Duitse parlementariërs op bezoek in Nederland

Grensoverschrijdend treinverkeer, de energiesector en belastingproblemen voor mensen die in het buurland werken: het zijn enkele onderwerpen die deze week aan bod kwamen bij het bezoek van een Duitse delegatie uit de Bondsdag aan Nederland.

Aanleiding van het bezoek was de delegatiereis van de Duitse parlementaire groep Benelux, die namens de Bondsdag contact onderhoudt met het Nederlandse parlement. Onder andere Pieter Omtzigt (CDA), Hayke Veldman, Aukje de Vries, Judith Tielen en Jan Middendorp (allen VVD) van de Contactgroep Duitsland van de Tweede Kamer spraken met Otto Fricke (FDP), Patrick Schnieder (CDU/CSU), Udo Schiefner (SPD), Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) en Ansgar Heveling (CDU/CSU). Onderwerp van gesprek waren de mogelijkheden om de samenwerking op het gebied van mobiliteit, opleiding, werk en economie beter te stroomlijnen. Ook werd gesproken over digitalisering en de energiesector.

Verbeteren van grensoverschrijdend treinverkeer

De parlementariërs kwamen op maandagavond 3 februari met de trein aan in Enschede. Op 4 februari werd de groep in het Stadhuis van Enschede ontvangen, waarna via een tussenstop bij het station een bezoek gebracht werd aan de Universiteit Twente en Kennispark en het bedrijvenpark Technology Base. Daarna stond Grenswerk, het Nederlands-Duitse informatiepunt voor werkzoekenden en werkgevers, op het programma. Aan het einde van het bezoek ontmoette de delegatie vertegenwoordigers van Deutsche Bahn en de NS om te spreken over het verbeteren van het grensoverschrijdend treinverkeer. Na het bezoek aan Twente reisde de delegatie door naar Den Haag. Daar vonden overleggen met de eigen fracties plaats. Ook bracht de delegatie een bezoek aan Rotterdam.

Pioniers voor Europese energiemarkt

Op 5 februari bezochten de parlementariërs de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). Hier lag de focus op mobiliteit en infrastructuur, digitalisering en de energiesector. “Vooral op het gebied van netwerkuitbreiding, efficiëntie, energieopslag en CO2-reductie zijn er veel mogelijkheden voor samenwerking”, zegt directeur van de DNHK Günter Gülker. “Duitsland en Nederland kunnen pioniers zijn voor een Europese energiemarkt.”

Naar aanleiding van dit bezoek informeerde de DNHK de politiek over onderwerpen die voor ondernemers op dit moment reden tot zorg zijn, zoals de grote hoeveelheid bureaucratie en de hoge energieprijzen. Bovendien stelde de DNHK voor dat politici de wederzijdse erkenning van diploma’s en grensoverschrijdend studeren en werken bevorderen.

Grensoverschrijdende samenwerking van cruciaal belang

Volgens Pieter Omtzigt kunnen inwoners van de grensregio niet om grensoverschrijdende samenwerking heen: “Voor ons in de grensregio is het van cruciaal belang dat die samenwerking goed zit.” Erg belangrijk is volgens hem het grensoverschrijdende treinverkeer: “Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw reden de intercity’s gewoon door tussen Amsterdam en Münster. Daarna is dat opgehouden.” Bovendien wil hij zich inzetten voor de problemen die grensarbeiders ondervinden. “Vroeger was het makkelijker om over de grens te werken. En dat moet makkelijker zijn, omdat dat goed is voor de economie aan beide kanten van de grens”, aldus Omtzigt.

Foto: De delegatie op station Enschede. De parlementariërs verbazen zich over het stootblok dat doorgaand treinverkeer van en naar Duitsland vanuit Enschede onmogelijk maakt. Het stootblok staat symbool voor de hobbels die genomen moeten worden bij grensoverschrijdende samenwerking.

Osnabrück nieuwe voorzitter stedendriehoek MONT

Osnabrück heeft het voorzitterschap van het netwerk MONT overgenomen. Tot dit samenwerkingsverband behoren de steden Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente, met o.a. de steden Enschede, Hengelo en Almelo. De focus van de samenwerking ligt momenteel op het beter bereikbaar maken en verkeerstechnisch beter ontsluiten van het Duits-Nederlandse grensgebied.

In een topoverleg stond de wens om de spoorweginfrastructuur uit te breiden en belemmeringen op de arbeidsmarkt weg te nemen centraal. Voor dit overleg ontving burgemeester Wolfgang Griesert van Osnabrück zijn collega-burgemeesters Onno van Veldhuizen uit Enschede, Sander Schelberg uit Hengelo, Markus Lewe uit Münster en Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, in het Steinwerk aan de Heger Tor. Griesert bedankte Onno van Veldhuizen voor zijn inzet, met name voor de belangrijke regionale en landelijke verkeersverbindingen, waar veel vooruitgang is geboekt. Ook de onderlinge relatie in de stedendriehoek kon door de ambtenarenuitwisseling in het kader van het project “Ken je buren” worden verdiept.

Bundeling van krachten

De bijeenkomst was de eerste die onder leiding van Griesert plaatsvond, want het voorzitterschap ging voor de komende twee jaar over van Enschede naar Osnabrück. “We willen de EUREGIO versterken als een leefbare woon- en economische regio en, als de grote steden in de grensregio, de gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor nemen”, benadrukte Griesert. “We bundelen onze krachten om ons ten aanzien van de verbetering van de infrastructuur, de stedelijke mobiliteit en een grensoverschrijdende arbeidsmarkt in Den Haag, Berlijn en Brussel te laten horen.”

Oplossingen voor mobiliteit

Met betrekking tot de treinverbinding Berlijn-Amsterdam alsmede de verbinding Münster-Enschede-Zwolle benadrukt burgemeester Markus Lewe uit Münster de belangrijke rol van de spoorweginfrastructuur voor de regionale ontwikkeling: “Alleen zo kunnen de steden en mensen in Europa samengroeien en de economische nadelen van grensregio’s worden vereffend.” De partners van het stedennetwerk hebben ook oog voor oplossingen voor de stedelijke mobiliteit van morgen: “Hier betreden we onbekend terrein. We proberen samen te onderzoeken of en hoe bijvoorbeeld drones aan de oplossing van stedelijke logistieke problemen kunnen bijdragen”, legt Onno van Veldhuizen uit. “Net als bij elektromobiliteit willen we de innovatieve kracht van de regio met zijn wetenschappelijke en onderzoeksinstituten ondersteunen.”

Afbouwen van grensbelemmeringen

Met betrekking tot de regionale economie en de arbeidsmarkt vult Sander Schelberg uit Hengelo aan: “We werken samen aan het afbouwen van de grensbelemmeringen. Voor mij omvat dit vooral de onderlinge diploma-erkenning. Als we daarin slagen, heeft de Europese integratie verdere vooruitgang geboekt.”

Uitdagingen oplossen met samenwerking

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, weet het zeker: “We kunnen de uitdagingen op Europees, landelijk en regionaal niveau alleen oplossen met partnerschap en regionale samenwerking. Het vertrouwen dat is gegroeid gedurende vele jaren van samenwerking, helpt ons niet alleen om grenzen te overwinnen, maar ook samen voor de belangen van de regio in te staan.”

Foto: Gemeente Osnabrück, Simon Vonstein

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, draagt het voorzitterschap van het MONT netwerk over aan burgemeester Wolfgang Griesert. Aan de bijeenkomst hebben deelgenomen (v.l.n.r) Erik Stok (Hengelo), Dinand de Jong, Christoph Almering (beiden EUREGIO), Dr. Helga Kreft-Kettermann (Münster), burgemeester Onno van Veldhuizen (Enschede), burgemeester Wolfgang Griesert (Osnabrück), burgemeester Dr. Markus Lewe (Münster), Toon Bom (Enschede), burgemeester Sander Schelberg (Hengelo) en Dr. Claas Beckord (Osnabrück)

Straßenbauamt Steinfurt doet inspiratie op in Twente

Op uitnodiging van de gemeente Enschede bezochten de medewerkers van het Straßenbauamt van Kreis Steinfurt de regio Twente. In het kader van een fietsexcursie wisselden ze hun bouwervaring uit met de verantwoordelijken ter plaatse en bezochten ze 26 locaties in Enschede en Hengelo. De focus lag op de bijzondere kenmerken van de infrastructuur en het gemeentelijk waterbeheer. De groep bezocht onder andere diverse auto- en fietsverkeersvoorzieningen alsmede spoorwegovergangen en besprak plannen voor woonwijken en de Universiteit Twente.

De experts uit de wijk waren vooral onder de indruk van de fietssnelweg, van de vormgeving van de overwegen, die een heel andere indruk geven dan de Duitse variant, een kruising met stoplichten met een aparte groene fase voor fietsers en een eigen roltrap voor fietsen in een ondergrondse fietsenstalling. Een ding was duidelijk: in Nederland worden een aantal projecten anders benaderd en de wil om te experimenteren is groter. De fietstocht eindigde in het dorpje Lonneker, waar de groep het volgens het zogenaamde shared space model heringerichte centrum bezocht.

“Het is voor ons aantrekkelijk om te bekijken of we deze technische innovaties ook kunnen vertalen naar het Münsterland. Wij danken onze collega’s uit Enschede en Hengelo voor de informatie ter plaatse en kijken uit naar het tegenbezoek volgende jaar in Kreis Steinfurt”, vertelt Stephan Selker, hoofd van het Straßenbauamt.

Foto: Snelfietspad in Enschede (c) Kreis Steinfurt

Enschede en Münster willen samen optrekken als grensoverschrijdende culturele hoofdstad van Europa

De burgemeesters van de steden Münster en Enschede willen de samenwerking nog verder intensiveren. Dat maakten de burgemeester van Enschede, Onno van Velhuizen, en de Oberbürgermeister van Münster, Marcus Lewe, bekend tijdens hun ‘burgemeestersruil’ eind vorige week. Concreet willen Lewe en van Veldhuizen bekijken of ze de grensregio Enschede-Münster kandidaat kunnen stellen als culturele hoofdstad van Europa.

“Het zou mooi zijn als we als grensoverschrijdende regio ooit de primeur hebben als culturele hoofdstad”, aldus Lewe in de Tubantia.

Europees en mondiaal gezien wordt de positie van regio’s steeds belangrijker. Lewe: “Enschede en Münster weten elkaar steeds beter te vinden en werken steeds hechter samen. Maar daarnaast staan we voor de opdracht te werken aan een gemeenschappelijke identiteit. Dat kan natuurlijk perfect als je jezelf opwerpt als cultuurregio en eerste grensoverschrijdende culturele hoofdstad.”
Uitgewerkte plannen zijn er nog niet, maar het is wel de bedoeling dat de Nederlands-Duitse ambities binnenkort verder worden geconcretiseerd.

Lewe en Van Veldhuizen formuleerden vorig jaar al samen een Letter of Intent, waarin de doelen voor samenwerking op economisch, bestuurlijk en maatschappelijk terrein zijn beschreven.

Op de foto: het stadhuis van Enschede

Besturen gaan grensoverschrijdend samenwerken

Werkconferentie in Enschede

“Kenn deine Nachbarn – ken je buren” geven de MONT-steden Münster, Osnabrück en netwerkstad Twente als devies mee aan hun besturen en brengen 20 medewerkers bijeen om samenwerkingen op te zetten. Deze Nederlands-Duitse samenwerking wordt mogelijk gemaakt door een INTERREG-subsidie.

Medewerkers van de gemeentebesturen in Enschede, Hengelo, Almelo, Osnabrück en Münster konden zich inschrijven. Eerst volgden ze een taaltraining en daarna namen ze in Enschede deel aan een werkconferentie. Hier werd ingegaan op culturele verschillen en overeenkomsten en politieke en bestuurlijke structuren.

In een volgende stap lopen de medewerkers een paar dagen mee in een gemeente in het buurland. Medewerkers van het Jobcenter en de afdelingen milieu, cultuur, sport en burgerzaken van de stad Münster nemen een kijkje in Enschede, Hengelo en Almelo. Ze maken hier vooral kennis met bijzonder geslaagde initiatieven. Aan het eind van de meeloopdagen zal blijken op welke vlakken een nauwe samenwerking en gemeenschappelijke projecten tussen de steden zinvol zijn.

Enschede en Münster intensiveren samenwerking

Enschede en Münster intensiveren samenwerking

De burgemeesters van de steden Münster en Enschede willen de banden verder aanhalen. Dat werd duidelijk tijdens een debat op 16 januari jongstleden in het Haus der Niederlande in Münster. Burgemeester Markus Lewe van Münster en zijn Enschedese collega Onno van Veldhuizen formuleerden vorig jaar al samen een Letter of Intent, waarin de doelen voor samenwerking op economisch, bestuurlijk en maatschappelijk terrein zijn beschreven. Het uiteindelijke doel: Twente en het Münsterland moeten een regio worden waarin de economie floreert en het leven goed is, aldus dagblad Tubantia.

Grenssteden hebben elkaar nodig
“Wie in Twente wordt geboren, leeft er zijn leven en gaat er ook dood”, aldus Van Veldhuizen. Dat is goed voor de gemeenschapszin, maar daarmee redt onze economie het niet. Twente heeft zijn Duitse achterland nodig.”
Een van de belangrijkste struikelblokken achter een intensievere samenwerking zijn echter de nationale verschillen op het gebied van wet- en regelgeving. “De verschillen in sociale zekerheid is een van de grootste struikelblokken die we uit de weg moeten ruimen”, zei Lewe.

Lobby werpt vruchten af
Het tij lijkt echter langzaam te keren, zo erkennen beide burgemeesters. “Vroeger had ik het gevoel dat niemand deze problemen serieus nam”, aldus Lewe. “Ondertussen zie ik dat zaken in beweging komen. Je moet duidelijk maken dat dit veel verder reikt dan Enschede en Münster. Dit gaat over de toekomst van Europa.”
Het lobbywerk bij de nationale overheden heeft wel degelijk effect zegt ook Van Veldhuizen. “We doen het samen, dat is onze kracht. Het maakt verschil of er een internationale delegatie in Den Haag aanklopt, of een groepje uit Twente.”

Lees meer bij Tubantia