3 + 3-overleg op Schloss Raesfeld

V.l.n.r. Gisela Walsken (Bezirksregierung Köln), John Berends (Provincie Gelderland), Birgitta Radermacher (Bezirksregierung Düsseldorf), Andries Heidema (Provincie Overijssel), Dorothee Feller (Bezirksregierung Münster), Theo Bovens (Provincie Limburg) © Bezirksregierung Münster

Op 7 september verwelkomde Regierungspräsidentin van Münster Dorothee Feller de deelnemers aan het inmiddels traditionele 3 + 3-overleg tussen de Bezirksregierungen van Düsseldorf, Keulen en Münster en de Nederlandse grensprovincies Gelderland, Overijssel en Limburg op Schloss Raesfeld in het Münsterland.

Feller, de Regierungspräsidentinnen Birgitta Radermacher (Düsseldorf) en Gisela Walsken (Keulen), de commissarissen van de Koning Andries Heidema (Provincie Overijssel), Theo Bovens (Provincie Limburg) en John Berends (Provincie Gelderland) en de andere deelnemers deelden onder andere hun ervaringen met de coronapandemie aan beide zijden van de grens met elkaar.

Men is er gezamenlijk in geslaagd om tijdens de pandemie de grenzen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen open te houden. De deelnemers vonden dat een bijzonder positief signaal op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Door de open grenzen kon het grensoverschrijdende forenzen- en goederenverkeer de afgelopen maanden ook zonder wachttijden doorgang vinden. Tegelijkertijd werd aan beide kanten van de grens gecommuniceerd om voorzichtig te zijn en om alleen als het dringend noodzakelijk was de grens over te steken.

Een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke bestrijding van de coronapandemie is verdere nauwe samenwerking, transparantie over de omgang met en de ontwikkeling van de pandemie en de zoektocht naar gezamenlijke oplossingen aan Duitse en Nederlandse zijde.

Juist de betrokken Nederlandse en Duitse instanties, de ziekenhuizen en crisisteams aan beide kanten van de grens moeten intensief met elkaar blijven samenwerken. Alle deelnemers waren het erover eens dat de Nederlandse en Duitse partijen zich gezamenlijk moeten blijven inspannen om de coronapandemie het hoofd te bieden.

Op de foto: V.l.n.r. Gisela Walsken (Bezirksregierung Köln), John Berends (Provincie Gelderland), Birgitta Radermacher (Bezirksregierung Düsseldorf), Andries Heidema (Provincie Overijssel), Dorothee Feller (Bezirksregierung Münster), Theo Bovens (Provincie Limburg)

Foto: © Bezirksregierung Münster

Goede buren houden afstand

Boodschappen doen en tanken in Duitsland, naar de markt of een dagje winkelen in Nederland: voor de inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek normaal gesproken aan de orde van de dag. Maar nu echt even niet. Dat is de boodschap van de Bezirksregierung Münster, nu Covid-19  zich verder verspreidt.  

In deze periode moeten we bijzondere aandacht geven aan elkaar – ook over de grens. Goed nabuurschap over de landsgrenzen heen betekent daarom nu dat we fysiek contact beter kunnen vermijden. Veel mensen begrepen dat al, maar nog niet iedereen beseft dat het dus echt niet de bedoeling is om nu voor deze niet noodzakelijke bezoeken de grens over te gaan. “Alleen door de komende tijd als goede buren afstand van elkaar te houden, kunnen we gezamenlijk het coronavirus het hoofd bieden”, aldus Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van het Regierungsbezirk Münster. “Bovendien kunnen we er op die manier samen voor zorgen dat de landsgrenzen voor noodzakelijk verkeer openblijven.”

Dorothee Feller (c( Bezirksregierung Münster
Dorothee Feller Foto (c) Bezirksregierung Münster

 

Het initiatief van de Regierungspräsidentin uit Münster wordt van harte gesteund door de Commissarissen van de Koning van Overijssel en Gelderland.

 

Regierungspräsidentin Münster bezoekt GrensWerk in Gronau

Dankzij de Europese Unie vervagen de grenzen steeds meer en is het gemakkelijk om naar andere lidstaten te reizen. Europese burgers maken daar in hun vrije tijd goed gebruik van, maar op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt blijven veel kansen liggen. Om zich hiervan een beeld te vormen ging de ‘Regierungspräsidentin’ van de Bezirksregierung Münster, Dorothee Feller, op bezoek bij GrensWerk in Gronau om te praten over de kansen en doelen op de arbeidsmarkt in het grensgebied.

Bij de bijeenkomst waren naast Regierungspräsidentin Feller ook Johann Meiners van de Agentur für Arbeit (Duitse variant van het UWV) en medewerkers van GrensWerk aanwezig. GrensWerk is een organisatie die werknemers en werkgevers in het werkgebied steunt om de stap over de grens te maken.

Obstakels

Tijdens de bijeenkomst legde Meiners uit dat veel werkzoekenden enkel in het eigen land op zoek gaan naar een baan. Werkzoekenden in het grensgebied gaan de grens niet over, omdat zij worden afgeschrikt door de verschillen in de sociale verzekerings- en belastingsystemen tussen Nederland en Duitsland. Een tweede obstakel dat mensen ervan weerhoudt om een baan te zoeken in het buurland is de taalbarrière.

Kansen in het buurland

Volgens GrensWerk blijven daardoor veel kansen liggen, want aan de andere kant van de grens is vaak veel te halen. Duitsers en Nederlanders zijn vaak net iets anders opgeleid en kunnen daardoor in het buurland veel toevoegen in hun vakgebied. Bovendien is de verhouding tussen vraag en aanbod soms anders in het buurland, waardoor er veel vacatures kunnen zijn binnen een sector die in het eigen land verzadigd is.

Grenzen vervagen

Meiners onderstreepte tijdens zijn presentatie het belang van het kijken over de grens en legde uit dat GrensWerk een belangrijke rol speelt bij het vervagen van de landsgrenzen: “Werken zonder grenzen kan werkelijkheid worden. Het moet ons lukken mensen en bedrijven uit de regio te wijzen op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in het grensgebied. Ondanks de lage werkloosheid, zijn er nog altijd veel mensen die op zoek zijn naar een baan.”

Persoonlijk advies

Instellingen als GrensWerk en de GrensInfoPunten bieden zowel aan werkgevers als aan werknemers persoonlijk advies over alle vraagstukken die bij het werken in het buurland komen kijken. Hierdoor wordt voor beide partijen een overzichtelijke situatie geschetst. GrensWerk is opgericht door de gemeente Enschede, Werkplein Twente, het UWV, de Euregio en de Agentur für Arbeit. De GrensInfoPunten zijn een service van de Euregio.

Foto copyright: Bezirksregierung Münster

 

Dorothee Feller gekozen tot nieuwe voorzitter Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster

© B. van der Avoort/DNG

Op Landgoed Singraven bij Denekamp is Regierungspräsidentin van Münster Dorothee Feller unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster. In haar laudatio voor Jan Bernard van Heek, die na 16 jaar afscheid nam van zijn rol als voorzitter, bedankte zij hem voor zijn onvermoeibare inzet voor een betere verstandhouding en voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers in de grensstreek.

“Onder leiding van Jan Bernard van Heek zijn er talloze evenementen georganiseerd die een bijdrage hebben geleverd aan de Duits-Nederlandse culturele uitwisseling. Vooral de ondersteuning van jonge musici is belangrijk voor hem. Van Heek wordt zeer gewaardeerd door de mensen om hem heen. Hij heeft zijn rol als voorzitter met hart en ziel vervuld”, aldus zijn opvolger. Tegelijkertijd met Van Heek werd ook Peter Paziorek, jarenlang vicevoorzitter en voormalig Regierungspräsident van Münster, uitgezwaaid. Lothar von Bönninghausen werd geïnstalleerd als zijn opvolger.

De Deutsch-Niederländische Gesellschaft ziet zichzelf als vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderhouden van Duits-Nederlandse betrekkingen in het grensgebied van Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Persoonlijke ontmoetingen en discussies, studiereizen, excursies en lezingen bieden verdiepende kennis van geschiedenis, cultuur en bedrijfsleven. Bovendien bevorderen deze bijeenkomsten het wederzijdse begrip en dragen zij bij aan het opbouwen en intensiveren van vriendschappelijke banden.

Al in 1932 richtten kooplieden in nauwe samenwerking met de stad Münster de ‘Duits-Nederlandse vereniging’ in Münster op. Tegelijkertijd was in Enschede een soortgelijke vereniging ontstaan. Beide organisaties werkten nauw met elkaar samen. Na de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers weer contact met Nederland, wat in 1951 leidde tot de heroprichting van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft in Münster. De circa 220 actieve leden van de vereniging zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek, van onderwijsinstellingen en overheden en particulieren uit beide landen.

Op de foto v.l.n.r.: Dr. Lothar von Bönninghausen (vice-voorzitter), prof. dr. med. Rudolf Menningen (tweede vice-voorzitter), de nieuwe voorzitter Dorothee Feller,  directeur Servaas van der Avoort en Joris Bengevoord (assessor).

Foto: (c) B. van der Avoort/DNG

Gedeputeerde Annemieke Traag loopt mee met Regierungspräsidentin Bezirk Münster Dorothee Feller

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de Provincie Overijssel heeft op 13 maart een dag meegelopen met Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van het Bezirk Münster. Aanleiding voor het bezoek zijn de steeds intensievere contacten tussen Duitse en Overijsselse overheden. Het bezoek moet bijdragen aan een nog beter wederzijds begrip voor elkaar, elkaars werkwijzen en gewoonten.

Voor de meeloopdag is geen aparte agenda gemaakt – Traag volgde Feller op een reguliere werkdag. Op het programma stonden onder meer een gesprek van de Regierungspräsidentin met de afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport, een gesprek met de ondernemingsraad van een scholengemeenschap en een gesprek met de regionale fractie van Die Grünen. Bovendien was er tijd om van gedachten te wisselen over de grensoverschrijdende samenwerking.

Gedeputeerde Annemieke Traag: “Als je de samenwerking intensiveert, is het belangrijk dat je ook investeert in de onderlinge relaties. Vandaar dat ik vandaag een dag meeloop met mevrouw Feller. Als provincie Overijssel hebben we aan het begin van de huidige coalitie nadrukkelijk de keuze gemaakt om onze banden met de Duitse buurlanden (en in het bijzonder het directe grensgebied Münsterland) aan te halen. Het resultaat is een economische samenwerkingsagenda, die concreet moet leiden tot minder belemmeringen om aan weerszijden van de grens te wonen, te werken of te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als taalonderwijs, diploma-erkenning en grensoverschrijdende bereikbaarheid.”

Provincie Overijssel en de regio Münsterland werken met andere partners nauw samen in de zogeheten Oost-Nederland – Münsterland-agenda. Dit is een samenwerkingsagenda op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en bereikbaarheid. Doel van de agenda is om te kijken hoe de grens als barrière kan worden weggenomen en kansen kunnen worden verzilverd. Het is een unieke samenwerking op regionaal niveau, die onlangs nog de interesse wekte van de Duitse ambassadeur in Den Haag, de heer Brengelmann, en de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, de heer Kingma. Van 25 t/m 27 februari bezochten zij de Duits-Nederlandse grensstreek om de samenwerking met eigen ogen te bekijken.

Foto: (c) Provincie Overijssel.