Succesvolle eerste vergadering van 2019 voor Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland

Op 8 maart vond de eerste vergadering van 2019 van het Comité van Toezicht van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland plaats. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Nederlandse provincies, de Euregio’s, het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van Nordrhein-Westfalen, de Bezirksregierung Düsseldorf, de Bezirksregierung Münster en de Europese Commissie. De vergadering vond plaats bij de Bezirksregierung Düsseldorf.

De vice-president van de Bezirksregierung Düsseldorf, Roland Schlapka, heette de aanwezigen van harte welkom. Op de agenda stonden diverse onderwerpen, waaronder de stand van zaken van het INTERREG-programma. Over het geheel genomen kan voor de lopende projecten een positieve balans worden opgemaakt. Extra aandacht werd besteed aan de tussentijdse meting van de resultaatindicator ‘Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als barrière’. Ook het voorbereidingsproces, inclusief de inhoud van de stakeholderconferenties, kwam aan bod.

Daarnaast werden er twee INTERREG-projecten gepresenteerd. ‘Healthy Building Network: Business cases for healthy buildings’ speelt in op de groeiende bewustwording en belangstelling voor gezondheid en de effecten ervan op mensen in gebouwen. Het doel is om circulair te werken, waarbij een efficiënt gebruik van grondstoffen er uiteindelijk voor zorgt dat geen afval geproduceerd wordt. Modern bouwen spaart grondstoffen, is ecologisch verantwoord en creëert een gezond binnenklimaat. De bouwmethode moet daarom mens- en milieuvriendelijk zijn. Dit leidt tot een stijging van de productiviteit en een afname van het ziekteverzuim. Tot eind 2021 moeten er nog meer ‘gezonde’ gebouwen worden gebouwd.

Vervolgens presenteerde RF-Frontend GmbH als lead partner het project ‘Heavy Duty 4.0’. Hier gaat het om de ontwikkeling van intelligente asynchrone elektromotoren voor kranen met extreem hoge hijscapaciteiten. Het project is in juli 2018 van start gegaan en zal naar verwachting eind juni 2021 worden afgerond. Het doel is om een intelligentere motor te ontwikkelen die op komst zijnde problemen kan herkennen – bijvoorbeeld in de lagers van aandrijfassen, doorbranden, onjuiste bediening van toerentallen en draaimomenten en de elektrische verzorging bij overspanning.

Voortbestaan GrensInfoPunt EUREGIO voorlopig gewaarborgd

De INTERREG-stuurgroep EUREGIO heeft in Gronau het grensoverschrijdende project ‘GrensInfoPunt EUREGIO’ goedgekeurd. Daarmee is het voortbestaan van het GrensInfoPunt van de EUREGIO in Gronau voorlopig gewaarborgd. Er wordt echter gewerkt aan een structurele oplossing voor alle GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens.

Tussenoplossing GrensInfoPunt EUREGIO

Door de goedkeuring van het INTERREG-project kunnen werkgevers en werknemers in ieder geval tot en met 2020 met hun vragen bij het GrensInfoPunt (GIP) in Gronau terecht. De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens geven advies op maat over wonen, werken en studeren in het buurland. Het advies wordt onafhankelijk, objectief en individueel gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke regionale aspecten.

Het GrensInfoPunt in de EUREGIO is op dit moment nog onderdeel van het INTERREG-project ‘Unlock’, dat begin 2019 afloopt. Door de nieuwe financiering van ruim één miljoen euro kan de informatievoorziening tot en met 2020 voortgezet en doorontwikkeld worden. De INTERREG-stuurgroep heeft vastgesteld dat het project slechts als tussenoplossing dient, totdat de overheden aan weerszijden van de grens bereid zijn een structurele financiering beschikbaar te stellen. Het voortbestaan van de GrensInfoPunten na 2020 is daarom nog ongewis.

INTERREG-subsidie

De twee projecten ontvangen in het kader van het INTERREG-programma ‘Deutschland-Nederland’ in totaal ongeveer €508.000 aan EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de Europese Unie dragen ook de provincies Gelderland en Overijssel en aan Duitse zijde de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen als nationale INTERREG-partners gezamenlijk €305.000,- bij. Samen met de eigen bijdrage van de regionale projectpartners wordt daarmee in totaal ruim €1.015.000,- geïnvesteerd in de EUREGIO.