Grenspost Düsseldorf organiseert Nederlands Taalcafé

Wanneer Nederlanders en Duitsers met elkaar samenwerken, is het handig wanneer ze allebei kennis van elkaars taal hebben. Grenspost Düsseldorf gaat daarom vanaf nu op regelmatige basis een ‘Taalcafé Nederlands’ organiseren. De eerste editie vindt plaats op dinsdag 3 maart.

Het Taalcafé is een soort ‘Stammtisch’, waar Nederlanders en Duitsers in ongedwongen sfeer in het Nederlands met elkaar kunnen praten. Zo krijgen de Duitse aanwezigen de kans om hun Nederlands te oefenen. Voor de eerste editie zijn verschillende bestuurders en ambtenaren van onder andere de Duitse ministeries en Bezirke uitgenodigd, die allemaal al basiskennis van het Nederlands hebben.

Het Taalcafé zal elke twee maanden in Düsseldorf plaatsvinden.

Succesvolle Sinterklaasborrel van Grenspost Düsseldorf

Op donderdag 28 november organiseerden de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Zuid-Holland een grensoverschrijdende borrel in Sinterklaassferen. Bij brouwerij Uerige in Düsseldorf stonden de pepernoten, erwtensoep en chocoladeletters klaar voor een gezellige avond.

Diverse Nederlandse en Duitse gemeentebestuurders, vertegenwoordigers van de Nederlandse provincies en Duitse deelstaten, zakenrelaties en andere betrokkenen kwamen bij elkaar om op zijn Nederlands te ‘borrelen’ en te netwerken. Met de Sinterklaasborrel wilde Grenspost Düsseldorf de contacten die de ‘Deutschlandbeauftragten’ in Düsseldorf hebben opgedaan en de achterban van de provincies Limburg, Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland de kans geven om op informele wijze met elkaar in contact te komen. De borrel belichaamde bovendien het gezamenlijke optreden van de vier provincies in Düsseldorf.

 

Foto’s: (c) Grenspost Düsseldorf/Studio Schaffrath.

Nederlandse doden in Düsseldorf herdacht

Ieder jaar worden op 4 mei op het grootste Nederlandse ereveld in Noordrijn-Westfalen, begraafplaats Stoffeln/Südfriedhof in Düsseldorf, de Nederlanders herdacht die in Noordrijn-Westfalen zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.

Op het ereveld liggen 1230 Nederlanders begraven en op vier stenen in een portaal staan de namen van nog eens 483 mensen die hier in massagraven zijn begraven of waarvan de begraafplaats onbekend is. Nog steeds komen er nabestaanden naar Düsseldorf om hun familieleden te herdenken. Dit jaar waren er bijna 80 gasten uit Nederland aanwezig. Na korte toespraken door de Nederlandse consul Hans van den Heuvel en de Oberbürgermeister van Düsseldorf, de heer Geisel, ging de predikant van de Nederlandse protestantse kerk in Duitsland, dominee Adriaanse, de aanwezigen voor in gebed. Daarna werden kransen gelegd en bezochten de aanwezigen het graf van de eigen naaste om daar nog even te zijn en bloemen te leggen.

De bijeenkomst werd traditioneel afgesloten met een gezamenlijke koffietafel waar de verhalen met elkaar worden gedeeld.

Succesvolle eerste borrel van Grenspost Düsseldorf

Op donderdagmiddag 31 januari organiseerde Grenspost Düsseldorf voor het eerst een grensoverschrijdende borrel. In brouwerij Uerige, midden in het centrum van Düsseldorf, kwamen Nederlanders en Duitsers samen om op Nederlandse wijze te ‘borrelen’.

Met de sfeervolle brouwerij als decor werd er door zo’n tachtig Nederlandse en Duitse gemeentebestuurders, vertegenwoordigers van de Nederlandse provincies en Duitse deelstaten, zakenrelaties en andere betrokkenen druk genetwerkt. Onder het genot van traditionele hapjes en een drankje werden daarnaast actualiteiten besproken.

Jaarlijkse traditie

Met de borrel wilde Grenspost Düsseldorf de contacten die zij in Düsseldorf opgedaan hebben en de achterban van de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel de kans bieden om op informele wijze met elkaar in contact te komen. De borrel toont bovendien het gezamenlijke optreden van de drie provincies in Düsseldorf. De borrel moet uitgroeien tot een traditie, die elk jaar aan het einde van het jaar georganiseerd wordt. 

Zuid-Holland

Tijdens de borrel werd bovendien bekend gemaakt dat nu ook de provincie Zuid-Holland een vertegenwoordiger op het Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf heeft. Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer voor de provincie Zuid Holland, kondigde aan dat Doede Sijtsma, vertegenwoordiger van de Provincie Gelderland in Düsseldorf, vanaf nu ook Zuid-Holland zal vertegenwoordigen.

Foto’s: (c) Grenspost Düsseldorf/Udo Leist.

Regeringsdialoog tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf

Op maandag 19 november vindt in Düsseldorf overleg plaats tussen afvaardigingen van de regeringen van Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tijdens deze regeringsdialoog, die voor de  eerste keer plaatsvindt, wordt gesproken over het versterken en verdiepen van de strategische samenwerking op verschillende terreinen.

Na de ontvangst van de Nederlandse delegatie op de Staatskanzlei door minister-president Laschet en een afvaardiging van de Noordrijn-Westfaalse regering volgen verschillende bilaterale gesprekken. De beide ministers-presidenten zullen spreken over het belang van grensoverschrijdende samenwerking, maar ook over de gemeenschappelijke uitdagingen waar Nederland en Noordrijn-Westfalen voor staan, zoals op het gebied van veiligheid, energietransitie en mobiliteit van goederen en personen. Aansluitend aan de bilaterale gesprekken is er een plenaire zitting voorzien in het Landeshaus en wordt een intentieverklaring getekend over samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer.

Naast minister-president Rutte en minister-president Laschet nemen aan Nederlandse zijde deel: minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid), staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Aan de zijde van Noordrijn-Westfalen nemen deel: minister Pinkwart (Economische Zaken), minister Wüst (Verkeer), minister Holthoff-Pförtner (Europa) en minister Stamp (Vluchtelingen, Integratie).

Na het regeringsoverleg wonen beide ministers-presidenten en enkele ministers en staatssecretarissen in Gelsenkirchen de Nations League-wedstrijd tussen Duitsland en Nederland bij.

Regierungspräsidentinnen op bezoek in Gelderland en Overijssel

Op 31 augustus kwamen de Regierungspräsidentinnen Birgitta Radermacher van het Bezirk Düsseldorf en Dorothee Feller van het Bezirk Münster voor een uitgebreid en officieel kennismakingsbezoek naar Gelderland en Overijssel.

Beide provincies onderhouden sinds meerdere jaren nauwe contacten met de aangrenzende Bezirksregierungen. Jaarlijks ontmoeten de drie commissarissen van de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel en de Bezirksregierungspräsidentinnen van Keulen, Düsseldorf en Münster elkaar bij het zogenoemde 3+3 overleg. En ook op ambtelijk niveau vinden er meerdere uitwisselingen plaats.

Voor Regierungspräsidentin Feller startte de dag bij de Universiteit Twente. Na een warm welkom door Rector Tom Palstra werd Feller tijdens het programma vergezeld door gedeputeerden Eddy van Hijum en Annemieke Traag.  De focus lag hier vooral op intensivering van de bestaande samenwerking tussen de Universiteit en de Westfälische Wilhelmsuniversität Münster. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de onderzoeksvelden nanotechnologie, duurzame energie en medische technologie en de joint degree op het gebied van European Studies. Bijzonder geïnteresseerd was het Feller bovendien in het concept achter het Designlab en het succes achter de startups, innovatie en het begrip entrepeneurschip bij de UT. “Het zit de Overijsselnaren overduidelijk in het DNA” was de conclusie.

Voor Regierungspräsidentin Radermacher begon de dag met een bezoek aan het Waterschap Rivierenland in Tiel. Na een uitgebreide presentatie over de taken van het waterschap en de relaties met Duitsland werd het crisiscentrum bezocht. Afgesproken is de samenwerking tussen Waterschap en Bezirk op het punt van crisisbeheersing verder te gaan versterken.

In Arnhem werd het gezelschap ontvangen door gedeputeerde Michiel Scheffer en werden vijf korte presentaties gehouden over onderwerpen die in de provinciale politiek een belangrijke rol spelen en die een link hebben met Duitsland. Binnen het uur werd de Regierungspräsidentin zo geïnformeerd over de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van water, energie en klimaatverandering, cultuur, mobiliteit en onderwijs en arbeidsmarkt.

Na de afzonderlijke ochtendprogramma’s werd in Deventer het werkbezoek afgesloten met een gezamenlijk deel. Commissaris van de koning van Overijssel (en oud-burgemeester van Deventer) Andries Heidema verwelkomde het gezelschap.

Na een inleidend verhaal over de oude Hanze presenteerde Harry Webers (voorzitter SER Overijssel) ideeën rondom een nieuwe Hanze. De dag werd afgesloten met ‘de kracht van Oost’ en een uitgebreider netwerkmoment. Een vervolg zal zeker niet lang op zich laten wachten. Er wordt uitgekeken naar verdere intensivering op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

Minister Scharrenbach bezoekt stadskantoor Venlo

‘Cradle-to-cradle’: dat zou straks best eens het architectonische uitgangspunt van het nieuwe stadhuis in Düsseldorf kunnen zijn. Omdat de renovatie van het vervallen gebouw aan de Brinkmannstraße niet rendabel is, worden er voorbereidingen voor nieuwbouw getroffen. Hiervoor deed minister Ina Scharrenbach van ‘Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung’ van Noordrijn-Westfalen op 6 augustus inspiratie op bij het stadskantoor in Venlo. Dit is nagenoeg helemaal energieneutraal gebouwd.  Aanleiding voor haar bezoek was de ‘Heimat-Tour’ 2018, waarbij ze in zes etappes door verschillende regio´s in NRW reist en ook een uitstapje over de grens waagde.

Foto (c) Foto Kino Linders

Locoburgemeester van Venlo, Frans Schatorjé, en wethouder Ad Roest, namen de minister in ontvangst. Michiel Weijers, destijds projectleider van de bouw van het stadskantoor, vertelde haar meer over de ins en outs van het opvallende project, dat vooral in het oog springt door de beplante gevel die de lucht zuivert als een natuurlijk filtersysteem, terwijl aan de andere kant van het gebouw meer dan 1000 vierkante meter zonnecellen energie leveren.
Ter afsluiting van het bezoek kwam ook de Nederlandse wijze van vergunningverlening aan bod.

Grote foto: (c) Foto Kino Linders

Koningsdagreceptie 2018: persoonlijke inzet sleutel achter succesvolle grensoverschrijdende samenwerking

De minister van Verkeer van NRW, Hendrik Wüst, was een van de sprekers tijdens de Koningsdagreceptie in Düsseldorf

De lobby van het Van der Valk Airporthotel in Düsseldorf stroomde op 26 april goed vol: meer dan 250 gasten hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de scheidende consul-generaal Ton Lansink voor de Koningsdagreceptie van 2018.

In zijn welkomstwoord uitte Lansink, die na de zomer zijn functie als consul-generaal inruilt voor een baan als ambassadeur van Tunesië, zijn trots over het feit dat Nederland na China voor heel Duitsland de belangrijkste handelspartner is en daarmee landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië achter zich heeft gelaten. Een andere reden tot blijdschap is de op handen zijnde ontmoeting tussen de regeringen van Nederland en Noordrijn-Westfalen, gericht op het uit de weg ruimen van obstakels waar burgers uit de grensregio nog steeds tegenaanlopen. “In de afgelopen jaren hebben de drie commissarissen van de Koning van Gelderland, Overijssel en Limburg reeds grote inspanningen geleverd om de grensoverschrijdende betrekkingen verder te verbeteren en grenzen te slechten”, aldus Lansink.

De genodigden tijdens de Ko ningsdagreceptie
De genodigden tijdens de Koningsdagreceptie

Ook Hendrik Wüst, minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, onderstreepte het belang van de innige relatie tussen Nederland en Duitsland. “Wereldwijd gezien zijn er nauwelijks landen te noemen die zo nauw met elkaar samenwerken als Nederland en Noordrijn-Westfalen. We zijn er dan ook trots op dat Noordrijn-Westfalen wordt genoemd in het coalitieakkoord van de Nederlandse regering; dat is voor een bondsland alles behalve vanzelfsprekend”, aldus Wüst. Noordrijn-Westfalen zorgde eerder al dat het belang van de grensoverschrijdende betrekkingen ook in het coalitieakkoord van de deelstaat werd meegenomen en de onderlinge relatie verder geïntensiveerd dient te worden. De minister van Verkeer verwees in deze context naar aanstaande regeringsconsultaties tussen Armin Laschet en minister-president Rutte later dit jaar. “Dat is een novum in de samenwerking tussen beide landen”, aldus Wüst. Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking op het gebied van grote, transnationale projecten van Europese betekenis als de Betuwelijn, maar vooral ook om samenwerking in kleinere context, zoals bijvoorbeeld de totstandkoming van een busverbinding tussen het Nederlandse Aalten en het Duitse Bocholt. “Juist ook deze kleinere maatregelen zijn voor burgers in de grensstreek van groot belang”, aldus Wüst.

V.l.n.r Theo Bovens (Gouverneur Provincie Limburg), Clemens Cornielje (Commissaris van de Koning in Gelderland), Ton Lansink (consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Düsseldorf), Hendrik Wüst (minister van Verkeer van Noordrijn-Westfalen), Boele Staal (waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel).

Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland verwees in zijn toespraak naar de gesprekken die zijn collega Theo Bovens, Gouverneur van de Provincie Limburg, momenteel voert met minister Holthoff-Pförtner om de samenwerking tussen de regeringen van NRW en Nederland verder te intensiveren en optimaliseren. De Commissarissen van de Koning uit de drie grensprovincies en de Regierungspräsidenten van Düsseldorf, Keulen en Münster volgen deze gesprekken op de voet. “De samenwerking verloopt op veel vlakken al uitstekend, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten”, aldus Cornielje “De toenemende globalisering dwingt ons in Europa ertoe om heel goed te kijken wat er aan de rand van Europa en in Europa zelf allemaal gebeurt“.
De algehele teneur van de avond: het momentum voor een verdere intensivering van de samenwerking over de grenzen heen is er. “Dat geldt ook voor de ambitie, de samenwerking wordt steeds concreter en de persoonlijke inzet in de politiek is aanwezig. Zonder dit engagement is er geen ontwikkeling mogelijk. Ik spreek dan ook de hoop uit dat de grensoverschrijdende samenwerking in de komende jaren verder wordt geïntensiveerd en Nederland en Noordrijn-Westfalen een voorbeeld voor Europese samenwerking zullen zijn en blijven”, aldus Cornielje.

Grote foto: Minister van Verkeer van NRW, Hendrik Wüst, was een van de sprekers tijdens de Koningsdagreceptie in Düsseldorf