Nederlands-Duitse stedenbanden en projecten in de prijzen bij ‘Europa bei uns zuhause’

Onder het motto ‘Europa bei uns zuhause‘ organiseert de deelstaat Noordrijn-Westfalen sinds 2016 jaarlijks een wedstrijd voor grensoverschrijdende stedenbanden en projecten. De deelstaatregering stelt daarbij maximaal 5.000 euro als onkostenvergoeding beschikbaar voor innovatieve voorbeeldprojecten van Europese stedenbanden en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. In 2021 zijn er 38 projecten in de prijzen gevallen, waaronder ook enkele Nederlands-Duitse stedenbanden en projecten. Georganiseerd worden onder andere een grensoverschrijdend ontbijt, een judotoernooi en een vrijheidsdag.

Bruggenbouwers van Europa

Doel van de wedstrijd was om mensen uit Noordrijn-Westfalen en de rest van Europa over de grenzen heen samen te brengen. De wedstrijd dient als stimulans voor een creatieve invulling van het Europese gedachtegoed. Vanwege het 75-jarig jubileum van de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk werd er dit jaar extra aandacht aan projecten met Britse partners besteed.

‘Mijn dank en respect gaan uit naar iedereen die zo doelgericht bruggen bouwt tussen mensen uit Noordrijn-Westfalen en vrienden uit heel Europa. Met de wedstrijd ‘Europa bei uns zuhause’ willen wij onze waardering voor dit belangrijke werk uiten’, aldus dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Europaminister van Noordrijn-Westfalen.

Grensoverschrijdend ontbijten

Het ‘Zweckverband Eurode’ mag zichzelf één van de winnaars van de wedstrijd noemen. Zij gaan een grensoverschrijdend ontbijt in de Nieuwstraat/Neustraße voor inwoners van Kerkrade en Herzogenrath organiseren. Deze straat vormt de grens tussen beide steden en tevens de grens tussen Nederland en Duitsland. Als aanvulling zijn er meerdere evenementen voor alle leeftijden die in het teken staan van grensoverschrijdende ontmoetingen. Ook enkele gasten uit de partnersteden Plenin (Frankrijk) en Bistritz (Roemenië) worden hiervoor uitgenodigd.

Grensoverschrijdend judotoernooi

In 2020 vierde Nederland 75 jaar vrijheid en stonden er veel herdenkingsevenementen op de planning. Vanwege de coronapandemie kon een groot deel hiervan geen doorgang vinden, zoals ook het Vrijheidstoernooi. Samen met Nederlandse judoverenigingen uit Aalten, Dinxperlo en Winterwijk zou Judoclub Kolping uit Bocholt een grensoverschrijdend judotoernooi organiseren. Zodra de pandemie het toelaat, wordt dit toernooi alsnog ingehaald. Hiervoor zullen de judoverenigingen een aantal keer samen trainen, alvorens het toernooi te houden.

Vrijheidsdag vol workshops

Ook het project van de Nederlandse gemeente De Bilt en het Duitse Coesfeld is in de prijzen gevallen. Hierbij houden jongeren uit beide steden zich bezig met het thema ‘Vrijheid – gisteren, vandaag, morgen?’. Op 7 mei 2022 wordt naar aanleiding hiervan een Vrijheidsdag georganiseerd, waarbij jongeren workshops over het thema kunnen volgen. Ook is er een presentatie over de bevrijding en vrijheid in Europa.

Meer informatie over deze en andere winnaars van ‘Europa bei uns zuhause’ is op de website van de Landesregierung Nordrhein-Westfalen te vinden.

Deelstaatregering NRW legt prioriteiten Europapolitiek vast

Het kabinet van Noordrijn-Westfalen heeft op dinsdag 9 februari 2021 de Europese beleidsprioriteiten voor 2021 vastgelegd. “Tijdens de pandemie heeft Europa bewezen hoeveel creativiteit, flexibiliteit en inzet er opgebracht kan worden wanneer de situatie daarom vraagt”, aldus minister van Europese Zaken dr. Stephan Holthoff-Pförtner. Tegelijkertijd, zo zei hij, is het duidelijk dat de Europese Unie haar veerkracht en kracht moet vergroten. Europa zou te vaak slechts hebben gereageerd in plaats van met vooruitziende blik gehandeld – zowel tijdens de wereldwijde financiële crisis, de Europese schuldencrisis en de vluchtelingencrisis als de coronacrisis.

“Als je kritisch bent, zou je kunnen zeggen dat we al meer dan tien jaar in een crisissituatie verkeren”, zei hij. “We hebben meer samenwerking en betrouwbare crisismechanismen nodig.” Europa, zei hij, dreigt anders te verworden tot een werkplaats waar reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Wat nodig is, is een frisse wind, nieuwe initiatieven en efficiëntere besluitvormingsprocedures. Verwacht wordt dat ook dringende kwesties zoals klimaatbeleid en digitale transformatie van een dergelijke frisse wind zullen profiteren.

“We hebben meer samenwerking en betrouwbare crisismechanismen nodig”

Met de vaststelling van de Europese prioriteiten bekrachtigt de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen haar onafhankelijkheid bij de vormgeving van het Europese beleid: ze velt niet alleen een oordeel over het werkprogramma dat de Europese Commissie in oktober 2020 heeft vastgesteld, maar stelt ook haar eigen prioriteiten vast.

Betere Europese samenwerking voordeel voor burgers

De netwerkvorming tussen regio’s, lidstaten en Europese instellingen moet “dringend verder worden ontwikkeld”, zo drong minister Holthoff-Pförtner aan. De onbureaucratische samenwerking van Noordrijn-Westfalen met zijn Nederlandse en Belgische buren in de Cross-Border Task Force Corona is een uitstekend voorbeeld van hoe intensieve samenwerking burgers “concrete voordelen” oplevert. Noordrijn-Westfalen dringt aan op aanzienlijk meer Europese samenwerking, met name in de gezondheidszorg. Regelmatige stresstests kunnen het reactieve vermogen in crisissituaties helpen verbeteren, zo staat in het besluit.

Bescherming van democratie en rechtsstaat topprioriteit

De bescherming van de democratie en de rechtsstaat staat bovenaan de prioriteitenlijst van de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen. “Een Europa waarin de rechtsstaat in twijfel wordt getrokken, is een lege, waardeloze huls”, benadrukte Holthoff-Pförtner. “Schendingen van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zijn voor Noordrijn-Westfalen absoluut onaanvaardbaar.” De deelstaat is vastbesloten ervoor te zorgen dat de toewijzing van Europese middelen zoals beoogd inderdaad strikt gebonden is aan de normen van de rechtsstaat. “De sancties moeten echter gericht zijn tegen de desbetreffende regeringen – niet tegen de burgers,” aldus de minister. “Wanneer we erin slagen de wereld van morgen vorm te geven door de schade van vandaag te herstellen, zal Europa sterker uit de pandemie komen.”

Noordrijn-Westfalen en Benelux-landen intensiveren samenwerking

De minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, heeft samen met minister-president Mark Rutte, de Belgische premier Charles Michel en de Luxemburgse premier Xavier Bettel op dinsdag 2 april de ‘Politieke verklaring tot samenwerking’ tussen de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen vernieuwd. In 2019, ruim tien jaar na de eerste politieke verklaring over samenwerking, halen de landen de banden dus verder aan. Luxemburg is momenteel voorzitter van de Benelux Unie.

Minister-president Armin Laschet: “Noordrijn-Westfalen wil meer Europa. Daarom is het voor ons erg belangrijk om de betrekkingen met onze Europese buren verder te intensiveren. Noordrijn-Westfalen en de Benelux-landen vormen samen een uniek Europees economisch en cultureel leefgebied waar meer dan 45 miljoen mensen op een oppervlakte van 100.000 vierkante kilometer wonen en waar het bruto binnenlands product bijna 1,8 biljoen euro per jaar bedraagt. We willen dit verhogen, onze competenties bundelen en de nauwe samenwerking nog succesvoller maken. De politieke verklaring die wij samen met Nederland, België en Luxemburg ondertekenen, is voor ons van groot belang. Grensoverschrijdende samenwerking is een antwoord op de concrete behoeften van de lokale bevolking en een krachtig signaal tegen populisme en nationalisme, een tegengeluid voor ‘Mijn land eerst’. We willen juist nu het gevoel van saamhorigheid in onze gemeenschappelijke regio versterken en op die manier Europa tastbaar maken in het dagelijks leven en zijn concrete voordelen laten zien.”

De hernieuwde politieke verklaring tussen Noordrijn-Westfalen en de Benelux-landen omvat nauwere samenwerking op het gebied van interne veiligheid, energie, de chemische industrie, de arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit, vervoer, transport, logistiek, crisismanagement en rampenbestrijding, klimaatverandering en digitalisering. In tegenstelling tot de verklaring van 2008 zijn er nu expliciete themavelden benoemd waar grensoverschrijdende samenwerking uitdrukkelijk gewenst is om gezamenlijke oplossingen te vinden voor actuele problemen en vraagstukken.

Bijvoorbeeld op het gebied van interne veiligheid willen de autoriteiten hun samenwerking intensiveren en gemeenschappelijke onderzoeksteams formeren. Vooral de uitwisseling bij de bestrijding van de dagelijkse criminaliteit, de georganiseerde misdaad en de gevaren van het internationale terrorisme moet worden verbeterd.

Op het gebied van energie moet de grensoverschrijdende uitbreiding van het energienetwerk worden versneld, waardoor een betere energievoorziening mogelijk wordt. Op het gebied van vervoer willen de deelnemende landen een duurzaam infranetwerk voor de hele regio ontwikkelen.

Op 9 december 2008 ondertekenden de toenmalige regeringsleiders – de Belgische premier Yves Leterme, de Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende, de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker en de Luxemburgse minister-president Jürgen Rüttgers – in Bonn de gezamenlijke ‘Politieke verklaring tot samenwerking’, waarmee het startsein werd gegeven voor een intensievere samenwerking in de vorm van een geprivilegieerd partnerschap tussen Noordrijn-Westfalen en de Benelux Unie.

Op initiatief van de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen, onder leiding van premier Armin Laschet, werd de politieke verklaring over de gezamenlijke samenwerking nu vernieuwd om het partnerschap een nieuwe dynamiek te geven, extra accenten te leggen en de betrekkingen met de partners structureel te ontwikkelen en flink te verdiepen en uit te breiden.

Achtergrond

Benelux Unie

Het Benelux-Verdrag van 1958 tussen Nederland, België en Luxemburg bevatte tal van maatregelen om de economische en politieke integratie van de drie landen te bevorderen. De Benelux-landen willen als een geheel meer invloed uitoefenen op de gemeenschappelijk markt. De plechtigheid ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Benelux-Unie vond plaats op 5 juni 2018 in Brussel, in aanwezigheid van minister-president Armin Laschet.

Benelux-jaar

De samenwerkingsovereenkomst tussen Noordrijn-Westfalen en de Benelux Unie bestaat inmiddels tien jaar. De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen heeft dit jubileum als aanleiding genomen om 2019 uit te roepen tot het eerste Beneluxjaar.NRW in de geschiedenis van Noordrijn-Westfalen.

Het hele jaar door wil de deelstaatregering de inwoners van Noordrijn-Westfalen nader in contact brengen met de buurlanden. In het kader hiervan zullen een fotowedstrijd en een burgerparticipatieproces deel uitmaken van de toekomst van de Benelux-samenwerking. Daarnaast zullen er enkele culturele accenten worden gelegd.

Foto: Land NRW – Mark Hermenau.

Succesvolle nieuwjaarsreceptie bij EUREGIO Gronau

Op 18 januari vond in theater ‘De Kleine Willem’ in Enschede de vergadering van het Algemeen Bestuur van de EUREGIO plaats. Aansluitend op deze vergadering werd de nieuwjaarsreceptie van de EUREGIO gehouden, die rond 200 Nederlandse en Duitse deelnemers de mogelijkheid bood grensoverschrijdend te netwerken met een borrel.

Een bijzonder agendapunt was de People-to-People EUREGIO-prijs, die dit jaar voor de elfde keer werd uitgereikt. De prijs is een jaarlijkse onderscheiding voor bijzondere verdiensten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en Nederlands-Duitse betrekkingen.

Electrocar

Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan het project ‘Electrocar’. 25 Nederlandse en Duitse vrijwilligers brengen senioren en mensen met een fysieke beperking zeven dagen per week van een zorginstelling in Dinxperlo (gemeente Aalten) naar bestemmingen in Nederland en Duitsland, binnen een straal van 6 kilometer. Op deze manier vergroot het grensoverschrijdende initiatief de directe lokale mobiliteit over de grens en levert het een concrete bijdrage aan de verwezenlijking van één Euregionaal verzorgingsgebied.

“In Dinxperlo loopt de landsgrens door de plaats. Het Duitse deel van de plaats is Suderwick, dat bij Bocholt hoort. Om deze reden is hier EUREGIO een dagelijkse belevenis die met de Elektrocar zeer praktisch wordt uitgevoerd”, zegt EUREGIO-voorzitter Rob Welten.

De winnaars van de People-to-People-prijs: Electrocar. Foto: Christian van der Meij

Jeugd in Europa

In het kader van de nieuwjaarsreceptie discussieerden bovendien vijf jonge mensen uit de EUREGIO tijdens een podiumronde over de vraag ‘Wat betekent Europa voor jonge mensen in de EUREGIO?’. Alle jonge gasten waren het erover eens dat Europa onmisbaar is voor toekomstige generaties om vreedzaam samen te leven. Ze benadrukten weliswaar dat er nog ruimte voor verbetering is, maar verwierpen unaniem anti-Europese bewegingen.

 

Foto boven: Discussieronde met Europese jongeren. Foto: Christian van der Meij.

Samenwerking Nederland en Duitsland van belang voor toekomst van Europa

Minister van Financiën Wopke Hoekstra

Nederland en Duitsland kunnen elkaar op veel punten vinden, zeker als het gaat om het belang van veerkrachtige economieën, gezonde banken en de toekomst van de eurozone. Samenwerking Nederland en Duitsland is van belang voor de toekomst van Europa.

Dat zei minister Hoekstra na afloop van zijn ontmoeting met de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz. Minister-president Rutte en minister Hoekstra ontvingen op 4 juni 2018 de Duitse minister op het ministerie van Algemene Zaken. Hoekstra en Scholz spraken aansluitend op het ministerie van Financiën over actuele Europese onderwerpen zoals het belang van financiële stabiliteit in Europa en de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Aankomende periode staan in Europa belangrijke discussies over de eurozone op de agenda, zoals versterking van de EMU, de Bankenunie en de Europese begroting. Scholz gaf aan blij te zijn met de goede samenwerking met Nederland. Dat heeft volgens hem bijgedragen naar de succesvolle stappen die onlangs zijn gezet bij de Bankenunie. “Dat reduceert de risico’s en dat is cruciaal om banken stabieler te maken. Dat is belangrijk voor de toekomst van EU, de eurozone en de Bankenunie.”

Foto (c) Rijksoverheid

“Juist in de grensregio zie je dat Europa werkt“

Bijeenkomst van het AEBR in het Huis der Provincie in Arnhem

Dat zei Michiel Scheffer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, tijdens een vergadering van de Association of European Border Regions (AEBR) van de EU op 16 februari in het Huis der Provincie in Arnhem. In deze vereniging zijn, naast de Provincies Gelderland en Overijssel, ook alle grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden langs de Duits-Nederlandse grens georganiseerd.
De vergadering stond voor het eerst onder leiding van Oliver Paasch, de minister-president van de Duitstalige gemeenschap in België, die in november 2017 tot voorzitter was gekozen.

Op de agenda stonden onder meer de toekomst van investeringsprogramma INTERREG als instrument voor grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio. De toekomst van euregionale structuurfondsen is met het oog op de Brexit en de verwachte begrotingstekorten nog onzeker. Tijdens onderhandelingen tussen de lidstaten dit jaar moet worden bepaald waar de prioriteiten komen te liggen en hoe de middelen voor 2021-2027 moeten worden verdeeld.

Boosting Growth

Duidelijk is al wel dat AEBR, een belangrijk initiatief van de Europese Commissie rond ‘Boosting Growth’, een twintigtal experimenten rond grensoverschrijdende samenwerking mag gaan uitvoeren. Ook aan de Duits-Nederlandse grens wordt geprobeerd met interessante voorstellen te komen. Gedeputeerde Michiel Scheffer is bestuurslid van de AEBR: “Juist in de grensregio zie je dat Europa werkt. Door samen te werken vervagen de grenzen en worden de banden tussen de lidstaten versterkt. In de grensregio wordt de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking in Europa. Daar moeten we in blijven investeren, samen met Brussel en Den Haag.”

Hoogtepunt van de dag was de plaatsing van ‘De kop van Alfred Mozer’ in een ontvangstruimte van het Huis der Provincie, van de hand van Prinses Beatrix van Oranje. Mozer was de eerste voorzitter van de AEBR.

De buste van Alfred Mozer, gemaakt door Prinses Beatrix, heeft een plekje gekregen in het Huis der Provincie in Gelderland

Een dag later liet de Provincie Gelderland de buitenlandse delegatie nader kennismaken met de omgeving van Gelderland. Onder leiding van Michiel Scheffer werd een bezoek gebracht aan het innovatieve INTERREG project ‘Interregional Automated Transport’ en het Kröller-Müller Museum.