Dorothee Feller gekozen tot nieuwe voorzitter Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster

© B. van der Avoort/DNG

Op Landgoed Singraven bij Denekamp is Regierungspräsidentin van Münster Dorothee Feller unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster. In haar laudatio voor Jan Bernard van Heek, die na 16 jaar afscheid nam van zijn rol als voorzitter, bedankte zij hem voor zijn onvermoeibare inzet voor een betere verstandhouding en voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers in de grensstreek.

“Onder leiding van Jan Bernard van Heek zijn er talloze evenementen georganiseerd die een bijdrage hebben geleverd aan de Duits-Nederlandse culturele uitwisseling. Vooral de ondersteuning van jonge musici is belangrijk voor hem. Van Heek wordt zeer gewaardeerd door de mensen om hem heen. Hij heeft zijn rol als voorzitter met hart en ziel vervuld”, aldus zijn opvolger. Tegelijkertijd met Van Heek werd ook Peter Paziorek, jarenlang vicevoorzitter en voormalig Regierungspräsident van Münster, uitgezwaaid. Lothar von Bönninghausen werd geïnstalleerd als zijn opvolger.

De Deutsch-Niederländische Gesellschaft ziet zichzelf als vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderhouden van Duits-Nederlandse betrekkingen in het grensgebied van Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Persoonlijke ontmoetingen en discussies, studiereizen, excursies en lezingen bieden verdiepende kennis van geschiedenis, cultuur en bedrijfsleven. Bovendien bevorderen deze bijeenkomsten het wederzijdse begrip en dragen zij bij aan het opbouwen en intensiveren van vriendschappelijke banden.

Al in 1932 richtten kooplieden in nauwe samenwerking met de stad Münster de ‘Duits-Nederlandse vereniging’ in Münster op. Tegelijkertijd was in Enschede een soortgelijke vereniging ontstaan. Beide organisaties werkten nauw met elkaar samen. Na de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers weer contact met Nederland, wat in 1951 leidde tot de heroprichting van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft in Münster. De circa 220 actieve leden van de vereniging zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek, van onderwijsinstellingen en overheden en particulieren uit beide landen.

Op de foto v.l.n.r.: Dr. Lothar von Bönninghausen (vice-voorzitter), prof. dr. med. Rudolf Menningen (tweede vice-voorzitter), de nieuwe voorzitter Dorothee Feller,  directeur Servaas van der Avoort en Joris Bengevoord (assessor).

Foto: (c) B. van der Avoort/DNG

Gedeputeerde Annemieke Traag loopt mee met Regierungspräsidentin Bezirk Münster Dorothee Feller

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de Provincie Overijssel heeft op 13 maart een dag meegelopen met Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van het Bezirk Münster. Aanleiding voor het bezoek zijn de steeds intensievere contacten tussen Duitse en Overijsselse overheden. Het bezoek moet bijdragen aan een nog beter wederzijds begrip voor elkaar, elkaars werkwijzen en gewoonten.

Voor de meeloopdag is geen aparte agenda gemaakt – Traag volgde Feller op een reguliere werkdag. Op het programma stonden onder meer een gesprek van de Regierungspräsidentin met de afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport, een gesprek met de ondernemingsraad van een scholengemeenschap en een gesprek met de regionale fractie van Die Grünen. Bovendien was er tijd om van gedachten te wisselen over de grensoverschrijdende samenwerking.

Gedeputeerde Annemieke Traag: “Als je de samenwerking intensiveert, is het belangrijk dat je ook investeert in de onderlinge relaties. Vandaar dat ik vandaag een dag meeloop met mevrouw Feller. Als provincie Overijssel hebben we aan het begin van de huidige coalitie nadrukkelijk de keuze gemaakt om onze banden met de Duitse buurlanden (en in het bijzonder het directe grensgebied Münsterland) aan te halen. Het resultaat is een economische samenwerkingsagenda, die concreet moet leiden tot minder belemmeringen om aan weerszijden van de grens te wonen, te werken of te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als taalonderwijs, diploma-erkenning en grensoverschrijdende bereikbaarheid.”

Provincie Overijssel en de regio Münsterland werken met andere partners nauw samen in de zogeheten Oost-Nederland – Münsterland-agenda. Dit is een samenwerkingsagenda op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en bereikbaarheid. Doel van de agenda is om te kijken hoe de grens als barrière kan worden weggenomen en kansen kunnen worden verzilverd. Het is een unieke samenwerking op regionaal niveau, die onlangs nog de interesse wekte van de Duitse ambassadeur in Den Haag, de heer Brengelmann, en de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, de heer Kingma. Van 25 t/m 27 februari bezochten zij de Duits-Nederlandse grensstreek om de samenwerking met eigen ogen te bekijken.

Foto: (c) Provincie Overijssel.