Dorothee Feller gekozen tot nieuwe voorzitter Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster

© B. van der Avoort/DNG

Op Landgoed Singraven bij Denekamp is Regierungspräsidentin van Münster Dorothee Feller unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster. In haar laudatio voor Jan Bernard van Heek, die na 16 jaar afscheid nam van zijn rol als voorzitter, bedankte zij hem voor zijn onvermoeibare inzet voor een betere verstandhouding en voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers in de grensstreek.

“Onder leiding van Jan Bernard van Heek zijn er talloze evenementen georganiseerd die een bijdrage hebben geleverd aan de Duits-Nederlandse culturele uitwisseling. Vooral de ondersteuning van jonge musici is belangrijk voor hem. Van Heek wordt zeer gewaardeerd door de mensen om hem heen. Hij heeft zijn rol als voorzitter met hart en ziel vervuld”, aldus zijn opvolger. Tegelijkertijd met Van Heek werd ook Peter Paziorek, jarenlang vicevoorzitter en voormalig Regierungspräsident van Münster, uitgezwaaid. Lothar von Bönninghausen werd geïnstalleerd als zijn opvolger.

De Deutsch-Niederländische Gesellschaft ziet zichzelf als vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderhouden van Duits-Nederlandse betrekkingen in het grensgebied van Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Persoonlijke ontmoetingen en discussies, studiereizen, excursies en lezingen bieden verdiepende kennis van geschiedenis, cultuur en bedrijfsleven. Bovendien bevorderen deze bijeenkomsten het wederzijdse begrip en dragen zij bij aan het opbouwen en intensiveren van vriendschappelijke banden.

Al in 1932 richtten kooplieden in nauwe samenwerking met de stad Münster de ‘Duits-Nederlandse vereniging’ in Münster op. Tegelijkertijd was in Enschede een soortgelijke vereniging ontstaan. Beide organisaties werkten nauw met elkaar samen. Na de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers weer contact met Nederland, wat in 1951 leidde tot de heroprichting van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft in Münster. De circa 220 actieve leden van de vereniging zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek, van onderwijsinstellingen en overheden en particulieren uit beide landen.

Op de foto v.l.n.r.: Dr. Lothar von Bönninghausen (vice-voorzitter), prof. dr. med. Rudolf Menningen (tweede vice-voorzitter), de nieuwe voorzitter Dorothee Feller,  directeur Servaas van der Avoort en Joris Bengevoord (assessor).

Foto: (c) B. van der Avoort/DNG