bezoekt Brightlands Chemelot Campus

Op uitnodiging van gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg, Joost van den Akker, bezocht minister Andreas Pinkwart van het Ministerie voor Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de Brightlands Chemelot Campus in het Limburgse Sittard-Geleen. De nauwe samenwerking in het kader van de driezijdige strategie voor de chemische industrie tussen Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen werd hiermee verder geïntensiveerd.

Minister Pinkwart toonde zich verheugd de Brightlands Chemelot Campus te leren kennen. “Met gedeputeerde Van den Akker en de directeur van de Brightlands Chemelot Campus, de heer Kip, heb ik zeer interessante gesprekken gevoerd over verschillende onderwerpen op het gebied van de versterking van de innovatieve kracht van de chemische industrie.”

Centraal tijdens het bezoek aan de Brightlands Chemelot Campus stonden bezoeken aan het onderzoeksinstituut Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), het Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) en de Startup Loft. Minister Pinkwart benadrukte dat grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling belangrijk is voor een verbetering van de concurrentiepositie van bedrijven aan beide kanten van de grens. “De gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat de Nederlandse en Duitse belangen elkaar perfect aanvullen. Daarom willen we graag samen gebruikmaken van de kansen die een innovatieve chemische industrie biedt. Aan de basis hiervan staat onze driezijdige strategie voor de chemische industrie. Nu gaan we aan het succes ervan werken!”

De Brightlands Chemelot Campus is het resultaat van een strategische samenwerking tussen bedrijven, wetenschappelijke instellingen en de regering. De campus ondersteunt innovaties en activiteiten van ondernemers, onder andere door de bouw van proefinstallaties, wetenschappelijk onderzoek en de toegang tot durfkapitaal.

Foto’s: (c) Dirk Plees

Werken over de grens: gedeputeerde Eddy van Hijum op snuffelstage

Eddy van Hijum

Werkgevers in het Nederlandse en het Duitse grensgebied staan te springen om personeel. Gedeputeerde van de Provincie Overijssel Eddy van Hijum gaat op 11 juni op snuffelstage bij INOTEC in Heek. Om zelf te ervaren waar werkgevers en grenswerkers in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. En om te bekijken hoe de interesse voor werken over de grens kan toenemen.

Nederland laat in haar grensregio’s 2 procent groei en één miljoen banen liggen. Zonder barrières loopt het groeipotentieel zelfs op naar 8 procent. Dat blijkt uit een studie van de Europese commissie. Hier liggen grote kansen. Ook voor het EUREGIO-gebied. Hemelsbreed is de afstand tot onze Duitse buren klein. Toch blijven zowel Duitse als Nederlandse werknemers het liefst in eigen land werken.

Vragen

Waar hebben werkgevers behoefte aan, tegen welke uitdagingen lopen zij aan qua regelgeving, werving, loon- en belastingregels? En met welke vragen zitten potentiële werknemers. Zoals kinderopvang, diploma-erkenning, taal, salaris, belasting, wonen en reizen? Op die vragen wil Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van provincie Overijssel, antwoord krijgen zodat hij daar op in kan spelen. En de populariteit van werken over de grens stimuleren. Dit versterkt de euregionale economie en vormt een stimulans voor de werkgelegenheid.

Snuffeldag

De EUREGIO is dit voorjaar gestart met het ‘Experiment Grens’. Deze pilot zet zich in voor een gezamenlijke transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt. En richt zich tot iedereen die belangstelling heeft voor een professionele sprong over de grens. Van scholieren en MBO-, HBO- en WO-studenten tot werknemers met jarenlange ervaring. Een zeer interessante mogelijkheid is het deelnemen aan een snuffeldag bij een werkgever.

Van Hijum: “Zo’n dag draagt bij aan het beter leren kennen van elkaars mogelijkheden en neemt mogelijke horden en vooroordelen weg. Om te ervaren wat er bij werken over de grens komt kijken, wil ik zelf van deze stagemogelijkheid gebruik maken. Ik ben wellicht niet de beste installateur, schilder, ICT’er of recruiter. Maar wel heel goed in staat om de praktijk te beoordelen, maatregelen te treffen, de problematiek op de politieke agenda te plaatsen en daar in Den Haag aandacht voor te vragen”.

INOTEC

De snuffelstage van Eddy van Hijum vindt plaats bij INOTEC, gevestigd in Heek bij Gronau. Het bedrijf bestaat inmiddels 30 jaar en is gespecialiseerd in (landbouwkundige) klimaattechniek: van verwarmingsinstallaties, brandmelders tot ventilatietechniek. De ordeportefeuille is goed gevuld maar ondernemer Heinz Brügger geeft aan dat hij dringend behoefte heeft aan goed opgeleide installatiemonteurs.